Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Biuletyn Informacji Publicznej
bip.gov.pl
Wynik ogłoszenia: PN/47/2018 dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Nr sprawy: PN/ 47 /2018                                                                                                            Jasło, dn. 2019-01-08
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
dot. przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu medycznego 1xużytku
dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
                                                   
 
Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986) informujemy o:
 
 1.   wyborze najkorzystniejszej oferty:
 1. BERYL MED. Ltd. 1st Floor, 26 Fouberts Place, London W1F 7PP, UK; adres do korespondencji: ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów na Pakiet 3.
 2. CZM CEZAL S.A. – Wrocław Oddział Kraków ul. Balicka 117, 30-149 Kraków na Pakiet 16.  
 3. NZ TECHNO Sp. z o.o. ul. Berneńska 5A, 03-976 Warszawa na Pakiet 8.
 4. abcMED Sp. z o.o. ul. J. Lea 114, 30-133 Kraków na Pakiet 12,
 5. SINMED Sp. Z o.o. ul. Toszecka 6, 44-100 Gliwice na Pakiet 1.
 6. SALUS International Sp. z o.o. ul. Puławskiego 9, 40-273 Katowice na Pakiet 15.
 7. SKAMEX Sp. z o.o. S. K. ul. Częstochowska 35/52, 93-121 Łódź na Pakiet 4.
 8. FARUM S.A. ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa na Pakiet 13.
 9.  P.H. MEDRES Zbigniew Majcher ul. Torowa 3, 35-205 Rzeszów na Pakiety 17, 18.
 10. POLCOMED Włodzimierz Olejniczak ul. Zakrzewska 10 Lusowo, 62-080 Tarnowo Podgórne na Pakiet14.
 11. SORIMEX Sp. z o.o. ul. Równinna 25, 87-100 Toruń na Pakiet 10.
 12. BIALMED Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska na pakiety 7, 11.
 13. ZARYS International Group Sp. z o.o. sp.k. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze na Pakiety 5, 6, 9.
 14. PPHU SPECJAŁ Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 80 lok. Nr 5 Warszawa Hurtownia Farmaceutyczna ul. B. Żeleńskiego 5, 35-105 Rzeszów na Pakiet 19.
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
 • Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, w oparciu o kryteria oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. Kryterium nr 1: cena - waga kryterium 60%, Kryterium nr 2: termin dostawy częściowej - waga kryterium 40%. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.
 • Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest zgodna z treścią SIWZ i nie podlega odrzuceniu.
 
 1. W postępowaniu złożono następujące oferty, które uzyskały niżej wskazaną ilość punktów:
Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy
1 ROWLAM Sp. z o.o. ul. Przybrzeżna 17, 62-800 Kalisz
2 DIAGNOSIS S.A. ul. Gen. Wł. Andersa 38A, 15-113 Białystok
3 BERYL MED. Ltd. 1st Floor, 26 Fouberts Place, London W1F 7PP, UK; adres do korespondencji: ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów
4 CEZETEL Poznań Sp. z o.o. ul. Szczepankowo 189, 61-313 Poznań
5 CZM CEZAL S.A. – Wrocław Oddział Kraków ul. Balicka 117, 30-149 Kraków
6 NZ TECHNO Sp. z o.o. ul. Berneńska 5A, 03-976 Warszawa
7 TELEFLEX Polska Sp. z o.o. ul. Iłżecka 26, 02-135 Warszawa
8 abcMED Sp. z o.o. ul. J. Lea 114, 30-133 Kraków
9 SINMED Sp. Z o.o. ul. Toszecka 6, 44-100 Gliwice
10 SALUS International Sp. z o.o. ul. Puławskiego 9, 40-273 Katowice
11 ABBOTT Laboratories Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21b, 02-676 Warszawa
12 MEDICA Sp. j. J. Chodacki A. Misztal ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin
13 BOXMET MEDICAL Sp. z o.o. 58-250 Pieszyce Piskorzów 51
14 SKAMEX Sp. z o.o. S. K. ul. Częstochowska 35/52, 93-121 Łódź
15 FARUM S.A. ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
16 P.H. MEDRES Zbigniew Majcher ul. Torowa 3, 35-205 Rzeszów
17 EMPIREUM ul. Chotomowska 30, 05-110 Jabłonna
18 POLMIL Sp. z o.o. S.K.A. ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz
19 EMED Sp. z o.o. Sp. k. ul. Ryżowa 69a, 05-816 Opacz Kolonia
20 POLCOMED Włodzimierz Olejniczak ul. Zakrzewska 10 Lusowo, 62-080 Tarnowo Podgórne
21 PW INTERGOS Sp. z o.o. ul. Legionów 59a, 43-300 Bielsko-Biała
22 SORIMEX Sp. z o.o. ul. Równinna 25, 87-100 Toruń
23 BIALMED Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
24 CENTRUM DIABETOLOGII Sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa
25 ZARYS International Group Sp. z o.o.  Sp. k. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
26 PPHU SPECJAŁ Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 80 lok. Nr 5 Warszawa Hurtownia Farmaceutyczna ul. B. Żeleńskiego 5, 35-105 Rzeszów
 
