PN/4/2020 odczynniki do oznaczania morfologii z dzierżawą analizatorów dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

ZMIANY:
2020-01-31 13:56:48: Dodano plik zmiana treści SIWZ.doc
2020-01-31 13:56:23: Dodano plik wyjaśnienie treści SIWZ.doc
Więcej >>>
2020-01-17 12:30:38: Dodano plik WYMAGANIA APARATU.doc
2020-01-17 12:30:00: Dodano plik JEDZ.doc
2020-01-17 12:29:03: Dodano plik FORMULARZ CENOWY.xls
2020-01-17 12:28:12: Dodano plik SIWZ 2020.docx
2020-01-17 12:27:29: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 214 000 euro
 
 
którego przedmiotem jest:
 
na dostawę: odczynników do oznaczania morfologii z dzierżawą analizatorów dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
2020/S 012-023261 z dnia 17/01/2020

Data składania ofert:
2020-02-18 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-02-18 11:00:00
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłPodgórska Agata 2020-01-17 12:26:00
PublikującyAgata Podgórska 2020-01-17 12:26:00
Modyfikował(a) Agata Podgórska 2020-01-31 13:56:48
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 118.33 KbPlik pdf
2. SIWZ 127.84 KbPlik doc
3. FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 30.50 KbPlik xls
4. JEDZ - ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ 239.00 KbPlik doc
5. WYMAGANIA APARATÓW - ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ 115.00 KbPlik doc
6. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA TREŚCI SIWZ 258.00 KbPlik doc
7. ZMIANA TREŚCI SIWZ 240.00 KbPlik doc

Rejestr zmian