XML
PN/29/2020 zakup paliw płynnych

ZMIANY:
2020-09-29 12:58:21: Dodano plik wyjaśnienie treści SIWZ 1.pdf
2020-09-23 13:14:33: Dodano plik SIWZ paliwo 2020.docx
Więcej >>>
2020-09-23 13:14:02: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
 
którego przedmiotem jest:
 
zakup paliw płynnych dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
Data składania ofert:
2020-10-01 10:00:00
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłGałuszka-Hendzel Aneta 2020-09-23 13:12:00
PublikującyAneta Gałuszka-Hendzel 2020-09-23 13:12:00
Modyfikował(a) Łukasz Dranka 2020-09-29 12:58:21
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 395.20 KbPlik pdf
2. SIWZ 147.15 KbPlik doc
3. wyjaśnienie treści SIWZ 1 593.90 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
PN/28/2020 dostawa gazów medycznych i technicznych z dzierżawą butli i zbiornika na ciekły tlen medyczny

ZMIANY:
2020-09-28 11:10:21: Dodano plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
2020-09-28 11:09:02: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2020-09-22 13:59:57: Dodano plik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2020-09-22 13:59:14: Dodano plik zmiana treści SIWZ.pdf
2020-09-22 13:58:01: Dodano plik odpowiedzi na zapytanie dot SIWZ.pdf
2020-09-17 15:04:36: Dodano plik FORMULARZ cenowy 2020.xls
2020-09-17 15:02:44: Dodano plik SIWZ gazy medyczne 2020.docx
2020-09-17 14:59:18: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
 
którego przedmiotem jest:
 
dostawa:
gazów medycznych i technicznych z dzierżawą butli i zbiornika na ciekły tlen medyczny dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych,
numer ogłoszenia: 586168-N-2020 z dnia 2020-09-17.
Data składania ofert:
2020-09-28 10:00:00
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłGałuszka-Hendzel Aneta 2020-09-17 14:59:00
PublikującyAneta Gałuszka-Hendzel 2020-09-17 14:59:00
Modyfikował(a) Łukasz Dranka 2020-09-28 11:10:21
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 402.60 KbPlik pdf
2. SIWZ 163.10 KbPlik doc
3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz cenowy 58.50 KbPlik xls
4. odpowiedzi na zapytanie dotyczące SIWZ 629.78 KbPlik pdf
5. zmiana treści SIWZ 366.14 KbPlik pdf
6. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 220.30 KbPlik pdf
7. Informacja z otwarcia ofert 167.04 KbPlik pdf
8. OŚWIADCZENIE w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej 73.50 KbPlik doc

Rejestr zmian
XML
PN/28/2020 dostawa gazów medycznych i technicznych z dzierżawą butli i zbiornika na ciekły tlen medyczny

ZMIANY:
2020-09-28 11:10:21: Dodano plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
2020-09-28 11:09:02: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2020-09-22 13:59:57: Dodano plik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2020-09-22 13:59:14: Dodano plik zmiana treści SIWZ.pdf
2020-09-22 13:58:01: Dodano plik odpowiedzi na zapytanie dot SIWZ.pdf
2020-09-17 15:04:36: Dodano plik FORMULARZ cenowy 2020.xls
2020-09-17 15:02:44: Dodano plik SIWZ gazy medyczne 2020.docx
2020-09-17 14:59:18: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
 
którego przedmiotem jest:
 
dostawa:
gazów medycznych i technicznych z dzierżawą butli i zbiornika na ciekły tlen medyczny dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych,
numer ogłoszenia: 586168-N-2020 z dnia 2020-09-17.
Data składania ofert:
2020-09-28 10:00:00
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłGałuszka-Hendzel Aneta 2020-09-17 14:59:00
PublikującyAneta Gałuszka-Hendzel 2020-09-17 14:59:00
Modyfikował(a) Łukasz Dranka 2020-09-28 11:10:21
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 402.60 KbPlik pdf
2. SIWZ 163.10 KbPlik doc
3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz cenowy 58.50 KbPlik xls
4. odpowiedzi na zapytanie dotyczące SIWZ 629.78 KbPlik pdf
5. zmiana treści SIWZ 366.14 KbPlik pdf
6. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 220.30 KbPlik pdf
7. Informacja z otwarcia ofert 167.04 KbPlik pdf
8. OŚWIADCZENIE w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej 73.50 KbPlik doc

Rejestr zmian