Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Biuletyn Informacji Publicznej
bip.gov.pl

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia ArchiwalneZMIANY:
2018-09-20 13:41:49: Dodano plik Z7 TABELA_ROWNOWAZNOSCI_cz_II.pdf
2018-09-20 13:41:09: Dodano plik Z6 TABELA_ROWNOWAZNOSCI_cz_I.pdf
Więcej >>>
2018-09-20 13:40:12: Dodano plik Załącznik 5 d -Roboty konstrukcyjne, architektura.pdf
2018-09-20 13:39:19: Dodano plik Załącznik 5 c -przedmiar instalacje niskoprądowe.pdf
2018-09-20 13:37:06: Dodano plik Załącznik 5 d -Roboty konstrukcyjne, architektura.pdf
2018-09-20 13:34:44: Dodano plik Załącznik 5 c -przedmiar instalacje niskoprądowe.pdf
2018-09-20 13:32:54: Dodano plik Załącznik 5 b- przedmiar elektryczne wewnętrzne.pdf
2018-09-20 13:30:38: Dodano plik Załącznik 5 a - przedmiar wentylacja i klimatyzacja.pdf
2018-09-20 13:28:42: Dodano plik STWIORB.zip
2018-09-20 13:28:04: Dodano plik Przedmiar.zip
2018-09-20 13:27:13: Dodano plik Projekty Wykonawcze.zip
2018-09-20 13:21:01: Dodano plik Projekty budowlane.zip
2018-09-20 13:17:36: Dodano plik Z4 Klauzula informacyjna.docx
2018-09-20 13:16:40: Dodano plik Z3 Istotne postanoweienia umowy.pdf
2018-09-20 13:15:31: Dodano plik Z2 oświadczenie.doc
2018-09-20 13:14:31: Dodano plik Z1 Formularz ofertowy.doc
2018-09-20 13:13:32: Dodano plik SIWZ 20.09.pdf
2018-09-20 13:12:44: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej
i Onkologicznej wraz z wewnętrznymi instalacjami, w tym wentylacji mechanicznej i gazów medycznych - II etap (budynek C), w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”.
Data składania ofert:
2018-10-08 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-10-08 10:00:00
więcej
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłPodgórska Agata 2018-09-20 13:11:00
PublikującyAgata Podgórska 2018-09-20 13:11:00
Modyfikował(a) Agata Podgórska 2018-09-20 13:41:49
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 158.58 KbPlik pdf
2. SIWZ 3.90 MBPlik pdf
3. Załącznik nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTA WYKONAWCY 64.00 KbPlik doc
4. Załącznik nr 2 do SIWZ - FORMULARZ OŚWIADCZENIE 63.50 KbPlik doc
5. Załącznik nr 3 do SIWZ - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 297.32 KbPlik pdf
6. Załącznik nr 4 do SIWZ - KLAUZULA INFORMACYJNA 16.08 KbPlik doc
7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - PROJEKT BUDOWLANY 29.80 MBPlik zip
8. Załącznik nr 5 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - PROJEKT WYKONAWCZY 48.27 MBPlik zip
9. Załącznik nr 5 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - PRZEDMIAR 2.52 MBPlik zip
10. Załącznik nr 5 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - STWIORB 3.44 MBPlik zip
11. Załącznik nr 5A do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Przedmiar wentylacja i klimatyzacja 123.11 KbPlik pdf
12. Załącznik nr 5B do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Przedmiar instalacje elektryczne wewnętrzne 319.98 KbPlik pdf
13. Załącznik nr 5C do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Przedmiar instalacje niskoprądowe 345.31 KbPlik pdf
14. Załącznik nr 5D do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Przedmiar roboty konstrukcyjne, architektura 143.75 KbPlik pdf
15. Załącznik nr 6 do SIWZ - TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI 1.13 MBPlik pdf
16. Załącznik nr 7 do SIWZ - TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI 5.72 MBPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-09-25 14:25:29: Dodano plik SIWZ PN 40.docx
2018-09-25 14:25:10: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu.pdf
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
 
którego przedmiotem jest:
 
