XML
PN/6/2019 dostawa szwów chirurgicznych dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle.

ZMIANY:
2019-02-21 13:55:42: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf
2019-02-21 13:55:14: Dodano plik FORMULARZ CENOWY po zmianach.xls
Więcej >>>
2019-02-21 13:54:40: Dodano plik ZMIANA TREŚCI SIWZ.pdf
2019-02-21 13:54:15: Dodano plik ODPOWIEDZI.pdf
2019-02-18 13:22:52: Dodano plik FORMULARZ CENOWY.xls
2019-02-18 13:22:13: Dodano plik SIWZ PN 2019.docx
2019-02-18 13:21:53: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
 
którego przedmiotem jest:
 
„dostawa szwów chirurgicznych
dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
 
Data składania ofert:
2019-02-27 12:00:00
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłPodgórska Agata 2019-02-18 13:20:00
PublikującyAgata Podgórska 2019-02-18 13:21:00
Modyfikował(a) Agata Podgórska 2019-02-21 13:55:42
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 128.28 KbPlik pdf
2. SIWZ 140.18 KbPlik doc
3. FORMULARZ CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ 46.50 KbPlik xls
4. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ 292.80 KbPlik pdf
5. ZMIANA TREŚCI SIWZ 214.38 KbPlik pdf
6. FORMULARZ CENOWY -PO ZMIANCH 47.00 KbPlik xls
7. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 54.10 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
PN/4/2019 dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

ZMIANY:
2019-02-07 13:14:40: Dodano plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
2019-02-07 13:14:04: Dodano plik informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2019-02-01 14:23:09: Dodano plik 1. FORMULARZ CENOWY po zmianie.xls
2019-02-01 14:22:15: Dodano plik zmiana treści SIWZ.doc
2019-02-01 14:21:48: Dodano plik wyjaśnienie 1.doc
2019-02-01 14:21:13: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf
2019-01-29 14:32:03: Dodano plik 1. FORMULARZ CENOWY.xls
2019-01-29 14:31:09: Dodano plik SIWZ PN 2019.docx
2019-01-29 14:30:50: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
 
którego przedmiotem jest:
 
dostawa materiałów opatrunkowych
dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
Data składania ofert:
2019-02-07 12:00:00
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłPodgórska Agata 2019-01-29 14:30:00
PublikującyAgata Podgórska 2019-01-29 14:30:00
Modyfikował(a) Agata Podgórska 2019-02-07 13:14:40
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 140.35 KbPlik pdf
2. SIWZ 134.88 KbPlik doc
3. FORMULARZ CENOWY - Załącznik nr 5 do SIWZ 73.50 KbPlik xls
4. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 55.88 KbPlik pdf
5. ODPOWIEDŹ na zapytanie dotyczące treści SIWZ 270.50 KbPlik doc
6. ZMIANA TREŚCI SIWZ 241.00 KbPlik doc
7. FORMULARZ CENOWY po zmianie - Załącznik nr 5 do SIWZ 75.50 KbPlik xls
8. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 283.85 KbPlik pdf
9. OŚWIADCZENIE w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej 73.00 KbPlik doc

Rejestr zmian