Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Biuletyn Informacji Publicznej
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Aktualności
Nr sprawy: PC/ 3 / 2022                                             
Jasło, dn. 2022-05-20
 
Szpital Specjalistyczny w Jaśle
ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło
tel. 13 44 37 675; http://www.szpital.jaslo.pl
 
ogłasza II
 przetarg na sprzedaż drzewa gatunku modrzew europejski Pakiet 1 (drzewo średnio wymiarowe o oznaczeniu S2A) w ilości 2,37m3 oraz Pakiet 2 drzewa gatunku modrzew europejski  (drzewo opałowe o oznaczeniu S4) w ilości 0,63m3.
 
Istniejące drewno składowane jest na terenie parku Szpitala Specjalistycznego w Jaśle ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło. Możliwość obejrzenia po uprzednim  kontakcie telefonicznym z kierownikiem Działu Techniczno-Gospodarczego Panem Stanisławem Chochołkiem  tel.13 44 37 546.
 
 Cena wywoławcza za Pakiet 1-  557,53 złotych brutto za całość (w tym podatek VAT 23%)
Cena wywoławcza za Pakiet 2-  81,83 złotych brutto za całość (w tym podatek VAT 23%)
 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne Pakiety.
 
Kryterium wyboru oferty – oferowana cena.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najwyższą cenę.
W przypadku złożenia ofert  o jednakowej cenie  przewiduje się dodatkowe negocjacje.
 
Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło - Sekretariat -pokój nr 15
 
Termin składania ofert wyznacza się na 27.05.2022r. do godz. 10.00.
Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta na sprzedaż drzewa gatunku modrzew europejski PC/3/2022”.

Miejsce i termin otwarcia ofert. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 27. 05.2022r. o godz. 10.30 w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle

  w Dziale Administracji, Zamówień  Publicznych i Zaopatrzenia pokój nr 7.
 
 
 
Oferta pisemna powinna zawierać:
1.      Imię i Nazwisko i adres lub nazwę (firmy, instytucji) i siedzibę oferenta, 
2.      Oferowaną cenę   -   Druk Nr 1
 
Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
1. Swobodnego wyboru Kupującego i prowadzenia negocjacji uzupełniających.
2. Prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
3. Jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Kupujący, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z Kupującym stało się niemożliwe z  innych przyczyn. 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Formularz ofertowy - druk nr 1 formularz oferty.doc 38912 bajtów 0
2. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.docx 16365 bajtów 0
3. Ogłoszenie Ogłoszenie.pdf 1066604 bajtów 2
4. projekt umowy projekt umowy.doc 38912 bajtów 0
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
Wytworzył:Dranka Łukasz 2022-05-20
Publikujący:Dranka Łukasz 2022-05-20 13:12:30
Data wygaśnięcia: Dranka Łukasz 2023-05-20
Nr sprawy: PC/ 2 / 2022                                             
Jasło, dn. 2022-05-04
 
Szpital Specjalistyczny w Jaśle
ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło
tel. 13 44 37 675; http://www.szpital.jaslo.pl
 
ogłasza
 przetarg na sprzedaż drzewa gatunku modrzew europejski Pakiet 1 (drzewo średnio wymiarowe o oznaczeniu S2A) w ilości 2,37m3 oraz Pakiet 2 drzewa gatunku modrzew europejski  (drzewo opałowe o oznaczeniu S4) w ilości 0,63m3.
 
Istniejące drewno składowane jest na terenie parku Szpitala Specjalistycznego w Jaśle ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło. Możliwość obejrzenia po uprzednim  kontakcie telefonicznym z kierownikiem Działu Techniczno-Gospodarczego Panem Stanisławem Chochołkiem  tel.13 44 37 546.
 
 Cena wywoławcza za Pakiet 1-  696,71 złotych brutto za całość (w tym podatek VAT 23%)
Cena wywoławcza za Pakiet 2-  102,29 złotych brutto za całość (w tym podatek VAT 23%)
 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne Pakiety.
 
Kryterium wyboru oferty – oferowana cena.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najwyższą cenę.
W przypadku złożenia ofert  o jednakowej cenie  przewiduje się dodatkowe negocjacje.
 
Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło - Sekretariat -pokój nr 15
 
Termin składania ofert wyznacza się na 11.05.2022r. do godz. 10.00.
Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta na sprzedaż drzewa gatunku modrzew europejski PC/2/2022”.

Miejsce i termin otwarcia ofert. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 11. 05.2022r. o godz. 10.30 w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle

  w Dziale Administracji, Zamówień  Publicznych i Zaopatrzenia pokój nr 7.
 
