Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Biuletyn Informacji Publicznej
bip.gov.pl

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t. ze zm.), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP
 
którego przedmiotem jest:
 
„Rozbudowa instalacji  oświetlenia awaryjnego i kierunkowego oraz instalacji sygnalizacji alarmu pożaru SAP”
Data składania ofert:
2017-07-10 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-07-10 12:00:00
więcej
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłPodgórska Agata 2017-06-23 14:00:00
PublikującyAgata Podgórska 2017-06-23 13:44:41
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Opis przedmiotu zamówienia – Dokumentacja Projektowa załącznik nr 1 – Projekt wykonawczy, STWIOR, 22.85 MBPlik zip
2. Opis przedmiotu zamówienia – Dokumentacja Projektowa załącznik nr 1 – Przedmiary 2.45 MBPlik zip
3. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 125.11 KbPlik pdf
4. SIWZ 68.21 KbPlik doc
5. WZÓR UMOWY - Załącznik nr 2 221.00 KbPlik doc
6. FORMULARZ OFERTY - Załącznik nr 3 76.00 KbPlik doc
7. Oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 PZP - Załącznik nr 4 48.50 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2017-06-23 14:33:15: Dodano plik Załącznik nr 4 do umowy - po zmianach-1.doc
2017-06-23 14:31:35: Dodano plik zał_3 do SIWZ -formularz oferty - po zmianach-1.doc
Więcej >>>
2017-06-23 14:30:30: Dodano plik ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ.pdf
2017-06-23 14:29:35: Dodano plik ZMIANA TREŚCI SIWZ.pdf
2017-06-23 14:28:47: Dodano plik 1. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf
2017-06-14 15:25:51: Dodano plik ZAŁACZNIK nr 6 CHARAKTERYSTYKA SPRZETU.doc
2017-06-14 15:25:07: Dodano plik ZAŁACZNIK nr 5 WZÓR UMOWY.doc
2017-06-14 15:24:21: Dodano plik ZAŁACZNIK nr 4 OŚWIADCZENIE.doc
2017-06-14 15:22:17: Dodano plik ZAŁACZNIK nr 3 FORMULARZ OFERTY.doc
2017-06-14 15:19:11: Dodano plik ZAŁACZNIK nr 2 Tabela równoważności.pdf
2017-06-14 15:17:27: Dodano plik SIWZ PN 16 Rozbudowa 2017.doc
2017-06-14 15:16:33: Dodano plik 532907-N-2017 ogłoszenie o zamówieniu.pdf
2017-06-14 15:15:55: Dodano plik Projekt budowlany.zip
2017-06-14 15:15:24: Projekty wykonawcze, STWIOR, Przedmiar.zip
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t. ze zm.), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP
 
którego przedmiotem jest:
 
„Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego Jaśle  wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej”

 

Data składania ofert:
2017-07-06 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-07-06 12:00:00
więcej
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłGałuszka-Hendzel Aneta 2017-06-14 15:35:00
PublikującyAneta Gałuszka-Hendzel 2017-06-14 15:35:00
Modyfikował(a) Agata Podgórska 2017-06-23 14:33:15
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Opis przedmiotu zamówienia - Dokumentacja Projektowa załącznik nr 1 - Projekt budowlany 84.33 MBPlik zip
2. Opis przedmiotu zamówienia - Dokumentacja Projektowa załącznik nr 1 - Projekty wykonawcze, STWIOR, Przedmiar 115.56 MBPlik zip
3. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 5.03 MBPlik pdf
4. SIWZ 209.00 KbPlik doc
5. TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI - ZAŁĄCZNIK nr 2 3.87 MBPlik pdf
6. FORMULARZ OFERTY - ZAŁĄCZNIK nr 3 80.00 KbPlik doc
7. Oświadczenie wykonawcy na podstawie art.25a ust.1 Pzp - ZAŁĄCZNIK nr 4 48.50 KbPlik doc
8. WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK nr 5 250.50 KbPlik doc
9. CHARAKTERYSTYKA SPRZĘTU - ZAŁĄCZNIK nr 6 328.50 KbPlik doc
10. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 597.69 KbPlik pdf
11. ZMIANA TREŚCI SIWZ 1.90 MBPlik pdf
12. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ 1.06 MBPlik pdf
13. FORMULARZ OFERTY - PO ZMIANACH - załącznik nr 3 80.50 KbPlik doc
14. SZCZEGÓLOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA - Załącznik nr 4 do umowy - po zmianach 34.00 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2017-06-22 14:47:06: Dodano plik SIWZ odpady 2017.docx
2017-06-22 14:46:49: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu.pdf
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t. ze zm.), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
którego przedmiotem jest:
 
usługa:
odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych
Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
Data składania ofert:
2017-06-30 11:00:00
więcej
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłGałuszka-Hendzel Aneta 2017-06-22 14:46:00
PublikującyAneta Gałuszka-Hendzel 2017-06-22 14:46:00
Modyfikował(a) Aneta Gałuszka-Hendzel 2017-06-22 14:47:06
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 229.19 KbPlik pdf
2. SIWZ 134.93 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2017-06-27 13:56:55: Dodano plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
2017-06-27 13:56:08: Dodano plik informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2017-06-22 09:34:53: Dodano plik wyjaśnienie 2.pdf
2017-06-21 14:26:21: Dodano plik wyjaśnienie 1.doc
2017-06-19 14:26:55: Dodano plik formularz cenowy 2017.xls
2017-06-19 14:26:30: Dodano plik SIWZ 2017.docx
2017-06-19 14:26:07: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu.pdf
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t. ze zm.), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
 
którego przedmiotem jest:
 
