PN/44/2019 dostawa implantów ortopedycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2020-01-28 10:43:27: Dodano wynik do przetargu
2020-01-28 10:42:16: Dodano plik zawiadomienie o wyborze.pdf
Więcej >>>
2020-01-16 14:47:10: Dodano plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
2020-01-16 14:46:38: Dodano plik zestawienie ofert.doc
2020-01-08 14:12:07: Dodano plik wyjaśnienie treści SIWZ.doc
2020-01-03 11:25:36: Dodano plik JEDZ załącznik nr 4 do SIWZ.doc
2020-01-03 11:25:05: Dodano plik FORMULARZ CENOWY 2019.xlsx
2020-01-03 11:24:21: Dodano plik SIWZ IMPLANTY 2019.docx
2020-01-03 11:24:04: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 221 000 euro
 
 
którego przedmiotem jest:
 
 dostawa implantów ortopedycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
2020/S 002-001204 z dnia 03/01/2020
      

Data składania ofert:
2020-01-16 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-01-16 11:00:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłPodgórska Agata 2020-01-03 11:25:00
PublikującyAgata Podgórska 2020-01-03 11:25:00
Modyfikował(a) Agata Podgórska 2020-01-28 10:43:27
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 182.60 KbPlik pdf
2. SIWZ 127.28 KbPlik doc
3. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ CENOWY 33.02 KbPlik xls
4. JEDZ 237.00 KbPlik doc
5. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 300.00 KbPlik doc
6. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 49.00 KbPlik doc
7. OŚWIADCZENIE w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej 73.50 KbPlik doc
8. INFORMACJA O WYBORZE OFERT 279.36 KbPlik pdf

Rejestr zmian