PN/10/2018 dostawa leków i płynów infuzyjnych
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2018-05-25 14:33:14: Dodano wynik do przetargu
2018-05-25 14:29:51: Dodano plik zawiadomienie o wyborze ofert.pdf
Więcej >>>
2018-04-20 14:05:20: Dodano plik sprostowanie do informacji z otwarcia.pdf
2018-04-18 15:36:06: Dodano plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
2018-04-18 15:35:35: Dodano plik informacja z otwarcia ofert.pdf
2018-03-29 10:10:36: Dodano plik FORMULARZ CENOWY leki 2018 po zmianie 3.xlsx
2018-03-29 10:08:21: Dodano plik wyjaśnienie treści SIWZ 3.pdf
2018-03-26 15:21:46: Dodano plik FORMULARZ CENOWY leki 2018 po zmianie 2.xlsx
2018-03-26 15:21:07: Dodano plik wyjaśnienie treści SIWZ 2.pdf
2018-03-19 14:26:26: Dodano plik FORMULARZ CENOWY leki 2018 po zmianie.xlsx
2018-03-19 14:25:46: Dodano plik zmiana treści SIWZ 2.pdf
2018-03-19 14:25:01: Dodano plik odpowiedź na zapytanie.pdf
2018-03-09 14:19:16: Dodano plik zmiana treści SIWZ.pdf
2018-03-09 14:18:38: Dodano plik JEDZ Załącznik nr 4.doc
2018-03-09 14:17:50: Dodano plik FORMULARZ CENOWY leki 2018.xlsx
2018-03-09 14:17:24: Dodano plik SIWZ leki 2018.docx
2018-03-09 14:17:06: Dodano plik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2018-03-09 14:16:25: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu.pdf
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn.zm.), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 221 000 euro
 
 
którego przedmiotem jest:
 
 dostawa leków i płynów infuzyjnych dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
         2018/S 048-104881z dnia 09/03/2018

Data składania ofert:
2018-04-18 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-04-18 11:00:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłGałuszka-Hendzel Aneta 2018-03-09 14:12:00
PublikującyAneta Gałuszka-Hendzel 2018-03-09 14:12:00
Modyfikował(a) Aneta Gałuszka-Hendzel 2018-05-25 14:33:14
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 651.92 KbPlik pdf
2. SPROSTOWANIE OGŁOSZENIE ZMIAN LUB DODATKOWYCH INFORMACJI 98.00 KbPlik pdf
3. SIWZ 148.75 KbPlik doc
4. Załącznik nr 1 - FORMULARZ CENOWY 87.53 KbPlik xls
5. Załącznik nr 4 - JEDZ 233.50 KbPlik doc
6. ZMIANA TREŚCI SIWZ 469.18 KbPlik pdf
7. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 805.18 KbPlik pdf
8. ZMIANA TREŚCI SIWZ 2 272.23 KbPlik pdf
9. Załącznik nr 1 - FORMULARZ CENOWY - po zmianach 88.87 KbPlik xls
10. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 2 489.63 KbPlik pdf
11. Załącznik nr 1 - FORMULARZ CENOWY - po zmianach 90.15 KbPlik xls
12. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 3 479.26 KbPlik pdf
13. Załącznik nr 1 - FORMULARZ CENOWY - po zmianach 90.67 KbPlik xls
14. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 227.37 KbPlik pdf
15. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 73.00 KbPlik doc
16. SPROSTOWANIE do INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT 446.93 KbPlik pdf
17. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 1.48 MBPlik pdf

Rejestr zmian