PN/36/2020 dostawa leków z programu terapeutycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2021-02-15 13:49:41: Dodano wynik do przetargu
2021-02-15 13:48:13: Dodano plik zawiadomienie o wyborze.pdf
Więcej >>>
2021-01-22 14:27:40: Dodano plik 20210122142704584.pdf
2021-01-22 14:24:21: Dodano plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
2021-01-22 14:19:16: Dodano plik 20210122141700523.pdf
2021-01-04 14:28:22: Dodano plik projekt umowy - po zmianie.docx
2021-01-04 14:27:25: Dodano plik formularz ofertowy - poz mianie.docx
2021-01-04 14:26:32: Dodano plik FORMULARZ CENOWY - po zmianie.xlsx
2021-01-04 14:25:49: Dodano plik ZMIANA TREŚCI.pdf
2021-01-04 14:25:23: Dodano plik ODPOWIEDZI NA PYTANIA.pdf
2020-12-22 10:04:20: Dodano plik JEDZ Załącznik nr 4.doc
2020-12-22 10:03:36: Dodano plik FORMULARZ CENOWY.xlsx
2020-12-22 10:02:42: Dodano plik SIWZ LEKI Z PROGRAMU 2020.docx
2020-12-22 10:02:25: Dodano plik OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE.pdf
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 214 000 euro
 
 
którego przedmiotem jest:
 
dostawa leków  z  programu terapeutycznego
dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
2020/S 249-620014 z dnia 22/12/2020

Data składania ofert:
2021-01-22 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-01-22 10:00:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłPodgórska Agata 2020-12-22 10:01:00
PublikującyAgata Podgórska 2020-12-22 10:01:00
Modyfikował(a) Agata Podgórska 2021-02-15 13:49:41
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 3.11 MBPlik pdf
2. SIWZ 123.83 KbPlik doc
3. FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 16.67 KbPlik xls
4. JEDZ - ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ 238.00 KbPlik doc
5. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ 640.55 KbPlik pdf
6. ZMIANA TREŚCI SIWZ 242.77 KbPlik pdf
7. FORMULARZ CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 1 - PO ZMIANACH 16.76 KbPlik xls
8. FORMULARZ OFERTOWY - PO ZMIANIE - ZAŁĄCZNIK NR 2 34.42 KbPlik doc
9. PROJEKT UMOWY DOSTAWY - PO ZMIANIE - ZAŁĄCZNIK NR 3 36.96 KbPlik doc
10. OŚWIADCZENIE w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej 74.00 KbPlik doc
11. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 229.78 KbPlik pdf
12. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT 293.31 KbPlik pdf

Rejestr zmian