XML
PN/30/2018 Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej wraz z wewnętrznymi instalacjami, w tym wentylacji mechanicznej i gazów medycznych - II etap (budynek C), w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”.

ZMIANY:
2018-08-14 09:51:02: Dodano plik WYJAŚNIENIE.pdf
2018-08-03 14:54:08: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf
Więcej >>>
2018-08-03 14:53:27: Dodano plik TABELA_ROWNOWAZNOSCI_cz_II.pdf
2018-08-03 14:52:52: Dodano plik TABELA_ROWNOWAZNOSCI_cz_I.pdf
2018-08-03 14:52:08: Dodano plik STWIORB.zip
2018-08-03 14:51:22: Dodano plik Projekty Wykonawcze.zip
2018-08-03 14:38:24: Dodano plik Przedmiar.zip
2018-08-03 14:37:35: Dodano plik Projekty budowlane.zip
2018-08-03 14:18:49: Dodano plik Z4 Klauzula informacyjna.docx
2018-08-03 14:17:33: Dodano plik Z3 Istotne postanoweienia umowy.doc
2018-08-03 14:16:48: Dodano plik Z2 oświadczenie.doc
2018-08-03 14:15:45: Dodano plik Z1 Formularz ofertowy.doc
2018-08-03 14:14:50: Dodano plik SIWZ.pdf
2018-08-03 14:14:13: Dodano plik 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej
i Onkologicznej wraz z wewnętrznymi instalacjami, w tym wentylacji mechanicznej i gazów medycznych - II etap (budynek C), w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”.
 
 
Data składania ofert:
2018-08-20 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-20 10:00:00
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłPodgórska Agata 2018-08-03 14:11:00
PublikującyAgata Podgórska 2018-08-03 14:11:00
Modyfikował(a) Agata Podgórska 2018-08-14 09:51:02
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 3.10 MBPlik pdf
2. SIWZ 3.66 MBPlik pdf
3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz OFERTA WYKONAWCY 62.00 KbPlik doc
4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz OŚWIADCZENIE 63.50 KbPlik doc
5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy 134.50 KbPlik doc
6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Klauzula informacyjna 16.07 KbPlik doc
7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Projekt budowlany 29.80 MBPlik zip
8. Załącznik nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Przedmiary robót 2.52 MBPlik zip
9. Załącznik nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Projekt wykonawczy 48.27 MBPlik zip
10. Załącznik nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - STWIORB 3.44 MBPlik zip
11. Załącznik nr 6 do SIWZ - Tabele równoważności 1.13 MBPlik pdf
12. Załącznik nr 7 do SIWZ - Tabele równoważności 5.72 MBPlik pdf
13. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1.09 MBPlik pdf
14. WYJAŚNIENIE DO SIWZ 233.61 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
PN/33/2018 usługa: przeglądy techniczne, naprawa i konserwacja aparatury i sprzętu medycznego, a także kontrola bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego - stała obsługa techniczna dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

ZMIANY:
2018-08-10 13:54:54: Dodano plik wyjaśnienie 3 10-08.docx
2018-08-09 14:53:29: Dodano plik zmiana treści SIWZ.doc
Więcej >>>
2018-08-09 14:47:36: Dodano plik wyjaśnienie 2 09-08.docx
2018-08-09 14:02:18: Dodano plik 20180809140055551.pdf
2018-08-09 14:01:36: Usunięto plik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2018-08-09 11:59:36: Dodano plik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2018-08-08 13:15:15: Dodano plik 1. wyjaśnienie.pdf
2018-08-08 13:14:37: Usunięto plik wyjaśnienie.pdf
2018-08-08 12:29:25: Dodano plik wyjaśnienie.pdf
2018-08-06 15:33:46: Dodano plik FORMULARZ CENOWY 2018.xls
2018-08-06 15:32:26: Dodano plik SIWZ SOT 2018.docx
2018-08-06 15:32:08: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
którego przedmiotem jest:
 
usługa:
przeglądy techniczne, naprawa i konserwacja aparatury i sprzętu medycznego, a także kontrola bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego - stała obsługa techniczna dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
Data składania ofert:
2018-08-16 11:00:00
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłPodgórska Agata 2018-08-06 15:31:00
PublikującyAgata Podgórska 2018-08-06 15:31:00
Modyfikował(a) Agata Podgórska 2018-08-10 13:54:54
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 197.96 KbPlik pdf
2. SIWZ 148.92 KbPlik doc
3. Załącznik nr 2 do SIWZ - FORMULARZ CENOWY 124.00 KbPlik xls
4. WYJASNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ 621.21 KbPlik pdf
5. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1.13 MBPlik pdf
6. WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ 92.17 KbPlik doc
7. ZMIANA TREŚCI SIWZ 242.50 KbPlik doc
8. WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ 80.62 KbPlik doc

Rejestr zmian
XML
PN/32/2018 dostawa igieł, kaniul, przyrządów do przetaczania, strzykawek dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

ZMIANY:
2018-08-10 11:56:29: Dodano plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
2018-08-10 11:55:44: Dodano plik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf
Więcej >>>
2018-08-07 14:30:56: Dodano plik FORMULARZ CENOWY PN 32 PO ZMIANACH.xls
2018-08-07 14:30:07: Dodano plik WYJAŚNIENIE.pdf
2018-08-07 14:29:16: Dodano plik ZMIANA TREŚCI SIWZ.pdf
2018-08-07 11:15:16: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf
2018-08-01 13:57:07: Dodano plik FORMULARZ CENOWY PN 32.xls
2018-08-01 13:55:53: Dodano plik SIWZ igły 2018.docx
2018-08-01 13:55:33: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
 
którego przedmiotem jest:
 
„dostawa igieł, kaniul, przyrządów do przetaczania, strzykawek
dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”
Data składania ofert:
2018-08-10 11:00:00
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłPodgórska Agata 2018-08-01 13:53:00
PublikującyAgata Podgórska 2018-08-01 13:54:00
Modyfikował(a) Agata Podgórska 2018-08-10 11:56:29
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 142.12 KbPlik pdf
2. SIWZ 135.14 KbPlik doc
3. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ CENOWY 59.00 KbPlik xls
4. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 57.26 KbPlik pdf
5. ZMIANA TREŚCI SIWZ 229.42 KbPlik pdf
6. WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ 1.52 MBPlik pdf
7. Załącznik nr 1 do SIWZ - FORMULARZ CENOWY - PO ZMIANIE 68.50 KbPlik xls
8. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 215.78 KbPlik pdf
9. OŚWIADCZENIE w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej 73.00 KbPlik doc

Rejestr zmian