PN/43/2018 na dostawę: implantów ortopedycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2018-12-19 12:29:14: Dodano plik zawiadomienie o wyborze.pdf
2018-12-03 14:10:28: Dodano plik UNIEWAŻNIENIE.pdf
Więcej >>>
2018-11-30 13:47:35: Dodano plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
2018-11-30 13:47:01: Dodano plik zestawienie ofert.pdf
2018-11-08 14:48:34: Dodano plik FORMULARZ OFERTOWY - po zmianach 2.xlsx
2018-11-08 14:47:44: Dodano plik zmiana treści SIWZ 2.doc
2018-11-08 14:47:18: Dodano plik wyjaśnienie treści SIWZ 2.doc
2018-11-08 14:46:29: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf
2018-11-08 14:40:34: Dodano plik KluczPub_Oferta_PostepowanieID_558767f6-87b8-4b73-b55a-d531fac989cb.asc
2018-10-26 11:57:49: Dodano plik FORMULARZ OFERTOWY - po zmianach.xlsx
2018-10-26 11:56:34: Dodano plik zmiana treści SIWZ.pdf
2018-10-26 11:56:08: Dodano plik wyjaśnienie.pdf
2018-10-17 15:01:30: Dodano plik Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf
2018-10-17 15:00:53: Dodano plik JEDZ Załacznik nr 4.doc
2018-10-17 15:00:06: Dodano plik FORMULARZ OFERTOWY.xlsx
2018-10-17 14:59:24: Dodano plik SIWZ 2018.docx
2018-10-17 14:59:05: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zmianami), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 209 000 euro
 
 
którego przedmiotem jest:
 
na dostawę: implantów ortopedycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
         2018/S 200-453916 z dnia 17/10/2018
 

Data składania ofert:
2018-11-30 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-11-30 11:00:00
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłPodgórska Agata 2018-10-17 14:58:00
PublikującyAgata Podgórska 2018-10-17 14:58:00
Modyfikował(a) Agata Podgórska 2018-12-19 12:29:14
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 445.85 KbPlik pdf
2. SIWZ 158.60 KbPlik doc
3. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ CENOWY 56.86 KbPlik xls
4. ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ - JEDZ 230.50 KbPlik doc
5. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ 1.13 MBPlik pdf
6. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 198.36 KbPlik pdf
7. ZMIANA TREŚCI SIWZ 229.59 KbPlik pdf
8. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ CENOWY - PO ZMIANIE 57.14 KbPlik xls
9. KLUCZ PUBLICZNY DO PN/43/2018 700.00 BPlik txt
10. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 73.20 KbPlik pdf
11. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ 282.50 KbPlik doc
12. ZMIANA TREŚCI SIWZ 286.00 KbPlik doc
13. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ CENOWY - PO ZMIANIE 2 57.54 KbPlik xls
14. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 428.08 KbPlik pdf
15. OŚWIADCZENIE w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej 73.00 KbPlik doc
16. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Część (Pakiet) nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 6, nr 7, nr 9, nr 14, nr 15, nr 17, nr 18, oraz nr 19 227.67 KbPlik pdf
17. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT 1.22 MBPlik doc

Rejestr zmian