Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Biuletyn Informacji Publicznej
bip.gov.pl

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia ArchiwalneZMIANY:
2020-10-28 13:03:19: Dodano plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
2020-10-28 13:02:43: Dodano plik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf
Więcej >>>
2020-10-22 12:12:34: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf
2020-10-22 12:11:45: Dodano plik FORMULARZ CENOWY 2020 - po zmianie.xls
2020-10-22 12:11:10: Dodano plik zmiana treści SIWZ.pdf
2020-10-22 12:10:41: Dodano plik wyjaśnienie.pdf
2020-10-20 14:00:47: Dodano plik wyjaśnienie.pdf
2020-10-16 11:25:18: Dodano plik FORMULARZ CENOWY 2020.xls
2020-10-16 11:24:46: Dodano plik SIWZ rurki 2020.docx
2020-10-16 11:24:21: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu.pdf
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
 
którego przedmiotem jest:
 
„dostawa rurek, cewników, drenów i systemu odsysania pacjenta dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych,
numer ogłoszenia: 594451-N-2020 z dnia 2020-10-16 r.
Data składania ofert:
2020-10-28 11:00:00
więcej
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłPodgórska Agata 2020-10-16 11:22:00
PublikującyAgata Podgórska 2020-10-16 11:22:00
Modyfikował(a) Agata Podgórska 2020-10-28 13:03:19
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 233.13 KbPlik pdf
2. SIWZ 118.14 KbPlik doc
3. FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 71.00 KbPlik xls
4. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 363.06 KbPlik pdf
5. WYJAśNIENIE TREŚCI SIWZ 773.30 KbPlik pdf
6. ZMIANA TREŚCI SIWZ 310.00 KbPlik pdf
7. FORMULARZ CENOWY - PO ZMIANIE 71.00 KbPlik xls
8. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 139.97 KbPlik pdf
9. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 235.95 KbPlik pdf
10. OŚWIADCZENIE w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej 74.00 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-10-23 13:10:43: Dodano plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
2020-10-23 13:09:48: Dodano plik informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2020-10-21 11:54:53: Usunięto plik zawiadomienie o wyborze.pdf
2020-10-21 11:53:44: Dodano plik zawiadomienie o wyborze.pdf
2020-10-20 12:58:38: Dodano plik projekt umowy po zmianie.docx
2020-10-20 12:58:11: Dodano plik FORMULARZ CENOWY 2020 PN33 po zmianie 2.xls
2020-10-20 12:57:50: Dodano plik wyjaśnienie treści SIWZ 2.pdf
2020-10-19 14:46:38: Dodano plik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2020-10-19 14:46:11: Dodano plik zmiana treści SIWZ.pdf
2020-10-19 14:45:50: Dodano plik FORMULARZ CENOWY 2020 PN33 po zmianie.xls
2020-10-19 14:45:10: Dodano plik wyjasnienie tresci SIWZ 1.pdf
2020-10-13 19:35:18: Dodano plik FORMULARZ CENOWY 2020 PN33.xls
2020-10-13 19:34:45: Dodano plik SIWZ rękawice 2020.docx
2020-10-13 19:34:12: Dodano plik ogłoszenie o zamowieniu.pdf
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
 
którego przedmiotem jest:
 
„dostawa rękawic medycznych 1xużytku dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”
 
 Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych,
numer ogłoszenia: 596953-N-2020 z dnia 2020-10-13.
Data składania ofert:
2020-10-23 11:00:00
więcej
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłGałuszka-Hendzel Aneta 2020-10-13 19:33:00
PublikującyAneta Gałuszka-Hendzel 2020-10-13 19:33:00
Modyfikował(a) Aneta Gałuszka-Hendzel 2020-10-23 13:10:43
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 399.73 KbPlik pdf
2. SIWZ 146.08 KbPlik doc
3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz cenowy 34.50 KbPlik xls
4. wyjaśnienia treści SIWZ 554.73 KbPlik pdf
5. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz cenowy po zmianie 68.50 KbPlik xls
6. zmiana treści SIWZ 293.96 KbPlik pdf
7. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 197.78 KbPlik pdf
8. wyjaśnienia treści SIWZ 2 834.88 KbPlik pdf
9. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz cenowy po zmianie 2 68.50 KbPlik xls
10. Załącznik nr 3 do SIWZ - projekt umowy po zmianie 39.98 KbPlik doc
11. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 192.23 KbPlik pdf
12. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 73.50 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-10-16 14:32:13: Dodano plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
2020-10-16 14:31:44: Dodano plik informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2020-10-13 13:34:38: Dodano plik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 13.10.2020.pdf
2020-10-13 13:34:10: Dodano plik zmiana treści SIWZ.doc
2020-10-13 13:33:28: Dodano plik wyjaśnienie treści SIWZ 3.pdf
2020-10-12 11:50:51: Dodano plik FORMULARZ CENOWY 2020 po zmianie 2.xls
2020-10-12 11:50:18: Dodano plik wyjaśnienia treści SIWZ 2.pdf
2020-10-09 14:51:56: Dodano plik FORMULARZ CENOWY 2020 po zmianie.xls
2020-10-09 14:51:18: Dodano plik wyjaśnienie treści SIWZ 1.doc
2020-10-09 14:50:20: Dodano plik zmiana treści SIWZ.pdf
2020-10-09 13:14:17: Dodano plik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2020-10-05 14:15:44: Dodano plik FORMULARZ CENOWY 2020.xls
2020-10-05 14:15:18: Dodano plik SIWZ igły 2020.docx
2020-10-05 14:14:10: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
 
