Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Biuletyn Informacji Publicznej
bip.gov.pl
Wynik ogłoszenia: PN/44/2018 dostawa materiałów medycznych 1xużytku
Nr sprawy: PN/ 44 /2018                                                                                                            Jasło, dn. 2018-11-14
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
dot. przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych 1xużytku dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
                                                   
 
Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986) informujemy o:
 
 1.   wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
 1. ZARYS International Group Sp. z o.o. sp.k. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze na Pakiet 1.
 2. NEOMED Polska Sp. z o.o. sp.k.  Szymanów 9E, 05-532 Góra Kalwaria na Pakiet 4.
 3. MERCATOR  MEDICAL S.A. ul. Modrzejewskiej30, 31-327 Kraków na Pakiet 5.
 4. FPUH  M. Kruszelnicki  ul. Chorwacka 45, 51-107 Wrocław na Pakiet 6, Pakiet 7, Pakiet 8.
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
 • Wyboru dokonano na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, w oparciu o kryteria oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. Kryterium nr 1: cena - waga kryterium 60%, Kryterium nr 2: termin dostawy częściowej - waga kryterium 40%. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.
 • Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest zgodna z treścią SIWZ i nie podlega odrzuceniu.
 
 1. W postępowaniu złożono następujące oferty, które uzyskały niżej wskazaną ilość punktów:
nr oferty nazwa i adres Wykonawcy Pakiet 1 Pakiet 2 Pakiet 3 Pakiet 4 Pakiet 5 Pakiet 6 Pakiet 7 Pakiet 8 Pakiet 9
Liczba pkt w kryterium: cena 60% + termin dostawy częściowej 40% = łącznie 100%
1 ASEO PAPER Sp. z o.o.
ul. Czarnohucka 3, 42-600 Tarnowskie Góry
--------- unieważniony ------- 56,90+40=96,90 --------- --------- --------- --------- unieważniony
2 KOT-BUD s.c. 43-100 Tychy ul. Astrów 21 --------- --------- 44,21+40=84,21 --------- --------- --------- ---------
3 MERCATOR MEDICAL S.A.
ul. Modrzejewskiej30, 31-327 Kraków
--------- --------- --------- 60+40=100 --------- --------- ---------
4 Konsorcjum firm: Citonet - Kraków Sp. z o.o. ul. Gromadzka 52, 30-719 Kraków; TZMO S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń --------- odrzucona 24,34+40=
64,34
--------- --------- --------- ---------
5 ZARYS International Group Sp. z o.o. sp.k. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze 60+40=100 --------- 23,51+40=
63,51
--------- 54,94+40= 94,94 26,54+40= 66,40 55,31+40= 95,31
6 POLMIL Sp. z o.o. S.K.A.
ul. Przemysłowa 8, 85-768 Bydgoszcz
--------- --------- 39,12+40=
79,12
--------- --------- --------- ---------
7 NEOMED Polska Sp. z o.o. sp.k. 
Szymanów 9E, 05-532 Góra Kalwaria
--------- --------- 60+40= 100 --------- --------- 36,32+40= 76,32 42,09+40= 82,09
8 FPUH   M. Kruszelnicki
ul. Chorwacka 45, 51-107 Wrocław
--------- --------- --------- --------- 60+40= 100 60+40= 100 60+40= 100
 
 1. Przepisy art. 92 ust. 1 pkt. 5, 6 w tym postępowaniu – nie dotyczą.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU
 
 
 1. Unieważnieniu postępowaniu:
 
 1. Na Pakiet 2 postępowanie przetargowe na podstawie art.93 ust.1pkt 1 ustawy Pzp zostało unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu – brak ofert.
 2. Na Pakiet 3 postępowanie przetargowe na podstawie art.93 ust.1pkt 1 ustawy Pzp zostało unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu – jedyna oferta odrzucona.
 3. Na Pakiet 9 postępowanie przetargowe na podstawie art. 93 ust.1pkt 4 ustawy Pzp zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia - brak dofinansowania.
Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
 
 
 
 
Z - ca Dyrektora
ds. Administracyjno- Ekonomicznych
Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
mgr Zbigniew Betlej
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
 1. zamieszczono na stronie internetowej,
 2. a /a


Data dodania: 2018-11-14 10:31

[powrot do treści ogłoszenia]
Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Szpital Specjalistyczny w Jaśle, ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło , tel. (0-13) 44-620-41 , e-mail: szpital@szpital.jaslo.pl
Wygenerowano: 15 grudnia 2019r. 08:15:05
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.