PN/42/2018 zakup: paliw płynnych do samochodów służbowych Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2018-10-15 13:21:25: Dodano wynik do przetargu
2018-10-15 13:20:17: Dodano plik zawiadomienie o wyborze.pdf
Więcej >>>
2018-10-09 12:22:34: Dodano plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
2018-10-09 12:22:11: Dodano plik informacja z otwarcia.pdf
2018-10-01 15:36:17: Dodano plik SIWZ paliwo 2018.docx
2018-10-01 15:35:56: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu.pdf
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1579), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
 
którego przedmiotem jest:
 
zakup: paliw płynnych  do samochodów służbowych
 Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

Data składania ofert:
2018-10-09 10:00:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłPodgórska Agata 2018-10-01 15:35:00
PublikującyAgata Podgórska 2018-10-01 15:35:00
Modyfikował(a) Agata Podgórska 2018-10-15 13:21:25
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 124.49 KbPlik pdf
2. SIWZ 137.33 KbPlik doc
3. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 132.80 KbPlik pdf
4. OŚWIADCZENIE w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej 73.00 KbPlik doc
5. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 217.21 KbPlik pdf

Rejestr zmian