Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Biuletyn Informacji Publicznej
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Aktualności
Nr sprawy: ZO/26/2021                                             Jasło, dn. 2021-06-15
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości szacunkowej nie przekraczającej 
130 000 zł netto
zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019r. poz. 2019).
                                                       
 
Szpital Specjalistyczny w Jaśle zwraca się z prośbą o złożenie oferty w trybie zapytania ofertowego na dostawę: optyki skośnej, filtrów do insuflacji, membran i  drenów do płukania pompy do laparoskupu Olympus oraz elektrod do zestawu  radiochirurgii RF-Olympus, jednorazowych końcówek do noża harmonicznego firmy Johnson i staplerów, klipsów tytanowych do posiadanej klipsownicy Hemoclip PLUS, oprzyrządowania do diatermii firmy ERBE. 1. Opis przedmiotu zamówienia: dostawa optyki skośnej, filtrów do insuflacji, membran i  drenów do płukania do laparoskupu Olympus oraz elektrod do zestawu  radiochirurgii RF-Olympus (Pakiet 1) i jednorazowych końcówek do noża harmonicznego firmy Johnson i staplerów (Pakiet 2), klipsów tytanowych do posiadanej klipsownicy Hemoclip PLUS (Pakiet 3),   oprzyrządowania do diatermii firmy ERBE (Pakiet 4).-zgodnie z drukiem nr 1.
 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne Pakiety.
 3. Termin realizacji zamówienia – 12 m-cy od podpisania umowy.
 4.  Sposób składania oferty:
            Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22-06-2021r. do godz.12:00.  Przekazaną za pomocą e-maila zamowienia@szpital.jaslo.pl (skanowany dokument podpisany przez osobę upoważnioną lub podpis elektroniczny), uważa się za złożoną w terminie.
            Cena oferty winna być podana w polskich złotych z obowiązującym  systemem  monetarnym
 zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku. W cenie zawarte będą upusty oraz wszelkie koszty związane
z  realizacją przedmiotu zamówienia.
 1. Dokumenty wymagane od wykonawców:
 • Pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeżeli dotyczy.
 • Formularz ofertowy - druk nr 1.
 1. Kryterium oceny ofert - cena 100%.
 2. Tryb udzielania wyjaśnień:
 • Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytanie na piśmie.
 • Telefon i osoba do kontaktu: 13 44 37 675 Krystyna Tuchowska.
7.   Termin związania ofertą - 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8.  Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy - zgodnie z projektem umowy druk nr 2.
9. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do wybranego wykonawcy umowę do podpisania
i zwrotu jednego egzemplarza.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie przed podpisaniem umowy bez podawania przyczyn.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Formularz ofertowy - druk nr 1 Formularz ofertowy druk nr 1.xls 46592 bajtów 1
2. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Druk nr 3 klauzula informacyjna z art. 13 RODO.docx 17108 bajtów 1
3. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie.pdf 957185 bajtów 3
4. projekt umowy - druk nr 2 Projekt umowy druk nr 2.doc 55296 bajtów 1
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
Wytworzył:Dranka Łukasz 2021-06-15
Publikujący:Dranka Łukasz 2021-06-15 13:11:02
Data wygaśnięcia: Dranka Łukasz 2021-06-22
Nr sprawy: ZO/41/2020                                                                                                       Jasło, dn. 2020-10-01
                                                       
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro
zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Szpital Specjalistyczny w Jaśle zwraca się z prośbą o złożenie oferty w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zabezpieczeń budynku Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle ul. Za Bursą 1.
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia – wykonanie zabezpieczeń budynku oddziału Psychiatrycznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle ul. Za Bursa 1 – zgodnie z projektem budowlanym - wykonawczym.
 
 1. Termin realizacji: do 30 dni od podpisania umowy.
 
 1. Sposób składania oferty:
 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05-10-2020r. do godz.12:00. Przekazaną za pomocą e-maila zamowienia@szpital.jaslo.pl (skanowany dokument podpisany przez osobę upoważnioną lub podpis elektroniczny), uważa się za złożoną w terminie.
 2. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez wykonawcę na piśmie.
 3. Cena oferty winna być podana w polskich złotych z obowiązującym systemem monetarnym zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku. W cenie zawarte będą upusty oraz wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 
 1. Dokumenty wymagane od wykonawców:
 1.  Formularz ofertowy - druk nr 1.
 2.  Kosztorys szczegółowy całego przedmiotu zamówienia.
 
 1. Kryterium oceny ofert - cena 100%.
 
 1. Tryb udzielania wyjaśnień:
 1.  Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytanie na piśmie.
 2.  Telefon i osoba do kontaktu: 13 44 37 675 Krystyna Tuchowska.
 
 1. Termin związania ofertą - 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
 1. Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy - zgodnie z projektem umowy druk nr 2.
 1.  Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do wybranego wykonawcy umowę do podpisania i zwrotu jednego egzemplarza.
 
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie przed podpisaniem umowy bez podawania przyczyn.
Z - ca Dyrektora
ds. Administracyjno- Ekonomicznych
Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
mgr Zbigniew Betlej
Załączniki:
 1. Projekt budowlany – wykonawczy.
 2. Rysunek 1 – rzut daszków ochronnych.
 3. Rysunek 2 – przekrój A-A.
 4. Rysunek 3 – przekrój B-B.
 5. Rysunek 4 -  przekrój C-C.
 6. Rysunek 5 – zabezpieczenie stropu w części pomieszczenia nr 0112, usytuowanego na I piętrze budynku.
 7. Przedmiar robót.
 8. BIOZ.
 9. Formularz ofertowy – druk nr 1.
 10. Projekt umowy – druk nr 2.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. BIOZ. Plan BIOZ - Zabezpieczenie Szpitala Specjalistycznego w Jaśle przy ul. Za Bursą 1.doc 48640 bajtów 3
2. Formularz ofertowy – druk nr 1. formularz ofertowy rozbudowaszpitala.doc 57344 bajtów 7
3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO – druk nr 3. Druk nr 3 klauzula informacyjna z art. 13 RODO.docx 17532 bajtów 2
4. Projekt budowlany – wykonawczy. projekt.pdf 155568 bajtów 9
5. Projekt umowy – druk nr 2. Druk nr 2 Projekt umowy.doc 128000 bajtów 3
6. Przedmiar robót. PR - ZABEZPIECZENIE BUDYNKU SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W JAŚLE PRZY UL. ZA BURSĄ 1.pdf 102052 bajtów 5
7. Rysunek 1 – rzut daszków ochronnych. Rys.1.pdf 2142876 bajtów 2
8. Rysunek 2 – przekrój A-A. Rys.2.pdf 212523 bajtów 1
9. Rysunek 3 – przekrój B-B. Rys.3.pdf 208835 bajtów 2
10. Rysunek 4 - przekrój C-C. Rys.4.pdf 212716 bajtów 1
11. Rysunek 5 – zabezpieczenie stropu w części pomieszczenia nr 0112, usytuowanego na I piętrze budynku. Rys.5.pdf 1181739 bajtów 2
12. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY zawiadomienie o wyborze.pdf 172926 bajtów 21
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
Wytworzył:Podgórska Agata 2020-10-01
Publikujący:Podgórska Agata 2020-10-01 14:18:47
Data wygaśnięcia: Podgórska Agata 2021-10-01
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Aktualności
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
Newsletter
Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Szpital Specjalistyczny w Jaśle, ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło , tel. (0-13) 44-620-41 , e-mail: szpital@szpital.jaslo.pl
Wygenerowano: 18 czerwca 2021r. 01:12:21
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.