PN/2/ 2018 dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2018-01-26 14:41:14: Dodano wynik do przetargu
2018-01-26 14:38:55: Dodano plik ZAWIADOMIENIE O WYBORZE.pdf
Więcej >>>
2018-01-19 09:57:47: Dodano plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
2018-01-19 09:57:30: Dodano plik informacja z otwarcia ofert.pdf
2018-01-19 09:57:08: Usunięto plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
2018-01-19 09:56:58: Usunięto plik informacja z otwarcia ofert.pdf
2018-01-19 09:56:36: Dodano plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
2018-01-19 09:56:01: Dodano plik informacja z otwarcia ofert.pdf
2018-01-08 14:49:32: Dodano plik wyjaśnienie treści SIWZ 1.pdf
2018-01-04 13:09:31: Dodano plik Formularz cenowy 2018.xls
2018-01-04 13:09:07: Dodano plik SIWZ sprzęt laboratoryjny 2018.docx
2018-01-04 13:08:15: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu.pdf
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1579), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
 
którego przedmiotem jest:
 
„drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku
dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

Data składania ofert:
2018-01-12 11:00:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłGałuszka-Hendzel Aneta 2018-01-04 13:07:00
PublikującyAneta Gałuszka-Hendzel 2018-01-04 13:07:00
Modyfikował(a) Aneta Gałuszka-Hendzel 2018-01-26 14:41:14
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 217.61 KbPlik pdf
2. SIWZ 133.39 KbPlik doc
3. Załącznik nr 1 - FORMULARZ CENOWY 48.00 KbPlik xls
4. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 464.86 KbPlik pdf
5. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 140.36 KbPlik pdf
6. Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 73.00 KbPlik doc
7. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 279.73 KbPlik pdf

Rejestr zmian