XML
PN/13/2018 Dostawa wyposażenia pomieszczeń dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

ZMIANY:
2018-04-18 12:29:20: Dodano plik Z4 Istotne postanowienia umowy.pdf
2018-04-18 12:28:22: Dodano plik Z3 Formularz ofertowy.docx
Więcej >>>
2018-04-18 12:27:36: Dodano plik Z2 SOPZ.xlsx
2018-04-18 12:26:10: Dodano plik Z1C Grupa kapitałowa.doc
2018-04-18 12:24:40: Dodano plik Z1B Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf
2018-04-18 12:23:49: Dodano plik Z1A JEDZ.doc
2018-04-18 12:23:01: Dodano plik SIWZ.pdf
2018-04-17 13:00:05: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Dostawa wyposażenia pomieszczeń dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
 
o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
Data składania ofert:
2018-05-25 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-05-25 10:00:00
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłGałuszka-Hendzel Aneta 2018-04-17 12:52:00
PublikującyAneta Gałuszka-Hendzel 2018-04-17 12:52:00
Modyfikował(a) Agata Podgórska 2018-04-18 12:29:20
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 222.67 KbPlik pdf
2. SIWZ 519.84 KbPlik pdf
3. Załącznik nr 1A - JEDZ 185.50 KbPlik doc
4. Załącznik nr 1B - instrukcja wypełniania JEDZ 1.13 MBPlik pdf
5. Załącznik nr 1C - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 46.50 KbPlik doc
6. Załącznik nr 2 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 128.62 KbPlik xls
7. Załącznik nr 3 - FORMULARZ OFERTOWY 43.82 KbPlik doc
8. Załącznik nr 4 - Istotne dla stron postanowienia umowy 319.17 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
PN/14/2018 dostawa mięsa i wędlin dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

ZMIANY:
2018-04-25 14:03:29: Dodano plik FORMULARZ CENOWY 2018.xls
2018-04-25 14:02:35: Dodano plik SIWZ mięso i wędliny 2018.docx
Więcej >>>
2018-04-25 14:02:09: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn.zm.), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
 
którego przedmiotem jest:
 
dostawa mięsa i wędlin dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
Data składania ofert:
2018-05-08 12:30:00
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłPodgórska Agata 2018-04-25 14:01:00
PublikującyAgata Podgórska 2018-04-25 14:01:00
Modyfikował(a) Agata Podgórska 2018-04-25 14:03:29
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 138.32 KbPlik pdf
2. SIWZ 208.56 KbPlik doc
3. FORMULARZ CENOWY - Załącznik nr 1 do SIWZ 45.00 KbPlik xls

Rejestr zmian
XML
PN/10/2018 dostawa leków i płynów infuzyjnych

ZMIANY:
2018-04-20 14:05:20: Dodano plik sprostowanie do informacji z otwarcia.pdf
2018-04-18 15:36:06: Dodano plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
Więcej >>>
2018-04-18 15:35:35: Dodano plik informacja z otwarcia ofert.pdf
2018-03-29 10:10:36: Dodano plik FORMULARZ CENOWY leki 2018 po zmianie 3.xlsx
2018-03-29 10:08:21: Dodano plik wyjaśnienie treści SIWZ 3.pdf
2018-03-26 15:21:46: Dodano plik FORMULARZ CENOWY leki 2018 po zmianie 2.xlsx
2018-03-26 15:21:07: Dodano plik wyjaśnienie treści SIWZ 2.pdf
2018-03-19 14:26:26: Dodano plik FORMULARZ CENOWY leki 2018 po zmianie.xlsx
2018-03-19 14:25:46: Dodano plik zmiana treści SIWZ 2.pdf
2018-03-19 14:25:01: Dodano plik odpowiedź na zapytanie.pdf
2018-03-09 14:19:16: Dodano plik zmiana treści SIWZ.pdf
2018-03-09 14:18:38: Dodano plik JEDZ Załącznik nr 4.doc
2018-03-09 14:17:50: Dodano plik FORMULARZ CENOWY leki 2018.xlsx
2018-03-09 14:17:24: Dodano plik SIWZ leki 2018.docx
2018-03-09 14:17:06: Dodano plik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2018-03-09 14:16:25: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu.pdf
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn.zm.), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 221 000 euro
 
 
którego przedmiotem jest:
 
