Wiadomości http://bip.szpital.jaslo.pl pl-PL PC/3/2022 - sprzedaż drzewa gatunku modrzew europejski Pakiet 1 (drzewo średnio wymiarowe o oznaczeniu S2A) w ilości 2,37m3 oraz Pakiet 2 drzewa gatunku modrzew europejski (drzewo opałowe o oznaczeniu S4) w ilości 0,63m3. Fri, 20 May 2022 00:00:00 +0200 http://bip.szpital.jaslo.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-353 Nr sprawy: PC/ 3 / 2022                                              Jasło, dn. 2022-05-20   Szpital Specjalistyczny w Jaśle ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło tel. 13 44 37 675; http://www.szpital.jaslo.pl   ogłasza II  przetarg na sprzedaż drzewa gatunku...... ZO/23/2022 - świadczenie usług powszechnych w obrocie krajowym. Fri, 06 May 2022 00:00:00 +0200 http://bip.szpital.jaslo.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-351 Nr sprawy: ZO/23/2022                                                                 Jasło, dn. 2022-05-06   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości szacunkowej nie przekraczającej  130 000 zł netto zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo...... PC/2/2022 - sprzedaż drzewa gatunku modrzew europejski Pakiet 1 (drzewo średnio wymiarowe o oznaczeniu S2A) w ilości 2,37m3 oraz Pakiet 2 drzewa gatunku modrzew europejski (drzewo opałowe o oznaczeniu S4) w ilości 0,63m3. Wed, 04 May 2022 00:00:00 +0200 http://bip.szpital.jaslo.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-353 Nr sprawy: PC/ 2 / 2022                                              Jasło, dn. 2022-05-04   Szpital Specjalistyczny w Jaśle ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło tel. 13 44 37 675; http://www.szpital.jaslo.pl   ogłasza  przetarg na sprzedaż drzewa gatunku...... ZO/21/2022 - zapytanie ofertowe na dostawę opasek gipsowych i opatrunków specjalistycznych. Tue, 19 Apr 2022 00:00:00 +0200 http://bip.szpital.jaslo.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-351 Nr sprawy: ZO/ 21 /2022                                                                                  Jasło, dn. 2022-04-19                                                          OGŁOSZENIE O...... ZO/20/2022 - dostawa proszku hemostatycznego, matryc z klejem tkankowym oraz kleju tkankowego dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Thu, 14 Apr 2022 00:00:00 +0200 http://bip.szpital.jaslo.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-351 Nr sprawy: ZO/20/2022  Jasło, dn. 2022-04-14     OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości szacunkowej nie przekraczającej  130 000 zł netto zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129).     Szpital Specjalistyczny w Jaśle......