Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Biuletyn Informacji Publicznej
bip.gov.pl

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia ArchiwalneZMIANY:
2018-07-16 13:20:31: Dodano plik SIWZ 2018.docx
2018-07-16 13:20:07: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn.zm.), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
 
którego przedmiotem jest:
 
„Usługa prania bielizny i odzieży szpitalnej wraz z transportem dla Szpitala Specjalistycznego Jaśle”
 
Data składania ofert:
2018-07-24 12:00:00
więcej
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłGałuszka-Hendzel Aneta 2018-07-16 13:08:00
PublikującyAneta Gałuszka-Hendzel 2018-07-16 13:08:00
Modyfikował(a) Aneta Gałuszka-Hendzel 2018-07-16 13:20:31
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 216.83 KbPlik pdf
2. SIWZ 151.74 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-07-13 13:37:08: Dodano plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
2018-07-13 13:36:40: Dodano plik informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2018-07-09 14:09:54: Dodano plik wyjaśnienie.pdf
2018-07-05 13:39:23: Dodano plik FORMULARZ CENOWY.xlsx
2018-07-05 13:38:53: Dodano plik SIWZ lekI 2018.docx
2018-07-05 13:38:32: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
 
którego przedmiotem jest:
 
„dostawa leków z  programu terapeutycznego dla Szpitala Specjalistycznego Jaśle”
Data składania ofert:
2018-07-13 11:00:00
więcej
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłPodgórska Agata 2018-07-05 13:38:00
PublikującyAgata Podgórska 2018-07-05 13:38:00
Modyfikował(a) Aneta Gałuszka-Hendzel 2018-07-13 13:37:08
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 135.89 KbPlik pdf
2. SIWZ 132.93 KbPlik doc
3. FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 5 15.05 KbPlik xls
4. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 330.07 KbPlik pdf
5. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 230.59 KbPlik pdf
6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 73.00 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-07-11 17:17:07: Dodano plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
2018-07-11 17:16:37: Dodano plik informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2018-07-03 14:45:00: Dodano plik SIWZ odpady 2018.docx
2018-07-03 14:44:43: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.),
zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
którego przedmiotem jest:
 
usługa:
transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych
Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
Data składania ofert:
2018-07-11 11:00:00
więcej
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłGałuszka-Hendzel Aneta 2018-07-03 14:44:00
PublikującyAneta Gałuszka-Hendzel 2018-07-03 14:44:00
Modyfikował(a) Aneta Gałuszka-Hendzel 2018-07-11 17:17:07
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 218.63 KbPlik pdf
2. SIWZ 149.22 KbPlik doc
3. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 145.82 KbPlik pdf
4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 73.00 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-07-11 17:38:30: Dodano plik Unieważnienie 7.pdf
2018-07-11 17:37:02: Usunięto plik zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2018-07-11 17:27:34: Dodano plik Z1C Grupa kapitałowa.doc
2018-07-11 17:26:56: Dodano plik zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert.pdf
2018-07-11 17:26:49: Dodano plik zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert.pdf
2018-07-04 14:37:34: Dodano plik zmiana treści siwz.pdf
2018-07-04 14:37:07: Dodano plik wyjaśnienie tresći SIWZ.pdf
2018-07-04 14:36:29: Dodano plik 04.07 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2018-06-22 11:46:17: Dodano plik wyjaśnienie z dnia 22.06.2018.pdf
2018-06-19 15:12:05: Dodano plik OPZ po zmianie 1.xlsx
2018-06-19 15:10:55: Dodano plik Z3 Formularz ofertowy po zmianie-19.06.2018.docx
2018-06-19 15:07:30: Dodano plik Załącznik nr 2 do zmian.docx
2018-06-19 15:06:21: Dodano plik Załącznik nr 1 do zmian.xlsx
2018-06-19 15:04:42: Dodano plik zmiana SIWZ.pdf
2018-06-19 15:02:49: Dodano plik wyjasnienia SIWZ.pdf
2018-06-19 14:53:20: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2018-05-30 14:38:29: Dodano plik OPZ-30.05.xlsx
2018-05-30 13:12:59: Dodano plik Z5 Klauzula informacyjna.docx
2018-05-30 13:12:25: Dodano plik Z4 Istotne postanowienia umowy.docx
2018-05-30 13:10:53: Dodano plik Z3 Formularz ofertowy.docx
2018-05-30 13:10:17: Dodano plik Z1C Grupa kapitałowa.doc
2018-05-30 13:09:40: Dodano plik Z1B Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf
2018-05-30 13:08:38: Dodano plik Z1A JEDZ.doc
2018-05-30 13:06:32: Dodano plik SIWZ.pdf
2018-05-30 12:48:41: Dodano plik OGŁOSZENIE OPUBLIKOWANE.pdf
Dostawa aparatury i urządzeń medycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
 
o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
 
Znak sprawy: PN/18/2018
 
Niniejsze postępowanie dotyczy realizacji projektu ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura Ochrony zdrowia. 
 
