XML
PN/3/2018 Dostawa odczynników laboratoryjnych z dzierżawą analizatorów oraz odczynników do wykonywania badań mikrometodą kolumnową z zakresu immunologii transfuzjologicznej wraz z dzierżawą analizatora dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

ZMIANY:
2018-01-17 15:21:54: Dodano plik JEDZ Załacznik nr 5.doc
2018-01-17 15:21:22: Usunięto plik JEDZ Załacznik nr 5.doc
Więcej >>>
2018-01-17 15:20:11: Dodano plik JEDZ Załacznik nr 5.doc
2018-01-17 15:19:43: Dodano plik WYMAGANIA DO APARATÓW I SPRZĘTU.doc
2018-01-17 15:18:13: Dodano plik FORMULARZ CENOWY.xls
2018-01-17 15:17:29: Dodano plik SIWZ 2018.docx
2018-01-17 15:17:06: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1579), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 221 000 euro
 
 
którego przedmiotem jest:
 
na dostawę: odczynników laboratoryjnych z dzierżawą analizatorów oraz odczynników do wykonywania badań mikrometodą kolumnową z zakresu immunologii transfuzjologicznej wraz z dzierżawą analizatora dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
         2018/S 011-020311 z dnia 17/01/2018
Data składania ofert:
2018-01-31 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-01-31 11:00:00
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłPodgórska Agata 2018-01-17 15:16:00
PublikującyAgata Podgórska 2018-01-17 15:16:00
Modyfikował(a) Agata Podgórska 2018-01-17 15:21:54
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 479.93 KbPlik pdf
2. SIWZ 157.46 KbPlik doc
3. FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 160.00 KbPlik xls
4. WYMAGANIA APARTÓW - ZAŁĄCZNIK NR 7 SIWZ 491.00 KbPlik doc
5. JEDZ - ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ 231.50 KbPlik doc

Rejestr zmian
XML
PN/4/2018 dostawa owoców i warzyw

ZMIANY:
2018-01-18 14:12:59: Dodano plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
2018-01-18 14:12:22: Dodano plik informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2018-01-10 14:45:45: Dodano plik Formularz cenowy -Załącznik nr 1.xls
2018-01-10 14:45:27: Dodano plik SIWZ owoce i warzywa 2018.doc
2018-01-10 14:45:07: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu.pdf
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
 
którego przedmiotem jest:
 
„dostawa owoców i warzyw
dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
Data składania ofert:
2018-01-18 11:00:00
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłGałuszka-Hendzel Aneta 2018-01-10 14:44:00
PublikującyAneta Gałuszka-Hendzel 2018-01-10 14:44:00
Modyfikował(a) Aneta Gałuszka-Hendzel 2018-01-18 14:12:59
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 217.68 KbPlik pdf
2. SIWZ 388.00 KbPlik doc
3. Załącznik nr 1 - FORMULARZ CENOWY 45.00 KbPlik xls
4. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 142.44 KbPlik pdf
5. Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 73.00 KbPlik doc

Rejestr zmian
XML
PN/2/ 2018 dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku

ZMIANY:
2018-01-19 09:57:47: Dodano plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
2018-01-19 09:57:30: Dodano plik informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2018-01-19 09:57:08: Usunięto plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
2018-01-19 09:56:58: Usunięto plik informacja z otwarcia ofert.pdf
2018-01-19 09:56:36: Dodano plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
2018-01-19 09:56:01: Dodano plik informacja z otwarcia ofert.pdf
2018-01-08 14:49:32: Dodano plik wyjaśnienie treści SIWZ 1.pdf
2018-01-04 13:09:31: Dodano plik Formularz cenowy 2018.xls
2018-01-04 13:09:07: Dodano plik SIWZ sprzęt laboratoryjny 2018.docx
2018-01-04 13:08:15: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu.pdf
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1579), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
 
którego przedmiotem jest:
 
„drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku
dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
Data składania ofert:
2018-01-12 11:00:00
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłGałuszka-Hendzel Aneta 2018-01-04 13:07:00
PublikującyAneta Gałuszka-Hendzel 2018-01-04 13:07:00
Modyfikował(a) Aneta Gałuszka-Hendzel 2018-01-19 09:57:47
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 217.61 KbPlik pdf
2. SIWZ 133.39 KbPlik doc
3. Załącznik nr 1 - FORMULARZ CENOWY 48.00 KbPlik xls
4. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 464.86 KbPlik pdf
5. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 140.36 KbPlik pdf
6. Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 73.00 KbPlik doc

Rejestr zmian