 dostawa leków i płynów infuzyjnych dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
         2018/S 048-104881z dnia 09/03/2018
Data składania ofert:
2018-04-18 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-04-18 11:00:00
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłGałuszka-Hendzel Aneta 2018-03-09 14:12:00
PublikującyAneta Gałuszka-Hendzel 2018-03-09 14:12:00
Modyfikował(a) Aneta Gałuszka-Hendzel 2018-04-20 14:05:20
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 651.92 KbPlik pdf
2. SPROSTOWANIE OGŁOSZENIE ZMIAN LUB DODATKOWYCH INFORMACJI 98.00 KbPlik pdf
3. SIWZ 148.75 KbPlik doc
4. Załącznik nr 1 - FORMULARZ CENOWY 87.53 KbPlik xls
5. Załącznik nr 4 - JEDZ 233.50 KbPlik doc
6. ZMIANA TREŚCI SIWZ 469.18 KbPlik pdf
7. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 805.18 KbPlik pdf
8. ZMIANA TREŚCI SIWZ 2 272.23 KbPlik pdf
9. Załącznik nr 1 - FORMULARZ CENOWY - po zmianach 88.87 KbPlik xls
10. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 2 489.63 KbPlik pdf
11. Załącznik nr 1 - FORMULARZ CENOWY - po zmianach 90.15 KbPlik xls
12. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 3 479.26 KbPlik pdf
13. Załącznik nr 1 - FORMULARZ CENOWY - po zmianach 90.67 KbPlik xls
14. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 227.37 KbPlik pdf
15. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 73.00 KbPlik doc
16. SPROSTOWANIE do INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT 446.93 KbPlik pdf

Rejestr zmian
XML
PN/5/2018 Dostawa aparatury i urządzeń medycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

ZMIANY:
2018-04-18 13:24:08: Dodano plik zawiadomienie o unieważnieniu.pdf
2018-04-09 15:02:43: Dodano plik Z1C Grupa kapitałowa.doc
Więcej >>>
2018-04-09 15:01:29: Dodano plik informacja z otwarcia oferty.pdf
2018-03-22 15:43:03: Dodano plik OPZ (po zmianie 22_03_2018)-2.xlsx
2018-03-22 15:42:24: Dodano plik 2018_03_22_Pytania i odpowiedzi do SIWZ_cz.pdf
2018-03-22 15:19:06: Dodano plik zmiana SIWZ 22.03.2018.pdf
2018-03-22 15:18:22: Usunięto plik Zmiana SIWZ_22_03_2018.docx
2018-03-22 15:16:40: Dodano plik Zmiana SIWZ_22_03_2018.docx
2018-03-22 14:08:52: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_22_03_2018.pdf
2018-03-20 10:43:08: Dodano plik wyjaśnienia treści siwz 20.03.2018.pdf
2018-03-15 13:14:26: Dodano plik wyjasnienia do SIWZ.pdf
2018-03-09 14:57:04: Dodano plik formularz po sprostowaniu zmiany z 08.03.docx
2018-03-09 14:53:30: Dodano plik sprostowanie do zmiany z 08.03.2018.pdf
2018-03-08 13:23:30: Dodano plik Zmiana SIWZ_08_03_2018.pdf
2018-03-08 13:23:08: Usunięto plik Zmiana SIWZ_08_03_2018.pdf
2018-03-08 13:15:41: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_08.03.2018 wysłane.pdf
2018-03-08 13:14:07: Usunięto plik Zmiana SIWZ_08_03_2018.pdf
2018-03-08 13:13:11: Dodano plik Zmiana SIWZ_08_03_2018.pdf
2018-03-08 13:12:59: Dodano plik Zmiana SIWZ_08_03_2018.pdf
2018-03-08 13:11:49: Dodano plik Z3 Formularz ofertowy (po zmianie-08_03_2018).docx
2018-03-08 13:11:06: Dodano plik Z2 OPZ (po zmianie 08_03_2018).xlsx
2018-03-08 13:08:13: Dodano plik Pytania i odpowiedzi do SIWZ_08_03_2018.pdf
2018-03-02 12:47:14: Dodano plik WYJAŚNIENIA 02.03.2018.pdf
2018-03-02 12:46:35: Usunięto plik _2018_03_02_Pytania i odpowiedzi do SIWZ-2.docx
2018-03-02 12:33:53: Dodano plik p_Z3 Formularz ofertowy (po zmianie)-2.docx
2018-03-02 12:33:11: Dodano plik Opis przedmiotu zam. 2018_03_02_Zał 2 (poz mianie).xlsx
2018-03-02 12:28:44: Dodano plik Zmiana SIWZ-1.docx
2018-03-02 12:28:05: Dodano plik Ogłoszenie o zminie ogłoszenia.pdf
2018-03-02 12:27:14: Dodano plik _2018_03_02_Pytania i odpowiedzi do SIWZ-2.docx
2018-03-02 12:21:33: Usunięto plik _2018_03_02_Pytania i odpowiedzi do SIWZ-2.docx
2018-03-02 12:11:16: Dodano plik _2018_03_02_Pytania i odpowiedzi do SIWZ-2.docx
2018-02-02 12:22:48: Dodano plik Z5 Oświadczenie.pdf
2018-02-02 12:21:46: Dodano plik Z4 Istotne postanowienia umowy.pdf
2018-02-02 12:20:34: Dodano plik Z3 Formularz ofertowy.docx
2018-02-02 12:19:47: Dodano plik Z2 OPZ.xlsx
2018-02-02 12:18:25: Dodano plik Z1C Grupa kapitałowa.pdf
2018-02-02 12:17:08: Dodano plik Z1B Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf
2018-02-02 12:16:25: Dodano plik Z1A JEDZ.pdf
2018-02-02 12:15:42: Dodano plik SIWZ.pdf
2018-02-02 12:14:49: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Dostawa aparatury i urządzeń medycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
 

