PN/1/2020 dostawa odczynników laboratoryjnych z dzierżawą analizatoróworaz odczynników do wykonywania badań mikrometodą kolumnową z zakresu immunologii transfuzjologicznej wraz z dzierżawą analizatora dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

ZMIANY:
2020-03-04 14:15:33: Dodano wynik do przetargu
2020-03-04 14:14:46: Dodano plik ZAWIADOMIENIE O WYBORZE.pdf
Więcej >>>
2020-02-14 14:48:01: Dodano plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
2020-02-14 14:47:26: Dodano plik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf
2020-01-29 14:30:01: Dodano plik wzór umowy dzierżawy po zmianie 2.docx
2020-01-29 14:29:17: Dodano plik zmiana treści SIWZ.doc
2020-01-29 14:28:55: Dodano plik uzupełnienie.doc
2020-01-29 14:28:33: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2.pdf
2020-01-24 11:53:15: Dodano plik wzór umowa powierzenia danych.docx
2020-01-24 11:52:19: Dodano plik WYMAGANIA DO APARATÓW I SPRZĘTU - po zmianie.doc
2020-01-24 11:51:27: Dodano plik wzór umowy dzierżawy po zmianie.docx
2020-01-24 11:49:50: Dodano plik wzór umowy dostawy po zmianie.docx
2020-01-24 11:49:10: Dodano plik formularz ofertowy po zmianie.docx
2020-01-24 11:48:15: Dodano plik FORMULARZ CENOWY - po zmianie.xls
2020-01-24 11:47:06: Dodano plik zmiana treści SIWZ.doc
2020-01-24 11:46:37: Dodano plik wyjaśnienie treści SIWZ.doc
2020-01-24 11:46:01: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZMAINIE OGŁOSZENIA.pdf
2020-01-08 15:17:44: Dodano plik WYMAGANIA DO APARATÓW I SPRZĘTU.doc
2020-01-08 15:17:05: Dodano plik JEDZ.doc
2020-01-08 15:16:05: Dodano plik FORMULARZ CENOWY.xls
2020-01-08 15:14:38: Dodano plik SIWZ 2020.docx
2020-01-08 15:14:18: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 221 000 euro
 
 
którego przedmiotem jest:
 
na dostawę: odczynników laboratoryjnych z dzierżawą analizatoróworaz odczynników do wykonywania badań mikrometodą kolumnową z zakresu immunologii transfuzjologicznej wraz z dzierżawą analizatora dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
2020/S 005-006193 z dnia 08/01/2020

Data składania ofert:
2020-02-11 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-02-11 11:00:00
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłPodgórska Agata 2020-01-08 15:16:00
PublikującyAgata Podgórska 2020-01-08 15:16:00
Modyfikował(a) Agata Podgórska 2020-03-04 14:15:33
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 405.46 KbPlik pdf
2. SIWZ 133.46 KbPlik doc
3. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ CENOWY 162.00 KbPlik xls
4. ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ - JEDZ 238.50 KbPlik doc
5. ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ - WYMAGANIA APARATÓW 498.50 KbPlik doc
6. Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 70.46 KbPlik pdf
7. ODPOWIEDZI na zapytania dotyczące treści SIWZ 391.00 KbPlik doc
8. ZMIANA TREŚCI SIWZ 249.50 KbPlik doc
9. FORMULARZ CENOWY - PO ZMIANACH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 163.50 KbPlik xls
10. FORMULARZ OFERTOWY - PO ZMIANACH - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ 36.62 KbPlik doc
11. PROJEKT UMOWY DOSTAWY - PO ZMIANACH - ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ 36.63 KbPlik doc
12. PROJEKT UMOWY DZIERŻAWY - PO ZMIANACH - ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ 35.55 KbPlik doc
13. WYMAGANIA APARATÓW I SPRZĘTU - PO ZMIANACH - ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ 502.50 KbPlik doc
14. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ 43.30 KbPlik doc
15. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 70.36 KbPlik pdf
16. UZUPEŁNIENIE TREŚCI SIWZ 255.50 KbPlik doc
17. ZMIANA TREŚCI SIWZ 247.00 KbPlik doc
18. WZÓR UMOWY DZIERŻAWY- ZAŁĄCZNIK NR 4 - PO ZMIANIE 2 35.68 KbPlik doc
19. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 666.93 KbPlik pdf
20. OŚWIADCZENIE w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej 75.00 KbPlik doc
21. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT 804.11 KbPlik pdf

Rejestr zmian