Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Biuletyn Informacji Publicznej
bip.gov.pl

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia ArchiwalneZMIANY:
2018-05-14 19:05:02: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf
2018-05-14 16:30:59: Usunięto plik ZMIANA SIWZ 14.05.2018.pdf
Więcej >>>
2018-05-14 16:29:19: Dodano plik ZMIANA SIWZ 14.05.2018.pdf
2018-05-14 16:29:14: Dodano plik ZMIANA SIWZ 14.05.2018.pdf
2018-05-14 16:25:43: Usunięto plik zmiana SIWZ.pdf
2018-05-14 16:10:49: Dodano plik OPZ zmiana 14.05.2018.xlsx
2018-05-14 16:08:51: Dodano plik Załącznik nr 3 do zmiany SIWZ po zmianie.docx
2018-05-14 15:40:24: Dodano plik Załącznik nr 1 do zmiany SIWZ.doc
2018-05-14 15:35:14: Dodano plik pytania i odpowiedzi do SIWZ.pdf
2018-05-14 15:32:34: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane 14.05.2018.pdf
2018-05-14 15:30:42: Dodano plik zmiana SIWZ.pdf
2018-04-18 12:29:20: Dodano plik Z4 Istotne postanowienia umowy.pdf
2018-04-18 12:28:22: Dodano plik Z3 Formularz ofertowy.docx
2018-04-18 12:27:36: Dodano plik Z2 SOPZ.xlsx
2018-04-18 12:26:10: Dodano plik Z1C Grupa kapitałowa.doc
2018-04-18 12:24:40: Dodano plik Z1B Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf
2018-04-18 12:23:49: Dodano plik Z1A JEDZ.doc
2018-04-18 12:23:01: Dodano plik SIWZ.pdf
2018-04-17 13:00:05: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Dostawa wyposażenia pomieszczeń dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
 
o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
Data składania ofert:
2018-05-30 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-05-30 10:00:00
więcej
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłGałuszka-Hendzel Aneta 2018-04-17 12:52:00
PublikującyAneta Gałuszka-Hendzel 2018-04-17 12:52:00
Modyfikował(a) Agata Podgórska 2018-05-14 19:05:02
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 222.67 KbPlik pdf
2. SIWZ 519.84 KbPlik pdf
3. Załącznik nr 1A - JEDZ 185.50 KbPlik doc
4. Załącznik nr 1B - instrukcja wypełniania JEDZ 1.13 MBPlik pdf
5. Załącznik nr 1C - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 46.50 KbPlik doc
6. Załącznik nr 2 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 128.62 KbPlik xls
7. Załącznik nr 3 - FORMULARZ OFERTOWY 43.82 KbPlik doc
8. Załącznik nr 4 - Istotne dla stron postanowienia umowy 319.17 KbPlik pdf
9. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 140.21 KbPlik pdf
10. WYJAŚNIENIA do SIWZ 1.36 MBPlik pdf
11. JEDZ po zmianie 187.00 KbPlik doc
12. FORMULARZ OFERTOWY - po zmianie 57.70 KbPlik doc
13. Załącznik nr 2 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - po zmianie 157.23 KbPlik xls
14. ZMIANA SIWZ 1.86 MBPlik pdf
15. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 75.37 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-05-21 13:31:14: Dodano plik FORMULARZ CENOWY.xls po zmianie 2.xls
2018-05-21 13:30:32: Dodano plik ZMIANA TREŚCI SIWZ 2.pdf
Więcej >>>
2018-05-21 13:30:03: Dodano plik ODPOWIEDŹ 2.pdf
2018-05-21 13:29:03: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2.pdf
2018-05-17 14:10:25: Dodano plik FORMULARZ CENOWY.xls po zmianie.xls
2018-05-17 14:09:31: Dodano plik zmiana treści SIWZ.pdf
2018-05-17 14:08:46: Dodano plik odpowiedź SIWZ.pdf
2018-05-17 14:08:02: Dodano plik 1 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2018-05-11 11:47:24: Dodano plik FORMULARZ CENOWY.xls
2018-05-11 11:46:18: Dodano plik SIWZ spożywka 2018.docx
2018-05-11 11:45:51: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn.zm.), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
 
którego przedmiotem jest:
 
