Wiadomości http://bip.szpital.jaslo.pl Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Mon, 10 Dec 2018 00:00:00 +0100 http://bip.szpital.jaslo.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-343 Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( tekst jednolity: Dz. U.                    z 2018r.,poz.2190) DYREKTOR Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, ul. Lwowska 22,  38-200 Jasło   ogłasza   konkurs ofert w zakresie...... Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ortopedii, Traumatologii, Mikrochirurgii i Chirurgii Ręki Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0100 http://bip.szpital.jaslo.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-343 Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U.                      z 2018r.,poz. 2190) DYREKTOR Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, ul. Lwowska 22,  38-200 Jasło   ogłasza   konkurs ofert w...... Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Nocnej i świątecznej opiece w zakresie POZ Thu, 06 Dec 2018 00:00:00 +0100 http://bip.szpital.jaslo.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-343 Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U.               z 2018r.,poz. 2190) DYREKTOR Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, ul. Lwowska 22,  38-200 Jasło   ogłasza   konkurs ofert w zakresie...... ZO/30/2018 dostawa owoców i warzyw dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle Wed, 10 Oct 2018 00:00:00 +0200 http://bip.szpital.jaslo.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-351 ... ZO/29/2018 na dostawę aparatury medycznej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Tue, 09 Oct 2018 12:25:00 +0200 http://bip.szpital.jaslo.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-351 ...