o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
 
Znak sprawy: PN/5/2018
 
Niniejsze postępowanie dotyczy realizacji projektu ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura Ochrony zdrowia. 
 
Data składania ofert:
2018-04-09 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-04-09 10:00:00
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłGałuszka-Hendzel Aneta 2018-02-02 12:14:00
PublikującyAneta Gałuszka-Hendzel 2018-02-02 12:14:00
Modyfikował(a) Agata Podgórska 2018-04-18 13:24:08
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 483.53 KbPlik pdf
2. SIWZ 788.66 KbPlik pdf
3. Załącznik nr 1A - JEDZ 355.01 KbPlik pdf
4. Załącznik nr 1B - instrukcja wypełniania JEDZ 1.13 MBPlik pdf
5. Załącznik nr 1C - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 418.10 KbPlik pdf
6. Załącznik nr 2 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 175.12 KbPlik xls
7. Załącznik nr 3 - FORMULARZ OFERTOWY 74.09 KbPlik doc
8. Załącznik nr 4 - Istotne dla stron postanowienia umowy 486.67 KbPlik pdf
9. Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia 219.58 KbPlik pdf
10. SPROSTOWANIE OGŁOSZENIE ZMIAN LUB DODATKOWYCH INFORMACJI 100.29 KbPlik pdf
11. ZMIANA SIWZ 90.23 KbPlik doc
12. Załącznik nr 2 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - po zmianie 190.20 KbPlik xls
13. Załącznik nr 3 - FORMULARZ OFERTOWY - po zmianie 88.41 KbPlik doc
14. WYJAŚNIENIA 502.84 KbPlik pdf
15. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 515.31 KbPlik pdf
16. Załącznik nr 2 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - po zmianie 183.95 KbPlik xls
17. Załącznik nr 3 - FORMULARZ OFERTOWY - po zmianie 91.46 KbPlik doc
18. SPROSTOWANIE OGŁOSZENIE ZMIAN LUB DODATKOWYCH INFORMACJI 76.71 KbPlik pdf
19. ZMIANA SIWZ 339.60 KbPlik pdf
20. SPROSTOWANIE DO ZMIANY Z DNIA 08.03.2018r. 161.35 KbPlik pdf
21. Załącznik nr 3 - FORMULARZ OFERTOWY - sprostowanie zmiany 83.45 KbPlik doc
22. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 319.56 KbPlik pdf
23. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 411.78 KbPlik pdf
24. SPROSTOWANIE OGŁOSZENIE ZMIAN LUB DODATKOWYCH INFORMACJI 70.97 KbPlik pdf
25. ZMIANA SIWZ 302.82 KbPlik pdf
26. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 458.83 KbPlik pdf
27. Załącznik nr 2 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - po zmianie 195.08 KbPlik xls
28. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 3.08 MBPlik pdf
29. OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 98.00 KbPlik doc
30. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Część (Pakiet) nr 2, nr 4, nr 8, nr 10, nr 11, nr 14, nr 20 ora znr 22 314.16 KbPlik pdf

Rejestr zmian