PN/39/2017 Usługa sprawowania nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem InfoMedica oraz AMMS firmy Asseco Poland S.A, sprawowania nadzoru autorskiego i serwisu nad Systemem Informowania Kierownictwa oraz Systemem Synapse, Medicomdla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2018-01-16 14:11:56: Dodano wynik do przetargu
2018-01-16 14:09:47: Dodano plik zawiadomienie o wyborze.pdf
Więcej >>>
2017-12-29 12:21:39: Dodano plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
2017-12-29 12:20:14: Dodano plik 20171229121615133.pdf
2017-12-27 14:33:22: Dodano plik WYJAŚNIENIA.pdf
2017-12-21 14:10:30: Dodano plik PROJEKT UMOWY PO ZMIANIE.docx
2017-12-21 14:09:29: Dodano plik FORMULARZ OFERTOWY po zmianie.doc
2017-12-21 14:08:10: Dodano plik zmiana treści SIWZ.doc
2017-12-21 14:07:46: Dodano plik wyjaśnienie 1.doc
2017-12-19 15:01:07: Dodano plik FORMULARZ OFERTOWY.doc
2017-12-19 15:00:13: Dodano plik 1. SIWZ 2017.docx
2017-12-19 14:59:53: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu.pdf
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1579), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
 
którego przedmiotem jest:
 
„Usługa sprawowania nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem InfoMedica oraz AMMS firmy Asseco Poland S.A,  sprawowania nadzoru autorskiego i  serwisu nad Systemem Informowania Kierownictwa oraz Systemem Synapse, Medicomdla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”

Data składania ofert:
2017-12-29 11:00:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłPodgórska Agata 2017-12-19 14:58:00
PublikującyAgata Podgórska 2017-12-19 14:59:00
Modyfikował(a) Agata Podgórska 2018-01-16 14:11:56
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMWIENIU 245.09 KbPlik pdf
2. SIWZ 156.14 KbPlik doc
3. FORMULARZ OFERTOWY 149.50 KbPlik doc
4. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 233.00 KbPlik doc
5. ZMIANA TREŚCI SIWZ 295.50 KbPlik doc
6. Załącznik nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFFERTOWY - PO Z MIANACH 146.50 KbPlik doc
7. Załącznik nr 2 do SIWZ - PROJEKT UMOWY DOT. PAKIETU I - po zmianach 63.67 KbPlik doc
8. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 577.54 KbPlik pdf
9. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 167.71 KbPlik pdf
10. OŚWIADCZENIE w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej 73.50 KbPlik doc
11. ZAWIADOMIENI O WYBORZE OFERT 288.43 KbPlik pdf

Rejestr zmian