 „dostawa środków czystości, mydła w płynie, środków i części zamiennych do maszyn sprzątających oraz środków myjąco-dezynfekujących dla gastronomii dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”
Data składania ofert:
2017-06-27 11:00:00
więcej
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłPodgórska Agata 2017-06-19 14:23:00
PublikującyAgata Podgórska 2017-06-19 14:23:00
Modyfikował(a) Agata Podgórska 2017-06-27 13:56:55
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 125.11 KbPlik pdf
2. SIWZ 126.38 KbPlik doc
3. FORMULARZ CENOWY 86.50 KbPlik xls
4. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ (1) 460.00 KbPlik doc
5. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (2) 140.54 KbPlik pdf
6. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 162.42 KbPlik pdf
7. OŚWIADCZENIE w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej 73.50 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2017-06-26 13:22:09: Dodano plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
2017-06-26 13:20:48: Dodano plik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf
Więcej >>>
2017-06-21 14:25:23: Dodano plik FORMULARZ CENOWY uwzgl. zmiany.xlsx
2017-06-21 14:24:29: Dodano plik wyjaśnienie 1.doc
2017-06-16 13:48:05: Dodano plik FORMULARZ CENOWY.xlsx
2017-06-16 13:47:20: Dodano plik SIWZ leki 2017.docx
2017-06-16 13:47:01: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu.pdf
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t. ze zm.), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
 
którego przedmiotem jest:
 
„dostawa leków z programu terapeutycznego i insuliny dla Szpitala Specjalistycznego Jaśle”
Data składania ofert:
2017-06-26 11:00:00
więcej
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłPodgórska Agata 2017-06-16 13:46:00
PublikującyAgata Podgórska 2017-06-16 13:46:00
Modyfikował(a) Agata Podgórska 2017-06-26 13:22:09
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 124.39 KbPlik pdf
2. SIWZ 125.71 KbPlik doc
3. FORMULARZ CENOWY - Załącznik nr 1 15.63 KbPlik xls
4. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ (1) 460.00 KbPlik doc
5. FORMULARZ CENOWY UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIANY 15.69 KbPlik xls
6. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 140.48 KbPlik pdf
7. OŚWIADCZENIE w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej 73.00 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2017-06-23 12:12:00: Dodano plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
2017-06-23 12:07:52: Dodano plik informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2017-06-20 14:19:31: Dodano plik wyjaśnienie SIWZ 3.doc
2017-06-20 14:18:50: Usunięto plik wyjaśnienie SIWZ 3.doc
2017-06-20 14:16:14: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2.pdf
2017-06-20 14:15:50: Dodano plik wyjaśnienie SIWZ 3.doc
2017-06-19 14:30:09: Dodano plik wyjaśnienie SIWZ 2.doc
2017-06-16 13:44:36: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2017-06-16 13:43:26: Dodano plik Załacznik nr 4 do SIWZ po zmianie.docx
2017-06-16 13:42:50: Dodano plik wyjaśnienie SIWZ 1.doc
2017-06-13 15:40:28: Dodano plik FORMULARZ CENOWY 2017.xls
2017-06-13 15:38:47: Dodano plik SIWZ 2017.docx
2017-06-13 15:38:20: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t. ze zm.), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
 
którego przedmiotem jest:
 
„dostawa rękawic medycznych 1xużytku dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”
Data składania ofert:
2017-06-23 11:00:00
więcej
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłGałuszka-Hendzel Aneta 2017-06-13 15:32:00
PublikującyAneta Gałuszka-Hendzel 2017-06-13 15:32:00
Modyfikował(a) Agata Podgórska 2017-06-23 12:12:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 227.81 KbPlik pdf
2. SIWZ 125.84 KbPlik doc
3. ZAŁĄCZNIK nr 1 - FORMULARZ CENOWY 33.50 KbPlik xls
4. WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ 256.00 KbPlik doc
5. Załacznik nr 4 do SIWZ uwzględniajacy zmiany 33.41 KbPlik doc
6. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 152.31 KbPlik pdf
7. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 2 248.00 KbPlik doc
8. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 122.74 KbPlik pdf
9. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 3 258.50 KbPlik doc
10. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 173.77 KbPlik pdf
11. OŚWIADCZENIE w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej 73.00 KbPlik doc

Rejestr zmian
Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Szpital Specjalistyczny w Jaśle, ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło , tel. (0-13) 44-620-41 , e-mail: szpital@szpital.jaslo.pl
Wygenerowano: 29 czerwca 2017r. 07:20:45
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.