PN/44/2018 dostawa materiałów medycznych 1xużytku
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2018-11-14 10:31:10: Dodano wynik do przetargu
2018-11-14 10:29:31: Dodano plik zawiadomienie o wyborze i unieważnieniu.pdf
Więcej >>>
2018-10-31 14:46:50: Dodano plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
2018-10-31 14:46:12: Dodano plik informacja z otwarcia ofert.pdf
2018-10-26 14:57:16: Dodano plik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2018-10-26 14:56:58: Dodano plik zmiana treści SIWZ.pdf
2018-10-26 14:56:37: Dodano plik FORMULARZ CENOWY 2018 po zmianie.xlsx
2018-10-26 14:55:59: Dodano plik wyjasnienia i zmiany treści SIWZ.pdf
2018-10-22 15:06:05: Dodano plik FORMULARZ CENOWY 2018.xlsx
2018-10-22 15:05:26: Dodano plik SIWZ materiały medyczne.docx
2018-10-22 15:05:07: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
 
którego przedmiotem jest:
 
„dostawa materiałów medycznych 1xużytku dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

Data składania ofert:
2018-10-31 11:00:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłGałuszka-Hendzel Aneta 2018-10-22 15:04:00
PublikującyAneta Gałuszka-Hendzel 2018-10-22 15:04:00
Modyfikował(a) Aneta Gałuszka-Hendzel 2018-11-14 10:31:10
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 148.53 KbPlik pdf
2. SIWZ 137.59 KbPlik doc
3. Załącznik nr 1 - FORMULARZ CENOWY 21.22 KbPlik xls
4. WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ 268.41 KbPlik pdf
5. FORMULARZ CENOWY - po zmianie 22.50 KbPlik xls
6. ZMIANA TREŚCI SIWZ 187.73 KbPlik pdf
7. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 57.12 KbPlik pdf
8. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 260.06 KbPlik pdf
9. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 73.50 KbPlik doc
10. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY i UNIEWAŻNIENIU 457.97 KbPlik pdf

Rejestr zmian