PN/5/2020 dostawa owoców i warzyw dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2020-02-14 11:30:04: Dodano wynik do przetargu
2020-02-14 11:28:26: Dodano plik INFORMACJA O WYBORZE.pdf
Więcej >>>
2020-01-29 13:32:56: Dodano plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
2020-01-29 13:32:13: Dodano plik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf
2020-01-21 14:47:13: Dodano plik Formularz cenowy 2020.xls
2020-01-21 14:46:31: Dodano plik SIWZ owoce i warzywa.doc
2020-01-21 14:46:10: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
 
którego przedmiotem jest:
 
„dostawa owoców i warzyw
dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych,
numer ogłoszenia: 504763-N-2020 z dnia 2020-01-21.

Data składania ofert:
2020-01-29 11:00:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłPodgórska Agata 2020-01-21 14:45:00
PublikującyAgata Podgórska 2020-01-21 14:45:00
Modyfikował(a) Agata Podgórska 2020-02-14 11:30:04
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 222.79 KbPlik pdf
2. SIWZ 412.50 KbPlik doc
3. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ CENOWY 47.00 KbPlik xls
4. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 205.17 KbPlik pdf
5. OŚWIADCZENIE w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej 74.50 KbPlik doc
6. informacja o wyborze ofert 274.77 KbPlik pdf

Rejestr zmian