PN/18/2018 dostawa aparatury i urządzeń medycznych

ZMIANY:
2018-08-03 11:19:28: Dodano wynik do przetargu
2018-08-03 11:14:13: Dodano plik INFORMACJA O WYBORZE.pdf
Więcej >>>
2018-07-11 17:38:30: Dodano plik Unieważnienie 7.pdf
2018-07-11 17:37:02: Usunięto plik zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert.pdf
2018-07-11 17:27:34: Dodano plik Z1C Grupa kapitałowa.doc
2018-07-11 17:26:56: Dodano plik zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert.pdf
2018-07-11 17:26:49: Dodano plik zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert.pdf
2018-07-04 14:37:34: Dodano plik zmiana treści siwz.pdf
2018-07-04 14:37:07: Dodano plik wyjaśnienie tresći SIWZ.pdf
2018-07-04 14:36:29: Dodano plik 04.07 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2018-06-22 11:46:17: Dodano plik wyjaśnienie z dnia 22.06.2018.pdf
2018-06-19 15:12:05: Dodano plik OPZ po zmianie 1.xlsx
2018-06-19 15:10:55: Dodano plik Z3 Formularz ofertowy po zmianie-19.06.2018.docx
2018-06-19 15:07:30: Dodano plik Załącznik nr 2 do zmian.docx
2018-06-19 15:06:21: Dodano plik Załącznik nr 1 do zmian.xlsx
2018-06-19 15:04:42: Dodano plik zmiana SIWZ.pdf
2018-06-19 15:02:49: Dodano plik wyjasnienia SIWZ.pdf
2018-06-19 14:53:20: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2018-05-30 14:38:29: Dodano plik OPZ-30.05.xlsx
2018-05-30 13:12:59: Dodano plik Z5 Klauzula informacyjna.docx
2018-05-30 13:12:25: Dodano plik Z4 Istotne postanowienia umowy.docx
2018-05-30 13:10:53: Dodano plik Z3 Formularz ofertowy.docx
2018-05-30 13:10:17: Dodano plik Z1C Grupa kapitałowa.doc
2018-05-30 13:09:40: Dodano plik Z1B Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf
2018-05-30 13:08:38: Dodano plik Z1A JEDZ.doc
2018-05-30 13:06:32: Dodano plik SIWZ.pdf
2018-05-30 12:48:41: Dodano plik OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANE.pdf
Dostawa aparatury i urządzeń medycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
 
o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
 
Znak sprawy: PN/18/2018
 
Niniejsze postępowanie dotyczy realizacji projektu ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura Ochrony zdrowia. 
 
 
 
Data składania ofert:
2018-07-06 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-07-06 10:00:00
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłGałuszka-Hendzel Aneta 2018-05-30 12:48:00
PublikującyAneta Gałuszka-Hendzel 2018-05-30 12:48:00
Modyfikował(a) Agata Podgórska 2018-08-03 11:19:28
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 226.60 KbPlik pdf
2. SIWZ 6.84 MBPlik pdf
3. Załącznik nr 1A - JEDZ 186.00 KbPlik doc
4. Załącznik nr 1B - instrukcja wypełniania JEDZ 1.13 MBPlik pdf
5. Załącznik nr 1C - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 98.00 KbPlik doc
6. Załącznik nr 3 - FORMULARZ OFERTOWY 70.49 KbPlik doc
7. Załącznik nr 4 - Istotne dla stron postanowienia umowy 124.19 KbPlik doc
8. Załącznik Nr 5 - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 15.60 KbPlik doc
9. Załącznik Nr 2 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 129.07 KbPlik xls
10. SPROSTOWANIE OGŁOSZENIE ZMIAN LUB DODATKOWYCH INFORMACJI 90.52 KbPlik pdf
11. wyjaśnienia do SIWZ 5.10 MBPlik pdf
12. zmiana treści SIWZ 1.14 MBPlik pdf
13. załącznik nr 1 do zmiany SIWZ 143.18 KbPlik xls
14. załącznik nr 2 do zmiany SIWZ 73.29 KbPlik doc
15. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy po zmianie 70.66 KbPlik doc
16. Załącznik nr 2 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia po zmianie 133.30 KbPlik xls
17. WYJAŚNIENIE DO SIWZ 422.10 KbPlik pdf
18. SPROSTOWANIE OGŁOSZENIE ZMIAN LUB DODATKOWYCH INFORMACJI 71.29 KbPlik pdf
19. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 192.66 KbPlik pdf
20. ZMIANA TREŚCI SIWZ 294.15 KbPlik pdf
21. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 1.99 MBPlik pdf
22. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 97.50 KbPlik doc
23. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Część (Pakiet) nr 7 191.83 KbPlik pdf
24. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – część (Pakiet): nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7a, nr 8, nr 9 938.75 KbPlik pdf

Rejestr zmian