 
 
Data składania ofert:
2018-07-11 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-07-11 10:00:00
więcej
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłGałuszka-Hendzel Aneta 2018-05-30 12:48:00
PublikującyAneta Gałuszka-Hendzel 2018-05-30 12:48:00
Modyfikował(a) Aneta Gałuszka-Hendzel 2018-07-11 17:38:30
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 226.60 KbPlik pdf
2. SIWZ 6.84 MBPlik pdf
3. Załącznik nr 1A - JEDZ 186.00 KbPlik doc
4. Załącznik nr 1B - instrukcja wypełniania JEDZ 1.13 MBPlik pdf
5. Załącznik nr 1C - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 98.00 KbPlik doc
6. Załącznik nr 3 - FORMULARZ OFERTOWY 70.49 KbPlik doc
7. Załącznik nr 4 - Istotne dla stron postanowienia umowy 124.19 KbPlik doc
8. Załącznik Nr 5 - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 15.60 KbPlik doc
9. Załącznik Nr 2 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 129.07 KbPlik xls
10. SPROSTOWANIE OGŁOSZENIE ZMIAN LUB DODATKOWYCH INFORMACJI 90.52 KbPlik pdf
11. wyjaśnienia do SIWZ 5.10 MBPlik pdf
12. zmiana treści SIWZ 1.14 MBPlik pdf
13. załącznik nr 1 do zmiany SIWZ 143.18 KbPlik xls
14. załącznik nr 2 do zmiany SIWZ 73.29 KbPlik doc
15. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy po zmianie 70.66 KbPlik doc
16. Załącznik nr 2 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia po zmianie 133.30 KbPlik xls
17. WYJAŚNIENIE DO SIWZ 422.10 KbPlik pdf
18. SPROSTOWANIE OGŁOSZENIE ZMIAN LUB DODATKOWYCH INFORMACJI 71.29 KbPlik pdf
19. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 192.66 KbPlik pdf
20. ZMIANA TREŚCI SIWZ 294.15 KbPlik pdf
21. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 1.99 MBPlik pdf
22. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 97.50 KbPlik doc
23. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Część (Pakiet) nr 7 191.83 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-07-04 13:58:00: Dodano plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
2018-07-04 13:57:29: Dodano plik informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2018-06-29 14:15:44: Dodano plik wyjaśnienie 1.pdf
2018-06-26 12:46:52: Dodano plik formularz cenowy 2018.xls
2018-06-26 12:46:05: Dodano plik SIWZ środki czystości 2018.docx
2018-06-26 12:45:37: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu.pdf
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
 
którego przedmiotem jest:
 
„dostawa środków czystości, mydła w płynie, środków i części zamiennych do maszyn sprzątających oraz środków myjąco-dezynfekujących dla gastronomii dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”
Data składania ofert:
2018-07-04 11:00:00
więcej
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłGałuszka-Hendzel Aneta 2018-06-26 12:45:00
PublikującyAneta Gałuszka-Hendzel 2018-06-26 12:45:00
Modyfikował(a) Aneta Gałuszka-Hendzel 2018-07-04 13:58:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 224.52 KbPlik pdf
2. SIWZ 137.60 KbPlik doc
3. Załącznik nr 1 - FORMULARZ CENOWY 80.50 KbPlik xls
4. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 208.48 KbPlik pdf
5. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 220.02 KbPlik pdf
6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 74.00 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-07-02 12:40:19: Dodano plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
2018-07-02 12:39:30: Dodano plik informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2018-06-27 09:33:59: Dodano plik Formularz ofertowy po zmianie 2.docx
2018-06-27 09:33:30: Dodano plik ZMIANA SIWZ 2.pdf
2018-06-26 16:38:55: Dodano plik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2018-06-26 16:38:26: Usunięto plik OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf
2018-06-26 16:34:17: Dodano plik Formularz ofertowy po zmianie.docx
2018-06-26 16:33:36: Usunięto plik Formularz ofertowy po zmianie.docx
2018-06-26 16:32:56: Dodano plik Formularz ofertowy po zmianie.docx
2018-06-26 16:32:30: Dodano plik FORMULARZ CENOWY 2018 po zmianie.xls
2018-06-26 16:31:50: Dodano plik wyjaśnienie SIWZ 1.pdf
2018-06-26 16:30:27: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf
2018-06-26 16:30:03: Dodano plik ZMIANA SIWZ.pdf
2018-06-21 15:07:41: Dodano plik FORMULARZ CENOWY 2018.xls
2018-06-21 15:06:51: Dodano plik SIWZ rękawice 2018.docx
2018-06-21 15:06:29: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu.pdf
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
 
którego przedmiotem jest:
 
„dostawa rękawic medycznych 1xużytku dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”
Data składania ofert:
2018-07-02 11:00:00
więcej
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłGałuszka-Hendzel Aneta 2018-06-21 15:05:00
PublikującyAneta Gałuszka-Hendzel 2018-06-21 15:06:00
Modyfikował(a) Aneta Gałuszka-Hendzel 2018-07-02 12:40:19
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 225.49 KbPlik pdf
2. SIWZ 136.55 KbPlik doc
3. Załącznik nr 1 - FORMULARZ CENOWY 34.50 KbPlik xls
4. ZMIANA TREŚCI SIWZ 489.85 KbPlik pdf
5. WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ 439.92 KbPlik pdf
6. FORMULARZ CENOWY - po zmianie 39.00 KbPlik xls
7. FORMULARZ OFERTOWY - po zmianie 38.73 KbPlik doc
8. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 129.15 KbPlik pdf
9. ZMIANA TREŚCI SIWZ 2 468.84 KbPlik pdf
10. FORMULARZ OFERTOWY - po zmianie 2 38.88 KbPlik doc
11. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 235.01 KbPlik pdf
12. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 73.00 KbPlik doc

Rejestr zmian
Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Szpital Specjalistyczny w Jaśle, ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło , tel. (0-13) 44-620-41 , e-mail: szpital@szpital.jaslo.pl
Wygenerowano: 19 lipca 2018r. 13:33:33
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.