PN/47/2018 dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2019-01-08 12:42:42: Dodano wynik do przetargu
2019-01-08 12:40:00: Dodano plik zawiadomienie o wyborze.pdf
Więcej >>>
2018-12-13 13:23:53: Dodano plik sprostowanie do informacji z otwarcia ofert.pdf
2018-12-13 08:12:53: Dodano plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
2018-12-12 14:36:56: Dodano plik informacja z otwarcia ofert.pdf
2018-12-07 13:25:33: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2.pdf
2018-12-07 13:25:14: Dodano plik zmiana treści SIWZ 2.pdf
2018-12-06 13:54:47: Dodano plik FORMULARZ cenowy 2018 po zmianie.xls
2018-12-06 13:54:11: Dodano plik wyjaśnienie SIWZ 2.pdf
2018-12-06 11:03:40: Dodano plik ogłoszenie zmiana.pdf
2018-12-06 11:03:23: Dodano plik zmiana treści SIWZ.pdf
2018-12-05 15:47:04: Dodano plik FORMULARZ cenowy 2018 po zmianie.xls
2018-12-05 15:46:32: Dodano plik wyjaśnienie SIWZ 1.pdf
2018-11-30 15:14:06: Dodano plik FORMULARZ cenowy 2018.xls
2018-11-30 15:13:45: Dodano plik SIWZ różny sprzęt.docx
2018-11-30 15:13:27: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1986), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
 
którego przedmiotem jest:
 
„dostawa drobnego sprzętu medycznego 1xużytku dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

Data składania ofert:
2018-12-12 11:00:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłGałuszka-Hendzel Aneta 2018-11-30 15:13:00
PublikującyAneta Gałuszka-Hendzel 2018-11-30 15:13:00
Modyfikował(a) Aneta Gałuszka-Hendzel 2019-01-08 12:42:42
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 146.26 KbPlik pdf
2. SIWZ 140.08 KbPlik doc
3. Załącznik nr 1 - FORMULARZ CENOWY 110.50 KbPlik xls
4. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 1 228.71 KbPlik pdf
5. Załącznik nr 1 - FORMULARZ CENOWY po zmianie 115.50 KbPlik xls
6. ZMIANA TREŚCI SIWZ 270.76 KbPlik pdf
7. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 172.27 KbPlik pdf
8. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 2 226.61 KbPlik pdf
9. Załącznik nr 1 - FORMULARZ CENOWY po zmianie 118.50 KbPlik xls
10. ZMIANA TREŚCI SIWZ 2 181.68 KbPlik pdf
11. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2 57.14 KbPlik pdf
12. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 113.75 KbPlik pdf
13. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 73.50 KbPlik doc
14. sprostowanie do informacji z otwarcia ofert 169.38 KbPlik pdf
15. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY i UNIEWAŻNIENIU 911.44 KbPlik pdf

Rejestr zmian