PN/26/2018 usługa: transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2018-07-19 14:06:35: Dodano wynik do przetargu
2018-07-19 14:01:39: Dodano plik zawiadomienie o unieważnieniu.pdf
Więcej >>>
2018-07-11 17:17:07: Dodano plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
2018-07-11 17:16:37: Dodano plik informacja z otwarcia ofert.pdf
2018-07-03 14:45:00: Dodano plik SIWZ odpady 2018.docx
2018-07-03 14:44:43: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.),
zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
którego przedmiotem jest:
 
usługa:
transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych
Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

Data składania ofert:
2018-07-11 11:00:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłGałuszka-Hendzel Aneta 2018-07-03 14:44:00
PublikującyAneta Gałuszka-Hendzel 2018-07-03 14:44:00
Modyfikował(a) Aneta Gałuszka-Hendzel 2018-07-19 14:06:35
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 218.63 KbPlik pdf
2. SIWZ 149.22 KbPlik doc
3. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 145.82 KbPlik pdf
4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 73.00 KbPlik doc
5. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 212.47 KbPlik pdf

Rejestr zmian