PN/4/2018 dostawa owoców i warzyw
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2018-01-30 11:49:29: Dodano wynik do przetargu
2018-01-30 11:48:06: Dodano plik zawiadomienie o wyborze ofert.pdf
Więcej >>>
2018-01-18 14:12:59: Dodano plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
2018-01-18 14:12:22: Dodano plik informacja z otwarcia ofert.pdf
2018-01-10 14:45:45: Dodano plik Formularz cenowy -Załącznik nr 1.xls
2018-01-10 14:45:27: Dodano plik SIWZ owoce i warzywa 2018.doc
2018-01-10 14:45:07: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu.pdf
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
 
którego przedmiotem jest:
 
„dostawa owoców i warzyw
dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

Data składania ofert:
2018-01-18 11:00:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłGałuszka-Hendzel Aneta 2018-01-10 14:44:00
PublikującyAneta Gałuszka-Hendzel 2018-01-10 14:44:00
Modyfikował(a) Aneta Gałuszka-Hendzel 2018-01-30 11:49:29
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 217.68 KbPlik pdf
2. SIWZ 388.00 KbPlik doc
3. Załącznik nr 1 - FORMULARZ CENOWY 45.00 KbPlik xls
4. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 142.44 KbPlik pdf
5. Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 73.00 KbPlik doc
6. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 267.40 KbPlik pdf

Rejestr zmian