PN/3/2020 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz nadzorem autorskim dla zadania pod nazwą „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego Etap I Oddział Psychiatryczny z Poradniami
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2020-02-19 09:23:01: Dodano wynik do przetargu
2020-02-19 09:16:59: Dodano plik zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
Więcej >>>
2020-01-27 13:27:37: Dodano plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
2020-01-27 13:26:44: Dodano plik informacja z otwarcia ofert.pdf
2020-01-24 12:01:01: Dodano plik sprostowanie do odpowiedzi na zapytania dot SIWZ.pdf
2020-01-16 14:50:37: Dodano plik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf
2020-01-16 14:49:41: Dodano plik zmiana treści SIWZ 2.docx
2020-01-16 14:48:53: Dodano plik Pytania i odpowiedzi 2.docx
2020-01-10 15:21:18: Dodano plik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2020-01-10 15:20:30: Dodano plik Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna RODO - po zmianie.doc
2020-01-10 15:18:07: Dodano plik Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy na podstawie art.25a ust.1 Pzp - po zmianie.doc
2020-01-10 15:14:57: Dodano plik Załącznik nr 4 - Wzór umowy - po zmianie.doc
2020-01-10 15:13:39: Dodano plik Załącznik nr 2 - Formularz oferty - po zmianie.doc
2020-01-10 15:11:17: Dodano plik Załącznik 1b - Opis przedmiotu zamówienia - po zmianie.doc
2020-01-10 15:09:18: Dodano plik Załącznik 1a cz.2 Graficzna Koncepcja architektoniczno-budowlana.zip
2020-01-10 15:08:51: Usunięto plik Załącznik 1a cz.2 Graficzna Koncepcja architektoniczno-budowlana.zip
2020-01-10 15:07:36: Dodano plik zmiana treści SIWZ.pdf
2020-01-10 15:05:51: Dodano plik Załącznik 1a cz.2 Graficzna Koncepcja architektoniczno-budowlana.zip
2020-01-10 15:01:04: Dodano plik odpowiedź na zapytanie dot SIWZ.pdf
2020-01-09 14:35:13: Dodano plik Załącznik 4 Wzór umowy.doc
2020-01-09 14:34:35: Dodano plik Załącznik 1d Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.zip
2020-01-09 14:33:56: Dodano plik Załącznik 1c Mapa do celów projektowych.jpg
2020-01-09 14:33:21: Dodano plik Załącznik 1b Opis przedmiotu zamówienia.doc
2020-01-09 14:32:48: Dodano plik Załącznik 1a Koncepcja architektoniczno-budowlana.docx
2020-01-09 14:31:38: Dodano plik SIWZ PN 3 .doc
2020-01-09 14:31:16: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 j.t.), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP
 
którego przedmiotem jest:
 
„Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz nadzorem autorskim dla zadania pod nazwą „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego Etap I Oddział Psychiatryczny z Poradniami ””

Data składania ofert:
2020-01-27 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-01-27 12:00:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłPodgórska Agata 2020-01-09 14:30:00
PublikującyAgata Podgórska 2020-01-09 14:30:00
Modyfikował(a) Aneta Gałuszka-Hendzel 2020-02-19 09:23:01
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 225.11 KbPlik pdf
2. SIWZ 253.50 KbPlik doc
3. Koncepcja architektoniczno – budowlana- załącznik nr 1a. 1.53 MBPlik doc
4. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1b. 92.50 KbPlik doc
5. Mapa do celów projektowych – załącznik nr 1c. 2.57 MBPlik image
6. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego – załącznik nr 1d. 1.82 MBPlik zip
7. Wzór umowy - załącznik nr 4. 134.00 KbPlik doc
8. odpowiedź na zapytanie dotyczące SIWZ 215.34 KbPlik pdf
9. Koncepcja architektoniczno-budowlana -graficzna - załącznik nr 1a cz. II 4.95 MBPlik zip
10. zmiana treści SIWZ 458.92 KbPlik pdf
11. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1b - po zmianie 94.50 KbPlik doc
12. Formularz oferty - załącznik nr 2 - po zmianie 82.50 KbPlik doc
13. Oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 PZP - załącznik nr 3 - po zmianie 79.00 KbPlik doc
14. Wzór umowy - załącznik nr 4 - po zmianie 139.00 KbPlik doc
15. Klauzula informacyjna RODO - załącznik nr 5 - po zmianie 67.50 KbPlik doc
16. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 206.83 KbPlik pdf
17. odpowiedź na zapytanie dotyczące SIWZ 137.43 KbPlik doc
18. zmiana treści SIWZ 2 75.47 KbPlik doc
19. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 217.66 KbPlik pdf
20. sprostowanie do odpowiedzi na zapytania dot treści SIWZ 806.51 KbPlik pdf
21. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 252.00 KbPlik pdf
22. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 74.00 KbPlik doc
23. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 293.16 KbPlik pdf

Rejestr zmian