„dostawa różnych produktów spożywczych, produktów mleczarskich
dla Szpitala Specjalistycznego Jaśle”
Data składania ofert:
2018-05-24 12:00:00
więcej
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłPodgórska Agata 2018-05-11 11:45:00
PublikującyAgata Podgórska 2018-05-11 11:45:00
Modyfikował(a) Agata Podgórska 2018-05-21 13:31:14
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 131.20 KbPlik pdf
2. SIWZ 137.43 KbPlik doc
3. FORMULARZ CENOWY - Załącznik nr 1 do SIWZ 93.50 KbPlik xls
4. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 138.82 KbPlik pdf
5. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ 288.95 KbPlik pdf
6. ZMIANA TREŚCI SIWZ 265.71 KbPlik pdf
7. FORMULARZ CENOWY - PO ZMIANIE - Załącznik nr 1 do SIWZ 94.50 KbPlik xls
8. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2 128.36 KbPlik pdf
9. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ 212.99 KbPlik pdf
10. ZMIANA TREŚCI SIWZ 2 226.24 KbPlik pdf
11. FORMULARZ CENOWY - PO ZMIANIE 2 95.50 KbPlik xls

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-05-23 11:55:07: Dodano plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
2018-05-23 11:53:52: Dodano plik 20180523115122603.pdf
Więcej >>>
2018-05-15 14:22:40: Dodano plik Formularz cenowy -Załącznik nr 1.xls
2018-05-15 14:21:59: Dodano plik SIWZ owoce i warzywa 2018.doc (2).doc
2018-05-15 14:21:40: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn.zm.), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
którego przedmiotem jest:
 
„dostawa owoców i warzyw
dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
Data składania ofert:
2018-05-23 11:00:00
więcej
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłPodgórska Agata 2018-05-15 14:21:00
PublikującyAgata Podgórska 2018-05-15 14:21:00
Modyfikował(a) Agata Podgórska 2018-05-23 11:55:07
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 127.49 KbPlik pdf
2. SIWZ 386.50 KbPlik doc
3. FORMULARZ CENOWY - Załącznik nr 1 do SIWZ 47.00 KbPlik xls
4. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 164.10 KbPlik pdf
5. OŚWIADCZENIE w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej 73.00 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-05-09 12:08:48: Dodano plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
2018-05-09 12:07:23: Dodano plik zestawienie ofert.doc
Więcej >>>
2018-04-30 14:40:40: Dodano plik PROJEKT UMOWY PO ZMIANACH.doc
2018-04-30 14:39:51: Dodano plik FORMULARZ CENOW po zmianach.xlsx
2018-04-30 14:39:05: Dodano plik zmiana treści SIWZ.pdf
2018-04-30 14:38:32: Dodano plik odpowiedzi na zapytania.pdf
2018-04-30 14:37:47: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf
2018-04-26 14:20:46: Dodano plik FORMULARZ CENOWY.xlsx
2018-04-26 14:20:08: Dodano plik SIWZ system próżniowy 2018.doc
2018-04-26 14:19:47: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
 
którego przedmiotem jest:
 
„dostawa systemu próżniowego do pobierania krwi
dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
 
