PN/19/2020 dostawa aparatu USG i videonasofiberoskopu dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2020-07-10 14:46:35: Dodano wynik do przetargu
2020-07-10 14:45:19: Dodano plik zawiadomienie o wyborze.pdf
Więcej >>>
2020-07-06 14:22:32: Dodano plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
2020-07-06 14:21:56: Dodano plik zestawienie ofert.pdf
2020-06-29 13:52:22: Dodano plik OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PO ZMIANIE.doc
2020-06-29 13:51:01: Dodano plik zmiana treści SIWZ.pdf
2020-06-29 13:50:31: Dodano plik wyjaśnienie treści siwz.pdf
2020-06-29 12:38:43: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf
2020-06-24 14:57:10: Dodano plik SIWZ 2020.doc
2020-06-24 14:56:52: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
 
którego przedmiotem jest:
 
dostawa aparatu USG i videonasofiberoskopu dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych,
numer ogłoszenia: 553446-N-2020 z dnia 2020-06-24.

Data składania ofert:
2020-07-06 12:00:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłPodgórska Agata 2020-06-24 14:56:00
PublikującyAgata Podgórska 2020-06-24 14:56:00
Modyfikował(a) Agata Podgórska 2020-07-10 14:46:35
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 224.97 KbPlik pdf
2. SIWZ 625.00 KbPlik doc
3. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 113.79 KbPlik pdf
4. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 870.29 KbPlik pdf
5. ZMIANA TREŚCI SIWZ 263.42 KbPlik pdf
6. ZAŁĄCZNIK NR 2 - OPIS PRZEDMMIOTU ZAMÓWIENIA - PO ZMIANACH 248.50 KbPlik doc
7. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 187.67 KbPlik pdf
8. OŚWIADCZENIE w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej 74.50 KbPlik doc
9. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT 251.77 KbPlik pdf

Rejestr zmian