Wiadomości http://bip.szpital.jaslo.pl Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Nocnej i świątecznej opiece w zakresie POZ Tue, 05 Jun 2018 00:00:00 +0200 http://bip.szpital.jaslo.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-343 Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r.,poz. 160 z późn.zm.) DYREKTOR Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, ul. Lwowska 22,  38-200 Jasło   ogłasza   konkurs ofert w zakresie udzielania świadczeń...... Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Dermatologicznej Tue, 05 Jun 2018 00:00:00 +0200 http://bip.szpital.jaslo.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-343 Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018r.,poz. 160 z późn.zm.) DYREKTOR Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, ul. Lwowska 22,  38-200 Jasło   ogłasza   konkurs ofert w zakresie udzielania świadczeń......