Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Biuletyn Informacji Publicznej
bip.gov.pl
ZO/57/2021 dostawa środków ochrony indywidualnej
Nr sprawy: ZO/ 57 /2021                                               Jasło, dn. 2021-12-14
 
                                                       
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w trybie art. 6a ustawy z dnia 29 listopada 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 
Szpital Specjalistyczny w Jaśle zwraca się z prośbą o złożenie oferty w trybie zapytania ofertowego na dostawę  środków ochrony indywidualnej.
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia – dostawa czepków ochronnych- (Pakiet 1), maski chirurgiczne - (Pakiet 2), fartuchów jednorazowych - (Pakiet 3), fartuchów barierowych – (Pakiet 4), półmasek klasy FFP 3- (Pakiet 5), kombinezonów jednorazowego użytku - (Pakiet 6), ubrań (bluza+spodnie) – (Pakiet 7), osłon na buty - (Pakiet 8), – zgodnie
  z formularzem ofertowym – Druk nr 1.
 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne Pakiety.
 3. Termin realizacji zamówienia: na okres 4 miesięcy od momentu podpisania umowy.
 4. Sposób składania oferty:
 • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22-12-2021r. do godz.12:00 - za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej - pocztą elektroniczną (e-mail: zamowienia@szpital.jaslo.pl (skanowany dokument podpisany przez osobę upoważnioną)).
 • Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez wykonawcę na piśmie.
 • Cena oferty winna być podana w polskich złotych z obowiązującym systemem monetarnym zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku. W cenie zawarte będą upusty oraz wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 1. Dokumenty wymagane od wykonawców:
 • Pełnomocnictwo do podpisania oferty - jeżeli dotyczy.
 • Formularz ofertowy - druk nr 1.
 • Katalogi handlowe producenta lub ulotki producenta lub specyfikacje produktu producenta lub świadectwa kontroli produktu producenta lub opisów technicznych producenta itp. – potwierdzających jednoznacznie zgodność oferowanych asortymentów z opisem przedmiotu zamówienia określonych w formularzu cenowym (do oferty należy dołączyć tylko te katalogi, na które zostanie złożona oferta).
 •     Deklaracja zgodności CE wystawiona przez wytwórcę i certyfikat jednostki notyfikowanej – wymagane prawem.
 • Próbki przesłać na adres: Szpital Specjalistyczny w Jaśle ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło z adnotacją próbka ZO/57/2021.
 1. Kryterium oceny ofert - cena 100%.
 2. Tryb udzielania wyjaśnień:
 • Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytanie na piśmie.
 • Telefon i osoba do kontaktu: 13 44 37 675 Krystyna Tuchowska.
 1. Termin związania ofertą - 40 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy - zgodnie z projektem umowy druk nr 2.
 • Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do wybranego wykonawcy umowę do podpisania i zwrotu jednego egzemplarza.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie przed podpisaniem umowy bez podawania przyczyn.

powrot
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłŁukasz Dranka - Specjalista2021-12-14
Publikujący Łukasz Dranka - Specjalista 2021-12-14 13:52
Modyfikacja Łukasz Dranka - Specjalista 2021-12-29 14:50
Ostatnio dodane
Aktualności
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2022-04-01
Newsletter
Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Szpital Specjalistyczny w Jaśle, ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło , tel. (0-13) 44-620-41 , e-mail: szpital@szpital.jaslo.pl
Wygenerowano: 24 maja 2022r. 23:23:05
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.