Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Biuletyn Informacji Publicznej
bip.gov.pl

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia ArchiwalneZMIANY:
2020-01-17 12:30:38: Dodano plik WYMAGANIA APARATU.doc
2020-01-17 12:30:00: Dodano plik JEDZ.doc
Więcej >>>
2020-01-17 12:29:03: Dodano plik FORMULARZ CENOWY.xls
2020-01-17 12:28:12: Dodano plik SIWZ 2020.docx
2020-01-17 12:27:29: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 214 000 euro
 
 
którego przedmiotem jest:
 
na dostawę: odczynników do oznaczania morfologii z dzierżawą analizatorów dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
2020/S 012-023261 z dnia 17/01/2020
Data składania ofert:
2020-02-18 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-02-18 11:00:00
więcej
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłPodgórska Agata 2020-01-17 12:26:00
PublikującyAgata Podgórska 2020-01-17 12:26:00
Modyfikował(a) Agata Podgórska 2020-01-17 12:30:38
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 118.33 KbPlik pdf
2. SIWZ 127.84 KbPlik doc
3. FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 30.50 KbPlik xls
4. JEDZ - ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ 239.00 KbPlik doc
5. WYMAGANIA APARATÓW - ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ 115.00 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-01-24 11:53:15: Dodano plik wzór umowa powierzenia danych.docx
2020-01-24 11:52:19: Dodano plik WYMAGANIA DO APARATÓW I SPRZĘTU - po zmianie.doc
Więcej >>>
2020-01-24 11:51:27: Dodano plik wzór umowy dzierżawy po zmianie.docx
2020-01-24 11:49:50: Dodano plik wzór umowy dostawy po zmianie.docx
2020-01-24 11:49:10: Dodano plik formularz ofertowy po zmianie.docx
2020-01-24 11:48:15: Dodano plik FORMULARZ CENOWY - po zmianie.xls
2020-01-24 11:47:06: Dodano plik zmiana treści SIWZ.doc
2020-01-24 11:46:37: Dodano plik wyjaśnienie treści SIWZ.doc
2020-01-24 11:46:01: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZMAINIE OGŁOSZENIA.pdf
2020-01-08 15:17:44: Dodano plik WYMAGANIA DO APARATÓW I SPRZĘTU.doc
2020-01-08 15:17:05: Dodano plik JEDZ.doc
2020-01-08 15:16:05: Dodano plik FORMULARZ CENOWY.xls
2020-01-08 15:14:38: Dodano plik SIWZ 2020.docx
2020-01-08 15:14:18: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 221 000 euro
 
 
którego przedmiotem jest:
 
na dostawę: odczynników laboratoryjnych z dzierżawą analizatoróworaz odczynników do wykonywania badań mikrometodą kolumnową z zakresu immunologii transfuzjologicznej wraz z dzierżawą analizatora dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
2020/S 005-006193 z dnia 08/01/2020
Data składania ofert:
2020-02-11 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-02-11 11:00:00
więcej
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłPodgórska Agata 2020-01-08 15:16:00
PublikującyAgata Podgórska 2020-01-08 15:16:00
Modyfikował(a) Agata Podgórska 2020-01-24 11:53:15
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 405.46 KbPlik pdf
2. SIWZ 133.46 KbPlik doc
3. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ CENOWY 162.00 KbPlik xls
4. ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ - JEDZ 238.50 KbPlik doc
5. ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ - WYMAGANIA APARATÓW 498.50 KbPlik doc
6. Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 70.46 KbPlik pdf
7. ODPOWIEDZI na zapytania dotyczące treści SIWZ 391.00 KbPlik doc
8. ZMIANA TREŚCI SIWZ 249.50 KbPlik doc
9. FORMULARZ CENOWY - PO ZMIANACH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 163.50 KbPlik xls
10. FORMULARZ OFERTOWY - PO ZMIANACH - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ 36.62 KbPlik doc
11. PROJEKT UMOWY DOSTAWY - PO ZMIANACH - ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ 36.63 KbPlik doc
12. PROJEKT UMOWY DZIERŻAWY - PO ZMIANACH - ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ 35.55 KbPlik doc
13. WYMAGANIA APARATÓW I SPRZĘTU - PO ZMIANACH - ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ 502.50 KbPlik doc
14. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ 43.30 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-01-21 14:47:13: Dodano plik Formularz cenowy 2020.xls
2020-01-21 14:46:31: Dodano plik SIWZ owoce i warzywa.doc
Więcej >>>
2020-01-21 14:46:10: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
 
którego przedmiotem jest:
 
„dostawa owoców i warzyw
dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych,
numer ogłoszenia: 504763-N-2020 z dnia 2020-01-21.
Data składania ofert:
2020-01-29 11:00:00
więcej
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłPodgórska Agata 2020-01-21 14:45:00
PublikującyAgata Podgórska 2020-01-21 14:45:00
Modyfikował(a) Agata Podgórska 2020-01-21 14:47:13
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 222.79 KbPlik pdf
2. SIWZ 412.50 KbPlik doc
3. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ CENOWY 47.00 KbPlik xls

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-01-27 13:27:37: Dodano plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
2020-01-27 13:26:44: Dodano plik informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2020-01-24 12:01:01: Dodano plik sprostowanie do odpowiedzi na zapytania dot SIWZ.pdf
2020-01-16 14:50:37: Dodano plik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf
2020-01-16 14:49:41: Dodano plik zmiana treści SIWZ 2.docx
2020-01-16 14:48:53: Dodano plik Pytania i odpowiedzi 2.docx
2020-01-10 15:21:18: Dodano plik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2020-01-10 15:20:30: Dodano plik Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna RODO - po zmianie.doc
2020-01-10 15:18:07: Dodano plik Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy na podstawie art.25a ust.1 Pzp - po zmianie.doc
2020-01-10 15:14:57: Dodano plik Załącznik nr 4 - Wzór umowy - po zmianie.doc
2020-01-10 15:13:39: Dodano plik Załącznik nr 2 - Formularz oferty - po zmianie.doc
2020-01-10 15:11:17: Dodano plik Załącznik 1b - Opis przedmiotu zamówienia - po zmianie.doc
2020-01-10 15:09:18: Dodano plik Załącznik 1a cz.2 Graficzna Koncepcja architektoniczno-budowlana.zip
2020-01-10 15:08:51: Usunięto plik Załącznik 1a cz.2 Graficzna Koncepcja architektoniczno-budowlana.zip
2020-01-10 15:07:36: Dodano plik zmiana treści SIWZ.pdf
2020-01-10 15:05:51: Dodano plik Załącznik 1a cz.2 Graficzna Koncepcja architektoniczno-budowlana.zip
2020-01-10 15:01:04: Dodano plik odpowiedź na zapytanie dot SIWZ.pdf
2020-01-09 14:35:13: Dodano plik Załącznik 4 Wzór umowy.doc
2020-01-09 14:34:35: Dodano plik Załącznik 1d Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.zip
2020-01-09 14:33:56: Dodano plik Załącznik 1c Mapa do celów projektowych.jpg
2020-01-09 14:33:21: Dodano plik Załącznik 1b Opis przedmiotu zamówienia.doc
2020-01-09 14:32:48: Dodano plik Załącznik 1a Koncepcja architektoniczno-budowlana.docx
2020-01-09 14:31:38: Dodano plik SIWZ PN 3 .doc
2020-01-09 14:31:16: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 j.t.), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP
 
którego przedmiotem jest:
 
„Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz nadzorem autorskim dla zadania pod nazwą „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego Etap I Oddział Psychiatryczny z Poradniami ””
Data składania ofert:
2020-01-27 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-01-27 12:00:00
więcej
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłPodgórska Agata 2020-01-09 14:30:00
PublikującyAgata Podgórska 2020-01-09 14:30:00
Modyfikował(a) Aneta Gałuszka-Hendzel 2020-01-27 13:27:37
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 225.11 KbPlik pdf
2. SIWZ 253.50 KbPlik doc
3. Koncepcja architektoniczno – budowlana- załącznik nr 1a. 1.53 MBPlik doc
4. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1b. 92.50 KbPlik doc
5. Mapa do celów projektowych – załącznik nr 1c. 2.57 MBPlik image
6. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego – załącznik nr 1d. 1.82 MBPlik zip
7. Wzór umowy - załącznik nr 4. 134.00 KbPlik doc
8. odpowiedź na zapytanie dotyczące SIWZ 215.34 KbPlik pdf
9. Koncepcja architektoniczno-budowlana -graficzna - załącznik nr 1a cz. II 4.95 MBPlik zip
10. zmiana treści SIWZ 458.92 KbPlik pdf
11. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1b - po zmianie 94.50 KbPlik doc
12. Formularz oferty - załącznik nr 2 - po zmianie 82.50 KbPlik doc
13. Oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 PZP - załącznik nr 3 - po zmianie 79.00 KbPlik doc
14. Wzór umowy - załącznik nr 4 - po zmianie 139.00 KbPlik doc
15. Klauzula informacyjna RODO - załącznik nr 5 - po zmianie 67.50 KbPlik doc
16. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 206.83 KbPlik pdf
17. odpowiedź na zapytanie dotyczące SIWZ 137.43 KbPlik doc
18. zmiana treści SIWZ 2 75.47 KbPlik doc
19. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 217.66 KbPlik pdf
20. sprostowanie do odpowiedzi na zapytania dot treści SIWZ 806.51 KbPlik pdf
21. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 252.00 KbPlik pdf
22. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 74.00 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-01-23 13:42:57: Dodano plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
2020-01-23 13:42:25: Dodano plik informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2020-01-20 12:00:04: Dodano plik FORMULARZ CENOWY 2020 po zmianie 2.xls
2020-01-20 11:58:55: Dodano plik odpowiedzi na zapytania dot SIWZ 2.pdf
2020-01-17 15:21:46: Dodano plik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf
2020-01-17 15:20:08: Dodano plik Formularz ofertowy po zmianie.doc
2020-01-17 15:19:16: Dodano plik FORMULARZ CENOWY 2020 po zmianie.xls
2020-01-17 15:17:57: Dodano plik zmiana treści SIWZ.pdf
2020-01-17 15:17:01: Dodano plik odpowiedzi na zapytania dotyczące treści SIWZ.pdf
2020-01-17 11:58:15: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf
2020-01-13 14:21:52: Dodano plik FORMULARZ CENOWY 2020.xls
2020-01-13 14:21:09: Dodano plik SIWZ dezynfekcja 2020.doc
2020-01-13 14:20:45: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
 
którego przedmiotem jest:
 
„dostawa środków dezynfekcyjnych
dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych,
numer ogłoszenia: 502125-N-2020 z dnia 2020-01-13.
Data składania ofert:
2020-01-23 11:00:00
więcej
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłGałuszka-Hendzel Aneta 2020-01-13 14:20:00
PublikującyAneta Gałuszka-Hendzel 2020-01-13 14:20:00
Modyfikował(a) Aneta Gałuszka-Hendzel 2020-01-23 13:42:57
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 399.53 KbPlik pdf
2. SIWZ 415.50 KbPlik doc
3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz cenowy 137.50 KbPlik xls
4. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 196.42 KbPlik pdf
5. odpowiedzi na zapytania dotyczące SIWZ 895.90 KbPlik pdf
6. zmiana treści SIWZ 683.89 KbPlik pdf
7. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz cenowy po zmianie 141.50 KbPlik xls
8. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy po zmianie 81.00 KbPlik doc
9. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 204.54 KbPlik pdf
10. odpowiedzi na zapytanie dotyczące SIWZ 2 683.73 KbPlik pdf
11. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz cenowy po zmianie 2 143.00 KbPlik xls
12. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 254.93 KbPlik pdf
13. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 73.50 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-01-16 14:47:10: Dodano plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
2020-01-16 14:46:38: Dodano plik zestawienie ofert.doc
Więcej >>>
2020-01-08 14:12:07: Dodano plik wyjaśnienie treści SIWZ.doc
2020-01-03 11:25:36: Dodano plik JEDZ załącznik nr 4 do SIWZ.doc
2020-01-03 11:25:05: Dodano plik FORMULARZ CENOWY 2019.xlsx
2020-01-03 11:24:21: Dodano plik SIWZ IMPLANTY 2019.docx
2020-01-03 11:24:04: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 221 000 euro
 
 
którego przedmiotem jest:
 
 dostawa implantów ortopedycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
2020/S 002-001204 z dnia 03/01/2020
      
