PN/14/2018 dostawa mięsa i wędlin dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2018-05-18 12:41:02: Dodano wynik do przetargu
2018-05-18 12:39:45: Dodano plik zawiadomienie o wyborze.pdf
Więcej >>>
2018-05-08 13:53:13: Dodano plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
2018-05-08 13:52:08: Dodano plik zestawienie ofert.doc
2018-04-25 14:03:29: Dodano plik FORMULARZ CENOWY 2018.xls
2018-04-25 14:02:35: Dodano plik SIWZ mięso i wędliny 2018.docx
2018-04-25 14:02:09: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn.zm.), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
 
którego przedmiotem jest:
 
dostawa mięsa i wędlin dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

Data składania ofert:
2018-05-08 12:30:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłPodgórska Agata 2018-04-25 14:01:00
PublikującyAgata Podgórska 2018-04-25 14:01:00
Modyfikował(a) Agata Podgórska 2018-05-18 12:41:02
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 138.32 KbPlik pdf
2. SIWZ 208.56 KbPlik doc
3. FORMULARZ CENOWY - Załącznik nr 1 do SIWZ 45.00 KbPlik xls
4. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 31.50 KbPlik doc
5. OŚWIADCZENIE w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej* 73.00 KbPlik doc
6. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 238.67 KbPlik pdf

Rejestr zmian