Wiadomości http://bip.szpital.jaslo.pl Nr sprawy: ZO/23/2018 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pogwarancyjnego serwisu urządzeń wchodzących w skład systemu FCR. Thu, 09 Aug 2018 00:00:00 +0200 http://bip.szpital.jaslo.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-351 Nr sprawy: ZO/23/2018                                Jasło, dn. 2018-08-09   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych   Szpital Specjalistyczny w Jaśle......