Wiadomości http://bip.szpital.jaslo.pl Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Fri, 12 Jan 2018 00:00:00 +0100 http://bip.szpital.jaslo.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-343 Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016r.,poz1638, z późn.zm.) DYREKTOR Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, ul. Lwowska 22,  38-200 Jasło   ogłasza   konkurs ofert w zakresie udzielania świadczeń...... Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym Wed, 03 Jan 2018 00:00:00 +0100 http://bip.szpital.jaslo.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-343 Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( tekst jednolity:Dz.U. z 2016r.,poz. 1638 z późn.zm.) DYREKTOR Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, ul. Lwowska 22,  38-200 Jasło   ogłasza   konkurs ofert w zakresie udzielania świadczeń...... Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym i WZW łączonym z Oddziałem Dermatologicznym Wed, 03 Jan 2018 00:00:00 +0100 http://bip.szpital.jaslo.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-343 Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( tekst jednolity:Dz.U.z 2016r.,poz. 1638 z późn.zm.) DYREKTOR Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, ul. Lwowska 22,  38-200 Jasło   ogłasza   konkurs ofert w zakresie udzielania świadczeń...... Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii stomatologicznej dla Oddziału Otolaryngologicznego Tue, 02 Jan 2018 00:00:00 +0100 http://bip.szpital.jaslo.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-343 Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( tekst jednolity:Dz.U.z 2016r.,poz. 1638 z późn.zm.) DYREKTOR Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, ul. Lwowska 22,  38-200 Jasło   ogłasza   konkurs ofert w zakresie udzielania świadczeń...... Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym wraz z Izbą Przyjęć Tue, 02 Jan 2018 00:00:00 +0100 http://bip.szpital.jaslo.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-343 Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( tekst jednolity:Dz.U.z 2016r.,poz. 1638 z późn.zm.) DYREKTOR Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, ul. Lwowska 22,  38-200 Jasło   ogłasza   konkurs ofert w zakresie udzielania świadczeń......