Wiadomości http://bip.szpital.jaslo.pl pl-PL Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu badan histopatologicznych dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Wed, 22 Jun 2022 00:00:00 +0200 http://bip.szpital.jaslo.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-348 Konkurs ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu badań histopatologicznych dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle... Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania badań rezonansem magnetycznym wraz z opisem dla pacjentów hospitalizowanych w Oddziałach Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Wed, 28 Sep 2022 00:00:00 +0200 http://bip.szpital.jaslo.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-348 ... ZO/42/2022-zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu anestezjologicznego. Fri, 23 Sep 2022 00:00:00 +0200 http://bip.szpital.jaslo.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-351 Nr sprawy: ZO/42/2022                                                                  Jasło, dn. 2022-09-23     OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości szacunkowej nie przekraczającej  130 000 zł netto zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo...... ZO/41/2022-zapytanir ofertowe na dostawę materiałów zużywalnych do wstrzykiwacza Medrad Centargo dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Fri, 09 Sep 2022 00:00:00 +0200 http://bip.szpital.jaslo.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-351 Nr sprawy: ZO/41/2022 Jasło, dn. 2022-09-09     OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości szacunkowej nie przekraczającej  130 000 zł netto zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129).                 Szpital...... ZO/39/2022 - zapytanie ofertowe na dostawę środków kontrastowych dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Thu, 01 Sep 2022 00:00:00 +0200 http://bip.szpital.jaslo.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-351 Nr sprawy: ZO/39/2022 Jasło, dn. 2022-09-01     OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości szacunkowej nie przekraczającej  130 000 zł netto zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129).                 Szpital......