 
 
Oferta pisemna powinna zawierać:
1.      Imię i Nazwisko i adres lub nazwę (firmy, instytucji) i siedzibę oferenta, 
2.      Oferowaną cenę   -   Druk Nr 1
 
Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
1. Swobodnego wyboru Kupującego i prowadzenia negocjacji uzupełniających.
2. Prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
3. Jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Kupujący, 
    którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby 
    podpisanie umowy z Kupującym stało się niemożliwe z  innych przyczyn. 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Formularz ofertowy - druk nr 1 formularz oferty.doc 38912 bajtów 0
2. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.docx 16707 bajtów 0
3. Ogłoszenie Ogłoszenie.pdf 1055613 bajtów 0
4. projekt umowy - druk nr 2 projekt umowy.doc 38912 bajtów 0
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
Wytworzył:Dranka Łukasz 2022-05-04
Publikujący:Dranka Łukasz 2022-05-04 12:15:33
Data wygaśnięcia: Dranka Łukasz 2023-05-04
Nr sprawy: PC/ 1 /2022                                         Jasło, dnia  11.02.2022
 
Szpital Specjalistyczny w Jaśle
ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło
tel. 13 446-20-41
fax. 13 446-83-22
e-mail: szpital@szpital.jaslo.pl
http://www.szpital.jaslo.pl
ogłasza
przetarg na sprzedaż ambulansu sanitarnego:
 
Ambulans sanitarny marki Mercedes 319 CDI, model/Typ: Sprinter, numer rejestracyjny: RJS EV11
 
Rok produkcji :2018,
Numer identyfikacyjny pojazdu VIN: WDB 9066431P583721,
Pojemność silnika: 2987 cm3,
Ubezpieczenie OC/AC: 1053637998/0641 ważne do 02.09.2022r.             
Samochód zasilany :ON                                                                                              
Stan licznika: 187805   km,
Zabudowa medyczna wykonana przez : WAS  Wietmarscher
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Formularz ofertowy - druk nr 1 formularz ofertowy - Druk nr 1 .doc 55808 bajtów 13
2. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.docx 16697 bajtów 3
3. Ogłoszenie Ogłoszenie.pdf 1833077 bajtów 36
4. projekt umowy Projekt Umowy.docx 20605 bajtów 7
5. Zdjęcie 1 1.jpeg 57121 bajtów 13
6. Zdjęcie 10 10.jpeg 50531 bajtów 10
7. Zdjęcie 2 2.jpeg 60524 bajtów 7
8. Zdjęcie 3 3.jpeg 47615 bajtów 5
9. Zdjęcie 4 4.jpeg 63614 bajtów 8
10. Zdjęcie 5 5.jpeg 64196 bajtów 5
11. Zdjęcie 6 6.jpeg 47582 bajtów 8
12. Zdjęcie 7 7.jpeg 61178 bajtów 5
13. Zdjęcie 8 8.jpeg 45270 bajtów 5
14. Zdjęcie 9 9.jpeg 63260 bajtów 7
15. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.pdf 400318 bajtów 19
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
Wytworzył:Dranka Łukasz 2022-02-11
Publikujący:Dranka Łukasz 2022-02-11 12:47:52
Modyfikacja:Łukasz Dranka 2022-02-11
Data wygaśnięcia: Dranka Łukasz 2023-02-11
Nr sprawy: PC/ 11 / 2021                                           Jasło, dn. 2021-12-13
 
Szpital Specjalistyczny w Jaśle
ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło
tel. 13 44 37 675; http://www.szpital.jaslo.pl
 
ogłasza III przetarg na sprzedaż drzewa opałowego o symbolu S4 ( jesion wyniosły, klon polny)  
w ilości 1,13 m3.
 
Istniejące drewno składowane jest na terenie parku Szpitala Specjalistycznego w Jaśle ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło. Możliwość obejrzenia po uprzednim  kontakcie telefonicznym
z kierownikiem Działu Techniczno-Gospodarczego Panem Stanisławem Chochołkiem   
tel. 13 44 37 546.
 
 Cena wywoławcza -  166,79 złotych brutto za całość (w tym podatek VAT 23%)
 
Kryterium wyboru oferty – oferowana cena.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najwyższą cenę.
W przypadku złożenia ofert  o jednakowej cenie  przewiduje się dodatkowe negocjacje.
 
Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło - Sekretariat -pokój nr 15
 
Termin składania ofert wyznacza się na 20.12.2021r. do godz. 10.00.
Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta na sprzedaż drzewa opałowego   PC/11/2021”.

Miejsce i termin otwarcia ofert. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.12.2021r. o godz. 10.30 w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle

  w Dziale Administracji, Zamówień  Publicznych i Zaopatrzenia pokój nr 7.
 
Oferta pisemna powinna zawierać:
  1. Imię i Nazwisko i adres lub nazwę (firmy, instytucji) i siedzibę oferenta, 
  2. Oferowaną cenę   -   Druk Nr 1
Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
1. Swobodnego wyboru Kupującego i prowadzenia negocjacji uzupełniających.
2. Prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
3. Jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Kupujący, 
    którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby 
    podpisanie umowy z Kupującym stało się niemożliwe z  innych przyczyn.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Formularz ofertowy - druk nr 1 formularz oferty.doc 35840 bajtów 0
2. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.docx 16707 bajtów 0
3. Ogłoszenie OGŁOSZENIE.pdf 990718 bajtów 2
4. projekt umowy - druk nr 2 projekt umowy.doc 43008 bajtów 0
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
Wytworzył:Dranka Łukasz 2021-12-13
Publikujący:Dranka Łukasz 2021-12-13 13:59:44
Data wygaśnięcia: Dranka Łukasz 2022-12-13
Nr sprawy: PC/ 10 / 2021                                             Jasło, dn. 2021-11-16
 
Szpital Specjalistyczny w Jaśle
ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło
tel. 13 44 37 675; http://www.szpital.jaslo.pl
 
ogłasza II przetarg na sprzedaż drzewa opałowego o symbolu S4 ( jesion wyniosły, klon polny)  
w ilości 1,13 m3.
 
