PN/24/2018 dostawa środków czystości, mydła w płynie, środków i części zamiennych do maszyn sprzątających oraz środków myjąco-dezynfekujących dla gastronomii
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2018-08-09 11:53:00: Dodano wynik do przetargu
2018-08-09 11:50:39: Dodano plik zawiadomienie o wyborze.pdf
Więcej >>>
2018-07-04 13:58:00: Dodano plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
2018-07-04 13:57:29: Dodano plik informacja z otwarcia ofert.pdf
2018-06-29 14:15:44: Dodano plik wyjaśnienie 1.pdf
2018-06-26 12:46:52: Dodano plik formularz cenowy 2018.xls
2018-06-26 12:46:05: Dodano plik SIWZ środki czystości 2018.docx
2018-06-26 12:45:37: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu.pdf
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
 
którego przedmiotem jest:
 
„dostawa środków czystości, mydła w płynie, środków i części zamiennych do maszyn sprzątających oraz środków myjąco-dezynfekujących dla gastronomii dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”

Data składania ofert:
2018-07-04 11:00:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłGałuszka-Hendzel Aneta 2018-06-26 12:45:00
PublikującyAneta Gałuszka-Hendzel 2018-06-26 12:45:00
Modyfikował(a) Aneta Gałuszka-Hendzel 2018-08-09 11:53:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 224.52 KbPlik pdf
2. SIWZ 137.60 KbPlik doc
3. Załącznik nr 1 - FORMULARZ CENOWY 80.50 KbPlik xls
4. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 208.48 KbPlik pdf
5. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 220.02 KbPlik pdf
6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 74.00 KbPlik doc
7. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 301.35 KbPlik pdf

Rejestr zmian