 
 
Liczba pkt w kryterium: cena 60% + termin dostawy częściowej 40% = łącznie 100%
 
Nr oferty Pakiet 1 Pakiet 2  Pakiet 3 Pakiet 4   Pakiet 5 Pakiet 6 Pakiet 7 Pakiet 8 Pakiet 9 Pakiet 10
1 -------- unieważniony -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
2 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
3 49,09+40= 89,09 60+40=100 -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
4 -------- -------- -------- -------- 57,95+40= 97,95 -------- -------- -------- --------
5 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
6 -------- -------- -------- -------- -------- -------- 60+40=100 -------- --------
7 -------- -------- -------- -------- 25,76+40= 65,76 -------- -------- -------- --------
8 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
9 60+40=100 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
10 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
11 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
12 -------- -------- -------- 45,61+40= 85,61 -------- -------- -------- -------- --------
13 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
14 -------- -------- 60+40=100 31,37+40= 71,37 -------- 59,42+40= 99,42 -------- -------- --------
15 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
16 -------- -------- -------- -------- 49,60+40= 89,60 -------- -------- -------- --------
17 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
18 -------- -------- -------- -------- 58,23+40= 98,23 -------- -------- -------- --------
19 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
20 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
21 41,14+40= 81,14 -------- -------- 54,85+40= 94,85 58,96+40= 98,96 -------- -------- -------- --------
22 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 60+40=100
23 -------- -------- -------- -------- -------- 60+40=100 -------- -------- --------
24 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
25 -------- -------- -------- 60+40=100 60+40=100 -------- -------- 60+40=100 51,90+40= 91,90
26 -------- -------- -------- 49,12+40= 89,12 -------- 55,14+40= 95,14 -------- -------- --------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr oferty Pakiet 11 Pakiet 12 Pakiet 13 Pakiet 14 Pakiet 15 Pakiet 16 Pakiet 17 Pakiet 18 Pakiet 19
1 -------- -------- -------- -------- -------- 55,04+40=95,04 -------- -------- --------
2 -------- -------- -------- -------- odrzucona -------- -------- -------- --------
3 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
4 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
5 -------- -------- -------- -------- 22,37+40= 62,37 60+40=100 -------- -------- --------
6 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
7 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
8 -------- 60+20=80 -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
9 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
10 -------- -------- -------- -------- 60+40=100 -------- -------- -------- --------
11 -------- -------- -------- -------- 23,46+40= 63,46 -------- -------- -------- --------
12 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
13 35,56+40= 75,56 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
14 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
15 -------- -------- 60+40=100 -------- -------- -------- -------- -------- --------
16 55,77+40= 95,77 -------- -------- -------- -------- -------- 60+40=100 60+40=100 --------
17 -------- -------- -------- 41,25+40= 81,25 -------- -------- -------- -------- --------
18 -------- -------- -------- -------- -------- 52,84+40=92,84 -------- -------- --------
19 -------- -------- -------- 55+40=95 -------- -------- -------- -------- --------
20 -------- -------- -------- 60+40=100 -------- -------- -------- -------- --------
21 -------- -------- 56,68+40= 96,68 -------- -------- -------- -------- -------- --------
22 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
23 60+40=100 -------- 54,11+40= 4,11 -------- -------- -------- -------- -------- --------
24 -------- -------- -------- -------- odrzucona -------- -------- -------- --------
25 52,65+40= 92,65 -------- 56,61+40= 96,61 -------- -------- -------- -------- -------- --------
26 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 60+40=100
 
 1. Przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 5, 6 w tym postępowaniu – nie dotyczą.
 
 
 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU
 
 
 1. Unieważnieniu postępowaniu:
 
Na Pakiet 2 postępowanie przetargowe na podstawie art.93 ust.1pkt 1 ustawy Pzp zostało unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu – brak ofert.
 
 
Z - ca Dyrektora
ds. Administracyjno- Ekonomicznych
Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
                                                 mgr Zbigniew Betlej
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
 1. zamieszczono na stronie internetowej,
 2. a /a


Data dodania: 2019-01-08 12:43

[powrot do treści ogłoszenia]
Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Szpital Specjalistyczny w Jaśle, ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło , tel. (0-13) 44-620-41 , e-mail: szpital@szpital.jaslo.pl
Wygenerowano: 08 grudnia 2019r. 23:15:01
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.