Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Biuletyn Informacji Publicznej
bip.gov.pl
ZO/2/2022 dostawa rękawic nitrylowych jednorazowego użytku.
Nr sprawy: ZO/ 2 /2022                                              Jasło, dn. 2022-01-18
 
                                                       
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w trybie art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 
Szpital Specjalistyczny w Jaśle zwraca się z prośbą o złożenie oferty w trybie zapytania ofertowego na dostawę  rękawic nitrylowych jednorazowego użytku.
 
1.    Opis przedmiotu zamówienia – dostawa rękawic nitrylowych jednorazowego użytku – zgodnie z formularzem ofertowym – Druk nr 1.
2.    Termin realizacji zamówienia: na okres 4 miesięcy od momentu podpisania umowy.
3.    Sposób składania oferty:
-      Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21-01-2022r. do godz.12:00 - za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej - pocztą elektroniczną (e-mail: zamowienia@szpital.jaslo.pl (skanowany dokument podpisany przez osobę upoważnioną)).
–   Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez wykonawcę na piśmie.
–   Cena oferty winna być podana w polskich złotych z obowiązującym systemem monetarnym zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku. W cenie zawarte będą upusty oraz wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4.    Dokumenty wymagane od wykonawców:
–    Pełnomocnictwo do podpisania oferty - jeżeli dotyczy.
–    Formularz ofertowy - druk nr 1.
–    Deklaracja zgodności CE wystawiona przez wytwórcę lub certyfikat jednostki notyfikowanej w obszarze wyrobów medycznych – wymagane prawem.
–    Dokumenty producenta potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego, spełnianie wymaganych parametrów technicznych tzn. foldery, katalogi, karty techniczne, zdjęcia.
5.    Kryterium oceny ofert - cena 100%.
6.    Tryb udzielania wyjaśnień:
–    Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytanie na piśmie.
–    Telefon i osoba do kontaktu: 13 44 37 675 Krystyna Tuchowska.
7.    Termin związania ofertą - 40 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8.    Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy - zgodnie z projektem umowy druk nr 2.
–    Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do wybranego wykonawcy umowę do podpisania i zwrotu jednego egzemplarza.
9.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie przed podpisaniem umowy bez podawania przyczyn.
powrot
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłŁukasz Dranka - Specjalista2022-01-18
Publikujący Łukasz Dranka - Specjalista 2022-01-18 13:59
Modyfikacja Łukasz Dranka - Specjalista 2022-01-31 12:02
Ostatnio dodane
Aktualności
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2022-04-01
Newsletter
Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Szpital Specjalistyczny w Jaśle, ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło , tel. (0-13) 44-620-41 , e-mail: szpital@szpital.jaslo.pl
Wygenerowano: 24 maja 2022r. 23:36:03
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.