XML
PN/43/2018 na dostawę: implantów ortopedycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

ZMIANY:
2018-10-17 15:01:30: Dodano plik Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf
2018-10-17 15:00:53: Dodano plik JEDZ Załacznik nr 4.doc
Więcej >>>
2018-10-17 15:00:06: Dodano plik FORMULARZ OFERTOWY.xlsx
2018-10-17 14:59:24: Dodano plik SIWZ 2018.docx
2018-10-17 14:59:05: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zmianami), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 209 000 euro
 
 
którego przedmiotem jest:
 
na dostawę: implantów ortopedycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
         2018/S 200-453916 z dnia 17/10/2018
 
Data składania ofert:
2018-11-22 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-11-22 11:00:00
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłPodgórska Agata 2018-10-17 14:58:00
PublikującyAgata Podgórska 2018-10-17 14:58:00
Modyfikował(a) Agata Podgórska 2018-10-17 15:01:30
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 445.85 KbPlik pdf
2. SIWZ 158.60 KbPlik doc
3. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ CENOWY 56.86 KbPlik xls
4. ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ - JEDZ 230.50 KbPlik doc
5. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA JEDZ 1.13 MBPlik pdf

Rejestr zmian
XML
PN/41/2018 usługa: obsługa serwisowa tomografu komputerowego Somation Emotion 16 wraz ze stacją opracowań Syngo Via firmy SIEMENS z wymianą zużywalnych części zamiennych

ZMIANY:
2018-10-15 14:03:30: Dodano plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
2018-10-15 14:03:05: Dodano plik informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2018-10-09 14:39:46: Dodano plik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf
2018-10-09 14:38:27: Dodano plik Załącznik 6 do SIWZ po zmianie.doc
2018-10-09 14:36:24: Dodano plik Załącznik nr 3 projekt umowy po zmianie.doc
2018-10-09 14:32:20: Dodano plik Załącznik 2 do SIWZ po zmianie.doc
2018-10-09 14:31:07: Dodano plik Załącznik 1 formularz ofertowy po zmianie.doc
2018-10-09 14:28:09: Dodano plik zmiana treści SIWZ 2.pdf
2018-10-09 14:28:04: Dodano plik zmiana treści SIWZ 2.pdf
2018-10-09 14:27:14: Dodano plik wyjasnienie treści SIWZ.pdf
2018-10-05 13:06:27: Dodano plik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2018-10-05 13:06:06: Dodano plik zmiana treści SIWZ.pdf
2018-10-01 14:08:19: Dodano plik SIWZ 2018.doc
2018-10-01 14:06:14: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
 
którego przedmiotem jest:
 
 
„usługa: obsługa serwisowa tomografu komputerowego Somation Emotion 16 wraz ze stacją opracowań Syngo Via firmy SIEMENS z wymianą zużywalnych części zamiennych dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”
Data składania ofert:
2018-10-15 11:00:00
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłGałuszka-Hendzel Aneta 2018-10-01 14:05:00
PublikującyAneta Gałuszka-Hendzel 2018-10-01 14:05:00
Modyfikował(a) Aneta Gałuszka-Hendzel 2018-10-15 14:03:30
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 132.02 KbPlik pdf
2. SIWZ 324.50 KbPlik doc
3. ZMIANA TREŚCI SIWZ 233.29 KbPlik pdf
4. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 57.15 KbPlik pdf
5. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 2.19 MBPlik pdf
6. ZMIANA TREŚCI SIWZ 1.23 MBPlik pdf
7. ZMIANA TREŚCI SIWZ 1.23 MBPlik pdf
8. ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY po zmianie 93.00 KbPlik doc
9. ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAKRES OBSŁUGI SERWISOWEJ po zmianie 85.00 KbPlik doc
10. ZAŁĄCZNIK NR 3 - PROJEKT UMOWY po zmianie 108.00 KbPlik doc
11. ZAŁĄCZNIK NR 6 - UMOWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH po zmianie 101.00 KbPlik doc
12. OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA 75.34 KbPlik pdf
13. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 195.28 KbPlik pdf
14. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 74.00 KbPlik doc

Rejestr zmian