Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Biuletyn Informacji Publicznej
bip.gov.pl

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia ArchiwalneZMIANY:
2017-10-09 14:56:59: Dodano plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
2017-10-09 14:56:37: Dodano plik scan175.pdf
Więcej >>>
2017-10-05 10:52:48: Dodano plik ZMIANA SIWZ.pdf
2017-10-05 10:52:25: Dodano plik wyjasnienie treści SIWZ 2.pdf
2017-10-04 12:48:48: Dodano plik wyjasnienie treści SIWZ 1.pdf
2017-09-29 14:26:21: Dodano plik FORMULARZ cenowy 2017.xls
2017-09-29 14:23:49: Dodano plik SIWZ gazy medyczne 2017.pdf
2017-09-29 14:18:58: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu.pdf
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1579), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
którego przedmiotem jest:
 
dostawa:
gazów medycznych i technicznych z dzierżawą butli i zbiornika na ciekły tlen medyczny dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
Data składania ofert:
2017-10-09 11:00:00
więcej
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłGałuszka-Hendzel Aneta 2017-09-29 14:18:00
PublikującyAgata Podgórska 2017-09-29 14:18:00
Modyfikował(a) Aneta Gałuszka-Hendzel 2017-10-09 14:56:59
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 227.98 KbPlik pdf
2. SIWZ 674.77 KbPlik pdf
3. Załącznik nr 1 - FORMULARZ CENOWY 30.50 KbPlik xls
4. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 456.21 KbPlik pdf
5. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 2 452.85 KbPlik pdf
6. ZMIANA TREŚCI SIWZ 437.87 KbPlik pdf
7. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 136.89 KbPlik pdf
8. Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 73.50 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2017-10-04 13:54:59: Dodano plik oświadczenie - grupa kapitałowa.doc
2017-10-04 13:53:43: Dodano plik INFORMACJA Z OTWARCIA.pdf
Więcej >>>
2017-09-28 13:51:09: Dodano plik Jasło przebudowa , nabudowa , rozbudowa przedmiar 2017_aktualny.puz
2017-09-28 13:50:42: Dodano plik Jasło przebudowa , nabudowa , rozbudowa przedmiar 2017_aktualny.pdf
2017-09-28 13:47:26: Dodano plik ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA.pdf
2017-09-28 13:46:25: Dodano plik ZMIANA TREŚCI SIWZ.pdf
2017-09-22 14:09:09: Dodano plik Jasło przebudowa , nabudowa , rozbudowa przedmiar 2017 aktualny.pdf
2017-09-22 14:08:18: Dodano plik Jasło przebudowa , nabudowa , rozbudowa przedmiar 2017 aktualny.puz
2017-09-22 14:05:53: Dodano plik odpowiedź na zapytania.pdf
2017-09-21 14:47:14: Dodano plik Zał. 7 Charakterystyka sprzętu -2 po zmianach .doc
2017-09-21 14:45:02: Dodano plik zmiana treści SIWZ.pdf
2017-09-21 14:44:11: Dodano plik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2017-09-19 18:56:13: Dodano plik Zał. 7 Charakterystyka sprzętu - po zmianach.doc
2017-09-19 18:53:24: Dodano plik odpowiedzi na pytania cz. II _19.09.doc
2017-09-19 18:52:11: Dodano plik sprostowanie odpowiedzi na pytania_I z dnia 15.09.17.doc
2017-09-19 18:48:55: Dodano plik informacja o zmianie treści SIWZ_2 z dnia 19.09.17.docx
2017-09-15 16:20:27: Dodano plik ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ- nowy przedmiar ARCHITEKTURA.pdf
2017-09-15 16:19:00: Usunięto plik Nowy przedmiar ARCHITEKTURA.pdf
2017-09-15 16:17:44: Dodano plik Rysunek nr 1 rzut pomieszczeń-szatni kuchni.pdf
2017-09-15 16:13:05: Dodano plik Nowy przedmiar ARCHITEKTURA.pdf
2017-09-15 16:11:27: Dodano plik odpowiedzi na pytania_1 z dnia 15.09.17.doc
2017-09-12 15:21:56: Dodano plik zmiana treści SIWZ_1 z dnia 12.09.pdf
2017-09-12 15:00:09: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf
2017-09-04 14:30:31: Dodano plik Zał_nr 7 Charakterystyka sprzętu PN 27.doc
2017-09-04 14:29:59: Dodano plik Zał_6 wzór umowy.doc
2017-09-04 14:29:26: Dodano plik zał_5 do SIWZ -oświadczenie (ost).doc
2017-09-04 14:28:51: Dodano plik zał_4 formularz cenowy - roboty budowlane.doc
2017-09-04 14:27:52: Dodano plik zał_3 do SIWZ - formularz oferty.doc
2017-09-04 14:27:18: Dodano plik Zał nr 2 Tabela równoważności.pdf
2017-09-04 14:26:18: Dodano plik Zał. 1E Zmiana opisu instalacji went i klim PB.pdf
2017-09-04 14:25:07: Dodano plik Zał. 1D Zmienione strony - instalacja gazów medycznych-projekt wykonawczy.pdf
2017-09-04 14:24:23: Dodano plik Zał. 1C 169-BO-STWiOR.pdf
2017-09-04 14:23:46: Dodano plik Zał. 1B 169-BO-architektura PW- wykończenie sal operacyjnych.pdf
2017-09-04 14:23:11: Dodano plik Zał. 1A 169-BO-architektura PB- wykończenie sal operacyjnych.pdf
2017-09-04 14:20:36: Dodano plik Projekty wykonawcze, STWIOR, Przedmiar.zip
2017-09-04 14:14:25: Dodano plik Projekt budowlany.zip
2017-09-04 14:09:22: Dodano plik SIWZ PN 27 - 2017.pdf
2017-09-04 14:08:42: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 j.t.), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP
 
