PN/45/2018 dostawa endoprotez stawu kolanowego dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2018-11-02 12:43:24: Dodano wynik do przetargu
2018-11-02 12:42:31: Dodano plik INFORMACJA O WYBORZE OFERT.pdf
Więcej >>>
2018-10-31 14:43:01: Dodano plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
2018-10-31 14:42:18: Dodano plik zestawienie ofert.pdf
2018-10-23 13:40:29: Dodano plik FORMULARZ OFERTOWY.xlsx
2018-10-23 13:39:46: Dodano plik SIWZ PN 45.docx
2018-10-23 13:39:25: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone

w trybie przetargu nieograniczonego

zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej w treści SIWZ „PZP”

o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp

 

 

którego przedmiotem jest:

 

„dostawa endoprotez stawu kolanowego

dla Szpitala Specjalistycznego Jaśle”


Data składania ofert:
2018-10-31 10:00:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłPodgórska Agata 2018-10-23 13:38:00
PublikującyAgata Podgórska 2018-10-23 13:38:00
Modyfikował(a) Agata Podgórska 2018-11-02 12:43:24
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 120.18 KbPlik pdf
2. SIWZ 126.30 KbPlik doc
3. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY 16.67 KbPlik xls
4. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 135.87 KbPlik pdf
5. OŚWIADCZENIE w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej 73.00 KbPlik doc
6. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 216.15 KbPlik pdf

Rejestr zmian