PN/16/2018 dostawa różnych produktów spożywczych, produktów mleczarskich dla Szpitala Specjalistycznego Jaśle
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2018-06-25 15:01:05: Dodano wynik do przetargu
2018-06-25 15:00:09: Dodano plik zawiadomienie owyborze.pdf
Więcej >>>
2018-05-24 14:46:09: Dodano plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
2018-05-24 14:45:23: Dodano plik informacja z otwarcia ofert.pdf
2018-05-21 13:31:14: Dodano plik FORMULARZ CENOWY.xls po zmianie 2.xls
2018-05-21 13:30:32: Dodano plik ZMIANA TREŚCI SIWZ 2.pdf
2018-05-21 13:30:03: Dodano plik ODPOWIEDŹ 2.pdf
2018-05-21 13:29:03: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2.pdf
2018-05-17 14:10:25: Dodano plik FORMULARZ CENOWY.xls po zmianie.xls
2018-05-17 14:09:31: Dodano plik zmiana treści SIWZ.pdf
2018-05-17 14:08:46: Dodano plik odpowiedź SIWZ.pdf
2018-05-17 14:08:02: Dodano plik 1 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2018-05-11 11:47:24: Dodano plik FORMULARZ CENOWY.xls
2018-05-11 11:46:18: Dodano plik SIWZ spożywka 2018.docx
2018-05-11 11:45:51: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn.zm.), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
 
którego przedmiotem jest:
 
„dostawa różnych produktów spożywczych, produktów mleczarskich
dla Szpitala Specjalistycznego Jaśle”

Data składania ofert:
2018-05-24 12:00:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłPodgórska Agata 2018-05-11 11:45:00
PublikującyAgata Podgórska 2018-05-11 11:45:00
Modyfikował(a) Agata Podgórska 2018-06-25 15:01:05
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 131.20 KbPlik pdf
2. SIWZ 137.43 KbPlik doc
3. FORMULARZ CENOWY - Załącznik nr 1 do SIWZ 93.50 KbPlik xls
4. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 138.82 KbPlik pdf
5. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ 288.95 KbPlik pdf
6. ZMIANA TREŚCI SIWZ 265.71 KbPlik pdf
7. FORMULARZ CENOWY - PO ZMIANIE - Załącznik nr 1 do SIWZ 94.50 KbPlik xls
8. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2 128.36 KbPlik pdf
9. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ 212.99 KbPlik pdf
10. ZMIANA TREŚCI SIWZ 2 226.24 KbPlik pdf
11. FORMULARZ CENOWY - PO ZMIANIE 2 95.50 KbPlik xls
12. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 238.73 KbPlik pdf
13. OŚWIADCZENIE w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej 73.00 KbPlik doc
14. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT 320.12 KbPlik pdf

Rejestr zmian