 
Data składania ofert:
2018-05-09 11:00:00
więcej
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłPodgórska Agata 2018-04-26 14:18:00
PublikującyAgata Podgórska 2018-04-26 14:18:00
Modyfikował(a) Agata Podgórska 2018-05-09 12:08:48
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 124.51 KbPlik pdf
2. SIWZ 370.00 KbPlik doc
3. FORMULARZ CENOWY - Załącznik nr 1 do SIWZ 23.54 KbPlik xls
4. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 131.14 KbPlik pdf
5. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ 521.64 KbPlik pdf
6. ZMIANA TREŚCI SIWZ 233.81 KbPlik pdf
7. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ CENOWY - PO ZMIANACH 23.57 KbPlik xls
8. ZAŁĄCZNIK NR DO SIWZ - PROJEKT UMOWY DOSTAWY - PO ZMIANIE 73.00 KbPlik doc
9. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 34.00 KbPlik doc
10. OŚWIADCZENIE w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej 73.00 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-04-20 14:05:20: Dodano plik sprostowanie do informacji z otwarcia.pdf
2018-04-18 15:36:06: Dodano plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
Więcej >>>
2018-04-18 15:35:35: Dodano plik informacja z otwarcia ofert.pdf
2018-03-29 10:10:36: Dodano plik FORMULARZ CENOWY leki 2018 po zmianie 3.xlsx
2018-03-29 10:08:21: Dodano plik wyjaśnienie treści SIWZ 3.pdf
2018-03-26 15:21:46: Dodano plik FORMULARZ CENOWY leki 2018 po zmianie 2.xlsx
2018-03-26 15:21:07: Dodano plik wyjaśnienie treści SIWZ 2.pdf
2018-03-19 14:26:26: Dodano plik FORMULARZ CENOWY leki 2018 po zmianie.xlsx
2018-03-19 14:25:46: Dodano plik zmiana treści SIWZ 2.pdf
2018-03-19 14:25:01: Dodano plik odpowiedź na zapytanie.pdf
2018-03-09 14:19:16: Dodano plik zmiana treści SIWZ.pdf
2018-03-09 14:18:38: Dodano plik JEDZ Załącznik nr 4.doc
2018-03-09 14:17:50: Dodano plik FORMULARZ CENOWY leki 2018.xlsx
2018-03-09 14:17:24: Dodano plik SIWZ leki 2018.docx
2018-03-09 14:17:06: Dodano plik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2018-03-09 14:16:25: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu.pdf
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn.zm.), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 221 000 euro
 
 
którego przedmiotem jest:
 
 dostawa leków i płynów infuzyjnych dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
         2018/S 048-104881z dnia 09/03/2018
Data składania ofert:
2018-04-18 11:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-04-18 11:00:00
więcej
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłGałuszka-Hendzel Aneta 2018-03-09 14:12:00
PublikującyAneta Gałuszka-Hendzel 2018-03-09 14:12:00
Modyfikował(a) Aneta Gałuszka-Hendzel 2018-04-20 14:05:20
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 651.92 KbPlik pdf
2. SPROSTOWANIE OGŁOSZENIE ZMIAN LUB DODATKOWYCH INFORMACJI 98.00 KbPlik pdf
3. SIWZ 148.75 KbPlik doc
4. Załącznik nr 1 - FORMULARZ CENOWY 87.53 KbPlik xls
5. Załącznik nr 4 - JEDZ 233.50 KbPlik doc
6. ZMIANA TREŚCI SIWZ 469.18 KbPlik pdf
7. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 805.18 KbPlik pdf
8. ZMIANA TREŚCI SIWZ 2 272.23 KbPlik pdf
9. Załącznik nr 1 - FORMULARZ CENOWY - po zmianach 88.87 KbPlik xls
10. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 2 489.63 KbPlik pdf
11. Załącznik nr 1 - FORMULARZ CENOWY - po zmianach 90.15 KbPlik xls
12. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 3 479.26 KbPlik pdf
13. Załącznik nr 1 - FORMULARZ CENOWY - po zmianach 90.67 KbPlik xls
14. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 227.37 KbPlik pdf
15. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 73.00 KbPlik doc
16. SPROSTOWANIE do INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT 446.93 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Szpital Specjalistyczny w Jaśle, ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło , tel. (0-13) 44-620-41 , e-mail: szpital@szpital.jaslo.pl
Wygenerowano: 24 maja 2018r. 11:31:23
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.