Istniejące drewno składowane jest na terenie parku Szpitala Specjalistycznego w Jaśle ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło. Możliwość obejrzenia po uprzednim  kontakcie telefonicznym z kierownikiem Działu Techniczno-Gospodarczego Panem Stanisławem Chochołkiem   
tel. 13 44 37 546.
 
 Cena wywoławcza -  166,79 złotych brutto za całość (w tym podatek VAT 23%)
 
Kryterium wyboru oferty – oferowana cena.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najwyższą cenę.
W przypadku złożenia ofert  o jednakowej cenie  przewiduje się dodatkowe negocjacje.
 
Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło - Sekretariat -pokój nr 15
 
Termin składania ofert wyznacza się na 23.11.2021r. do godz. 10.00.
Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta na sprzedaż drzewa opałowego   PC/10/2021”.

Miejsce i termin otwarcia ofert. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.11.2021r. o godz. 10.30 w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle

  w Dziale Administracji, Zamówień  Publicznych i Zaopatrzenia pokój nr 7.
 
Oferta pisemna powinna zawierać:
  1. Imię i Nazwisko i adres lub nazwę (firmy, instytucji) i siedzibę oferenta, 
  2. Oferowaną cenę   -   Druk Nr 1
Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
1. Swobodnego wyboru Kupującego i prowadzenia negocjacji uzupełniających.
2. Prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
3. Jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Kupujący, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby  podpisanie umowy z Kupującym stało się niemożliwe z  innych przyczyn.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Formularz ofertowy - druk nr 1 formularz oferty.doc 35840 bajtów 0
2. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.docx 16700 bajtów 1
3. Ogłoszenie Ogłoszenie.pdf 994766 bajtów 1
4. projekt umowy - druk nr 2 projekt umowy.doc 43008 bajtów 0
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
Wytworzył:Dranka Łukasz 2021-11-16
Publikujący:Dranka Łukasz 2021-11-16 08:55:32
Data wygaśnięcia: Dranka Łukasz 2022-11-16
Nr sprawy: PC/ 9 / 2021                                               Jasło, dn. 2021-11-04
 
Szpital Specjalistyczny w Jaśle
ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło
tel. 13 44 37 675; http://www.szpital.jaslo.pl
 
ogłasza
przetarg na sprzedaż drzewa opałowego o symbolu S4 ( jesion wyniosły, klon polny)  
w ilości 1,13 m3.
 
Istniejące drewno składowane jest na terenie parku Szpitala Specjalistycznego w Jaśle ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło. Możliwość obejrzenia po uprzednim  kontakcie telefonicznym z kierownikiem Działu Techniczno-Gospodarczego Panem Stanisławem Chochołkiem  tel. 13 44 37 546.
 
Cena wywoławcza -  208,49 złotych brutto za całość (w tym podatek VAT 23%)
 
Kryterium wyboru oferty – oferowana cena.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najwyższą cenę.
W przypadku złożenia ofert  o jednakowej cenie  przewiduje się dodatkowe negocjacje.
 
Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło - Sekretariat -pokój nr 15
 
Termin składania ofert wyznacza się na 12.11.2021r. do godz. 10.00.
Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta na sprzedaż drzewa opałowego   PC/9/2021”.

Miejsce i termin otwarcia ofert. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.11.2021r. o godz. 10.30 w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle 
w Dziale Administracji, Zamówień  Publicznych i Zaopatrzenia pokój nr 7. 

Oferta pisemna powinna zawierać:
  1. Imię i Nazwisko i adres lub nazwę (firmy, instytucji) i siedzibę oferenta, 
  2. Oferowaną cenę   -   Druk Nr 1
 
Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
1. Swobodnego wyboru Kupującego i prowadzenia negocjacji uzupełniających.
2. Prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
3. Jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Kupujący, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z Kupującym stało się niemożliwe z  innych przyczyn.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Formularz ofertowy - druk nr 1 formularz oferty.doc 35328 bajtów 2
2. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.docx 16685 bajtów 1
3. Ogłoszenie OGŁOSZENIE.pdf 1001312 bajtów 3
4. projekt umowy - druk nr 2 projekt umowy.doc 42496 bajtów 1
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
Wytworzył:Dranka Łukasz 2021-11-04
Publikujący:Dranka Łukasz 2021-11-04 12:31:31
Data wygaśnięcia: Dranka Łukasz 2022-11-04
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Aktualności
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2022-04-01
Newsletter
Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Szpital Specjalistyczny w Jaśle, ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło , tel. (0-13) 44-620-41 , e-mail: szpital@szpital.jaslo.pl
Wygenerowano: 30 września 2022r. 01:30:35
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.