którego przedmiotem jest:
 
„Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa Bloku Operacyjnego oraz przebudowa pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni wraz z niezbędną infrastrukturą w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle w ramach projektu „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej””
Data składania ofert:
2017-10-04 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-10-04 12:00:00
więcej
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłPodgórska Agata 2017-09-04 14:07:00
PublikującyAgata Podgórska 2017-09-04 14:07:00
Modyfikował(a) Agata Podgórska 2017-10-04 13:54:59
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 4.19 MBPlik pdf
2. SIWZ 6.15 MBPlik pdf
3. Opis przedmiotu zamówienia – Dokumentacja Projektowa załącznik nr 1 – Projekt budowlany. 84.33 MBPlik zip
4. Opis przedmiotu zamówienia – Dokumentacja Projektowa załącznik nr 1 – Projekty wykonawcze, STWIOR, Przedmiary. 115.57 MBPlik zip
5. Dokument zamienny do 169-BO-A-PB-I-1P - załącznik nr 1A do zał_1 do SIWZ, 108.87 KbPlik pdf
6. Dokument zamienny do 169-BO-A-PW-I-1P - załącznik nr 1B do zał_1 do SIWZ, 133.65 KbPlik pdf
7. Dokument zamienny do 169-BO-A-PW-I-STWIOR - załącznik nr 1C do zał_1 do SIWZ, 236.05 KbPlik pdf
8. Zmienione strony nr 7-9,12,19 do 169-BO-A-PW-VI-1P - załącznik nr 1D do zał_1 do SIWZ, 3.06 MBPlik pdf
9. Zmiana opisu instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 169-BO-A-PB-V-1P – załącznik nr 1E do zał_1 do SIWZ. 72.66 KbPlik pdf
10. Tabela równoważności – załącznik nr 2. 3.87 MBPlik pdf
11. Formularz oferty - wzór druku stanowi załącznik nr 3. 85.50 KbPlik doc
12. Formularz cenowy – roboty budowlane - wzór druku stanowi załącznik nr 4. 39.50 KbPlik doc
13. Oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 PZP - wzór druku stanowi załącznik nr 5. 50.50 KbPlik doc
14. Wzór umowy - załącznik nr 6. 258.00 KbPlik doc
15. Charakterystyka sprzętu – załącznik nr 7. 366.00 KbPlik doc
16. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 57.34 KbPlik pdf
17. ZMIANA TREŚCI SIWZ 149.87 KbPlik pdf
18. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczące treści SIWZ 442.00 KbPlik doc
19. RYSUNEK NR 1 rzut pomieszczeń - szatni kuchni 105.78 KbPlik pdf
20. ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ - nowy PRZEDMIAR ARCHITEKTURA 284.77 KbPlik pdf
21. ZMIANA TREŚCI SIWZ 29.06 KbPlik doc
22. SPROSTOWANIE DO ODPOWIEDZI z dnia 15.09.2017 68.00 KbPlik doc
23. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczące treści SIWZ 779.50 KbPlik doc
24. ZAŁĄCZNIK nr 7 - CHARAKTERYSTYKA SPRZĘTU - po zmianach 369.00 KbPlik doc
25. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 93.00 KbPlik pdf
26. ZMIANA TREŚCI SIWZ 379.58 KbPlik pdf
27. ZAŁĄCZNIK nr 7 - CHARAKTERYSTYKA SPRZĘTU -po zmianach 2 372.00 KbPlik doc
28. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczące treści SIWZ 594.46 KbPlik pdf
29. ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ - NOWY PRZEDMIAR ROBÓT ARCHITEKTURA - 2 99.04 KbPlik txt
30. ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ - NOWY PRZEDMIAR ROBÓT ARCHITEKTURA - 2 291.37 KbPlik pdf
31. ZMIANA TREŚCI SIWZ 178.36 KbPlik pdf
32. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczące treści SIWZ 355.08 KbPlik pdf
33. ZAŁĄCZNIK NR 8 - NOWY PRZEDMIAR ROBÓT ARCHITEKTURA - 3 286.96 KbPlik pdf
34. ZAŁĄCZNIK NR 8 - NOWY PRZEDMIAR ROBÓT ARCHITEKTURA - 3 100.14 KbPlik txt
35. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 161.55 KbPlik pdf
36. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) PZP 46.50 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2017-10-18 15:00:55: Dodano plik informacja z otwarcia ofert dodatkowych.pdf
2017-10-12 14:08:49: Dodano plik formularz oferty dodatkowej.pdf
Więcej >>>
2017-10-12 14:07:29: Dodano plik wezwanie do złożenia oferty dodatkowej.pdf
2017-09-22 14:31:09: Dodano plik oświadczenie o grupie kapitałowej.pdf
2017-09-22 14:30:14: Dodano plik informacja z otwarcia ofert.pdf
2017-09-18 15:15:41: Dodano plik FORMULARZ CENOWY 2017 po zmianie.xlsx
2017-09-18 15:14:46: Dodano plik wyjaśnienia treści SIWZ.pdf
2017-09-18 09:32:53: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf
2017-09-18 09:32:26: Dodano plik ZMIANA treści SIWZ 1.pdf
2017-09-12 14:53:24: Dodano plik FORMULARZ CENOWY 2017.xlsx
2017-09-12 14:52:25: Dodano plik SIWZ materiały medyczne.pdf
2017-09-12 14:52:03: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu.pdf
2017-09-12 14:51:46: Usunięto plik SIWZ materiały medyczne.pdf
2017-09-12 14:51:28: Dodano plik SIWZ materiały medyczne.pdf
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1579), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
 
którego przedmiotem jest:
 
„dostawa materiałów medycznych 1xużytku dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
 
Data składania ofert:
2017-09-22 11:00:00
więcej
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłGałuszka-Hendzel Aneta 2017-09-12 14:50:00
PublikującyAneta Gałuszka-Hendzel 2017-09-12 14:50:00
Modyfikował(a) Aneta Gałuszka-Hendzel 2017-10-18 15:00:55
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 232.86 KbPlik pdf
2. SIWZ 625.63 KbPlik pdf
3. Załącznik nr 1 - FORMULARZ CENOWY 24.89 KbPlik xls
4. ZMIANA TREŚCI SIWZ 231.42 KbPlik pdf
5. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 138.79 KbPlik pdf
6. WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ 394.53 KbPlik pdf
7. Załącznik nr 1 - FORMULARZ CENOWY - po zmianach 26.42 KbPlik xls
8. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 205.28 KbPlik pdf
9. Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 183.22 KbPlik pdf
10. wezwanie do złożenia oferty dodatkowej 203.33 KbPlik pdf
11. FORMULARZ OFERTY DODATKOWEJ 199.47 KbPlik pdf
12. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DODATKOWYCH 118.18 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Szpital Specjalistyczny w Jaśle, ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło , tel. (0-13) 44-620-41 , e-mail: szpital@szpital.jaslo.pl
Wygenerowano: 22 października 2017r. 12:09:50
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.