Wiadomości http://bip.szpital.jaslo.pl Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Diabetologii wraz z nadzorem ogólnolekarskim nad Oddziałem Geriatrycznym Thu, 29 Mar 2018 00:00:00 +0200 http://bip.szpital.jaslo.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-343 Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( tekst jednolity:Dz.U.z 2018r.,poz. 160) DYREKTOR Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, ul. Lwowska 22,  38-200 Jasło  ogłasza   konkurs ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez......