PN/1/ 2018 dostawa środków dezynfekcyjnych
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2018-01-17 14:55:08: Dodano wynik do przetargu
2018-01-17 14:53:17: Dodano plik informacja o wyborze ofert.pdf
Więcej >>>
2018-01-11 13:13:06: Dodano plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
2018-01-11 13:11:28: Dodano plik informacja z otwarcia ofert.pdf
2018-01-09 09:50:21: Dodano plik wyjaśnienie treści SIWZ 2.pdf
2018-01-08 13:27:05: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf
2018-01-08 13:26:42: Dodano plik FORMULARZ CENOWY 2018 po zmianach 1.xls
2018-01-08 13:26:06: Dodano plik wyjaśnienie treści SIWZ 1.pdf
2018-01-02 15:25:40: Dodano plik FORMULARZ CENOWY 2018.xls
2018-01-02 15:25:08: Dodano plik SIWZ dezynfekcja 2018.doc
2018-01-02 15:24:46: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu.pdf
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
 
którego przedmiotem jest:
 
„dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
 

Data składania ofert:
2018-01-11 11:00:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłGałuszka-Hendzel Aneta 2018-01-02 15:23:00
PublikującyAneta Gałuszka-Hendzel 2018-01-02 15:23:00
Modyfikował(a) Aneta Gałuszka-Hendzel 2018-01-17 14:55:08
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 249.00 KbPlik pdf
2. SIWZ 394.50 KbPlik doc
3. Załącznik nr 1 - FORMULARZ CENOWY 98.50 KbPlik xls
4. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 505.66 KbPlik pdf
5. Załącznik nr 1 - FORMULARZ CENOWY - po zmianach 100.00 KbPlik xls
6. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 138.39 KbPlik pdf
7. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 2 441.02 KbPlik pdf
8. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 156.70 KbPlik pdf
9. Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 73.00 KbPlik doc
10. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 512.82 KbPlik pdf

Rejestr zmian