PN/46/2018 dostawa środków kontrastowych dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2018-11-28 12:11:13: Dodano wynik do przetargu
2018-11-28 12:10:19: Dodano plik zawiadomienie o wyborze.pdf
Więcej >>>
2018-11-19 13:03:39: Dodano plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
2018-11-19 13:02:17: Dodano plik informacja z otwarcia ofert.pdf
2018-11-09 13:20:15: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf
2018-11-09 13:13:26: Dodano plik formularz środki kontrastowe 2018.xls
2018-11-09 13:12:38: Dodano plik SIWZ PN 46.docx
2018-11-09 13:12:15: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
 
którego przedmiotem jest:
 
dostawa środków  kontrastowych
dla  Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

Data składania ofert:
2018-11-19 12:00:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłPodgórska Agata 2018-11-09 13:11:00
PublikującyAgata Podgórska 2018-11-09 13:11:43
Modyfikował(a) Agata Podgórska 2018-11-28 12:11:13
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 124.49 KbPlik pdf
2. SIWZ 131.88 KbPlik doc
3. ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - FORMULARZ CENOWY 27.50 KbPlik xls
4. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 56.07 KbPlik pdf
5. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 170.15 KbPlik pdf
6. OŚWIADCZENIE w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej 73.00 KbPlik doc
7. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT 258.84 KbPlik pdf

Rejestr zmian