którego przedmiotem jest:
 
„dostawa igieł, kaniul, przyrządów do przetaczania, strzykawek
dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”
 
 Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych,
numer ogłoszenia: 592751-N-2020 z dnia 2020-10-05.
Data składania ofert:
2020-10-16 11:00:00
więcej
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłGałuszka-Hendzel Aneta 2020-10-05 14:13:00
PublikującyAneta Gałuszka-Hendzel 2020-10-05 14:13:00
Modyfikował(a) Aneta Gałuszka-Hendzel 2020-10-16 14:32:13
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 398.05 KbPlik pdf
2. SIWZ 141.84 KbPlik doc
3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz cenowy 89.50 KbPlik xls
4. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 197.86 KbPlik pdf
5. zmiana treści SIWZ 303.78 KbPlik pdf
6. wyjaśnienia treści SIWZ 307.00 KbPlik doc
7. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz cenowy po zmianie 90.00 KbPlik xls
8. wyjaśnienia treści SIWZ 2 617.22 KbPlik pdf
9. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz cenowy po zmianie 2 60.50 KbPlik xls
10. wyjaśnienia treści SIWZ 3 613.12 KbPlik pdf
11. zmiana treści SIWZ 2 252.00 KbPlik doc
12. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 197.85 KbPlik pdf
13. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 180.07 KbPlik pdf
14. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 73.50 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2020-10-23 13:44:48: Dodano wynik do przetargu
2020-10-23 13:42:04: Dodano plik zawiadomienie o wyborze ofert.pdf
Więcej >>>
2020-09-28 11:10:21: Dodano plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
2020-09-28 11:09:02: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
2020-09-22 13:59:57: Dodano plik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2020-09-22 13:59:14: Dodano plik zmiana treści SIWZ.pdf
2020-09-22 13:58:01: Dodano plik odpowiedzi na zapytanie dot SIWZ.pdf
2020-09-17 15:04:36: Dodano plik FORMULARZ cenowy 2020.xls
2020-09-17 15:02:44: Dodano plik SIWZ gazy medyczne 2020.docx
2020-09-17 14:59:18: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
 
którego przedmiotem jest:
 
dostawa:
gazów medycznych i technicznych z dzierżawą butli i zbiornika na ciekły tlen medyczny dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych,
numer ogłoszenia: 586168-N-2020 z dnia 2020-09-17.
Data składania ofert:
2020-09-28 10:00:00
więcej
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłGałuszka-Hendzel Aneta 2020-09-17 14:59:00
PublikującyAneta Gałuszka-Hendzel 2020-09-17 14:59:00
Modyfikował(a) Aneta Gałuszka-Hendzel 2020-10-23 13:44:48
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 402.60 KbPlik pdf
2. SIWZ 163.10 KbPlik doc
3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz cenowy 58.50 KbPlik xls
4. odpowiedzi na zapytanie dotyczące SIWZ 629.78 KbPlik pdf
5. zmiana treści SIWZ 366.14 KbPlik pdf
6. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 220.30 KbPlik pdf
7. Informacja z otwarcia ofert 167.04 KbPlik pdf
8. OŚWIADCZENIE w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej 73.50 KbPlik doc
9. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT 268.87 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Szpital Specjalistyczny w Jaśle, ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło , tel. (0-13) 44-620-41 , e-mail: szpital@szpital.jaslo.pl
Wygenerowano: 30 października 2020r. 02:38:35
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.