Data składania ofert:
2020-01-16 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-01-16 11:00:00
więcej
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłPodgórska Agata 2020-01-03 11:25:00
PublikującyAgata Podgórska 2020-01-03 11:25:00
Modyfikował(a) Agata Podgórska 2020-01-16 14:47:10
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 182.60 KbPlik pdf
2. SIWZ 127.28 KbPlik doc
3. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ CENOWY 33.02 KbPlik xls
4. JEDZ 237.00 KbPlik doc
5. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 300.00 KbPlik doc
6. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 49.00 KbPlik doc
7. OŚWIADCZENIE w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej 73.50 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-01-13 14:35:59: Dodano plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
2020-01-13 14:35:29: Dodano plik informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2020-01-08 14:49:03: Dodano plik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2020-01-08 14:48:00: Dodano plik FORMULARZ CENOWY 2019 po zmianie 3.xls
2020-01-08 14:47:25: Dodano plik zmiana treści SIWZ 3.pdf
2020-01-08 14:46:43: Dodano plik wyjaśnienie treści SIWZ 3.pdf
2020-01-07 13:07:08: Dodano plik FORMULARZ CENOWY 2019 po zmianie 2.xls
2020-01-07 13:05:46: Dodano plik sprostowanie do wyjaśnienia.pdf
2020-01-07 09:42:53: Dodano plik wyjasnienie SIWZ 2.pdf
2020-01-03 14:11:05: Dodano plik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2020-01-03 14:10:46: Dodano plik zmiana treści SIWZ.pdf
2020-01-03 14:10:22: Dodano plik FORMULARZ CENOWY 2019 po zmianie.xls
2020-01-03 14:09:38: Dodano plik wyjasnienie SIWZ.pdf
2019-12-27 10:02:21: Dodano plik Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy uwzględniający zmiany.docx
2019-12-27 10:01:33: Dodano plik sprostowanie do SIWZ.pdf
2019-12-23 15:30:08: Dodano plik FORMULARZ CENOWY 2019.xls
2019-12-23 15:29:19: Dodano plik SIWZ drobny sprzęt med 1xużytku 2019.docx
2019-12-23 15:28:50: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
 
którego przedmiotem jest:
 
„dostawa drobnego sprzętu medycznego 1xużytku dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
                                                                                                                          
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych,
numer ogłoszenia: 638553-N-2019z dnia 2019-12-23.
Data składania ofert:
2020-01-13 10:00:00
więcej
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłGałuszka-Hendzel Aneta 2019-12-23 15:30:00
PublikującyAneta Gałuszka-Hendzel 2019-12-23 15:30:00
Modyfikował(a) Aneta Gałuszka-Hendzel 2020-01-13 14:35:59
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 422.13 KbPlik pdf
2. SIWZ 134.07 KbPlik doc
3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz cenowy 148.00 KbPlik xls
4. sprostowanie do SIWZ 693.56 KbPlik pdf
5. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy po zmianie 33.86 KbPlik doc
6. wyjaśnienia treści SIWZ 929.82 KbPlik pdf
7. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz cenowy po zmianie 151.50 KbPlik xls
8. zmiana treści SIWZ 625.69 KbPlik pdf
9. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 196.53 KbPlik pdf
10. wyjaśnienie treści SIWZ 2 214.53 KbPlik pdf
11. SPROSTOWANIE DO ZMIANY TREŚCI SIWZ 145.54 KbPlik pdf
12. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz cenowy - po zmianie 2 130.50 KbPlik xls
13. wyjaśnienie treści SIWZ 3 560.45 KbPlik pdf
14. zmiana treści SIWZ 3 625.71 KbPlik pdf
15. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy po zmianie 3 124.50 KbPlik xls
16. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 196.43 KbPlik pdf
17. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 386.78 KbPlik pdf
18. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 73.50 KbPlik doc

Rejestr zmian
Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Szpital Specjalistyczny w Jaśle, ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło , tel. (0-13) 44-620-41 , e-mail: szpital@szpital.jaslo.pl
Wygenerowano: 27 stycznia 2020r. 14:13:27
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.