„dostawa leku Glecaprevir 100mg + Pibrentasvir 40mg z  programu terapeutycznego dla Szpitala Specjalistycznego Jaśle”
Data składania ofert:
2018-10-03 12:00:00
więcej
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłPodgórska Agata 2018-09-25 14:24:00
PublikującyAgata Podgórska 2018-09-25 14:24:00
Modyfikował(a) Agata Podgórska 2018-09-25 14:25:29
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 121.23 KbPlik pdf
2. SIWZ 134.03 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-09-24 14:56:22: Dodano plik FORMULARZ cenowy 2018.xls
2018-09-24 14:55:59: Dodano plik SIWZ gazy medyczne 2018.docx
Więcej >>>
2018-09-24 14:55:41: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.)
zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
którego przedmiotem jest:
 
dostawa:
gazów medycznych i technicznych z dzierżawą butli i zbiornika na ciekły tlen medyczny dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
 
Data składania ofert:
2018-10-02 11:00:00
więcej
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłGałuszka-Hendzel Aneta 2018-09-24 14:54:00
PublikującyAneta Gałuszka-Hendzel 2018-09-24 14:54:00
Modyfikował(a) Aneta Gałuszka-Hendzel 2018-09-24 14:56:22
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 135.61 KbPlik pdf
2. SIWZ 152.17 KbPlik doc
3. Załącznik nr 1 - FORMULARZ CENOWY 30.50 KbPlik xls

Rejestr zmian
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z póżn. zm.), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
 
którego przedmiotem jest:
 
„dostawa owoców i warzyw dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
Data składania ofert:
2018-09-28 11:00:00
więcej
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłGałuszka-Hendzel Aneta 2018-09-20 11:01:00
PublikującyAneta Gałuszka-Hendzel 2018-09-20 11:02:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 222.47 KbPlik pdf
2. SIWZ 401.50 KbPlik doc
3. Załącznik nr 1 - FORMULARZ CENOWY 46.00 KbPlik xls

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-09-10 12:03:17: Dodano plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
2018-09-10 12:02:32: Dodano plik zestawienie ofert.doc
Więcej >>>
2018-09-05 12:22:03: Dodano plik FORMULARZ CENOWY 2018 po zmianach 2.xls
2018-09-05 12:20:58: Usunięto plik FORMULARZ CENOWY PN 32 PO ZMIANACH.xls
2018-09-05 12:20:26: Dodano plik FORMULARZ CENOWY PN 32 PO ZMIANACH.xls
2018-09-05 12:18:46: Dodano plik 20180905121524046.pdf
2018-09-04 13:54:12: Dodano plik FORMULARZ CENOWY 2018.xls
2018-09-04 13:53:18: Dodano plik zmiana treści siwz.pdf
2018-09-04 13:52:54: Dodano plik wyjaśnienie 1.pdf
2018-09-04 13:52:28: Dodano plik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2018-08-30 09:56:12: Dodano plik FORMULARZ CENOWY 2018.xls
2018-08-30 09:55:31: Dodano plik SIWZ rurki, ceniki 2018.docx
2018-08-30 09:55:12: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
 
którego przedmiotem jest:
 
„dostawa rurek, cewników, drenów i systemu odsysania pacjenta dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
Data składania ofert:
2018-09-10 11:00:00
więcej
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłPodgórska Agata 2018-08-30 09:54:00
PublikującyAgata Podgórska 2018-08-30 09:54:00
Modyfikował(a) Agata Podgórska 2018-09-10 12:03:17
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 141.97 KbPlik pdf
2. SIWZ 136.05 KbPlik doc
3. FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1 66.00 KbPlik xls
4. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 138.64 KbPlik pdf
5. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 813.96 KbPlik pdf
6. ZMIANA TREŚCI SIWZ 230.38 KbPlik pdf
7. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ CENOWY PO ZMIANACH 67.50 KbPlik xls
8. WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SIWZ (2) 1009.52 KbPlik pdf
9. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ CENOWY PO ZMIANACH (2) 68.50 KbPlik xls
10. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 53.50 KbPlik doc
11. OŚWIADCZENIE w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej 73.00 KbPlik doc

Rejestr zmian
Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Szpital Specjalistyczny w Jaśle, ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło , tel. (0-13) 44-620-41 , e-mail: szpital@szpital.jaslo.pl
Wygenerowano: 26 września 2018r. 02:56:27
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.