Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Biuletyn Informacji Publicznej
bip.gov.pl

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia ArchiwalneZMIANY:
2021-01-12 14:18:51: Dodano plik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2021-01-12 14:18:27: Dodano plik zmiana treści SIWZ.pdf
Więcej >>>
2021-01-12 14:18:01: Dodano plik FORMULARZ CENOWY po zmianie.xls
2021-01-12 14:17:32: Dodano plik wyjaśnienia treści SIWZ 1.pdf
2020-12-30 15:27:02: Dodano plik FORMULARZ CENOWY 2020.xls
2020-12-30 15:26:42: Dodano plik SIWZ obłożenia 2020.docx
2020-12-30 15:26:18: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
 
którego przedmiotem jest:
 
dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych,
numer ogłoszenia: 775546-N-2020 z dnia 2020-12-30.
Data składania ofert:
2021-03-25 11:00:00
więcej
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłGałuszka-Hendzel Aneta 2020-12-30 15:25:00
PublikującyAneta Gałuszka-Hendzel 2020-12-30 15:25:00
Modyfikował(a) Aneta Gałuszka-Hendzel 2021-01-12 14:18:51
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 404.83 KbPlik pdf
2. SIWZ 139.92 KbPlik doc
3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz cenowy 134.00 KbPlik xls
4. wyjaśnienia treści SIWZ 838.83 KbPlik pdf
5. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz cenowy po zmianie 149.00 KbPlik xls
6. zmiana treści SIWZ 633.14 KbPlik pdf
7. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 93.97 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2021-01-12 14:12:56: Dodano plik PROJEKT UMOWY DOSTAWY po zmianie.docx
2021-01-12 14:12:00: Dodano plik FORMULARZ CENOWY po zmianie.xls
Więcej >>>
2021-01-12 14:11:10: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf
2021-01-12 14:10:34: Dodano plik zmiana treści siwz.pdf
2021-01-12 14:10:06: Dodano plik ODPOWIEDZI.pdf
2021-01-05 14:06:49: Dodano plik FORMULARZ CENOWY po zmianie.xls
2021-01-05 14:06:16: Dodano plik zmiana treści siwz.pdf
2021-01-05 14:05:08: Dodano plik odpowiedzi.pdf
2020-12-23 10:06:26: Dodano plik FORMULARZ CENOWY 2021.xls
2020-12-23 10:05:08: Dodano plik SIWZ opatrunki 2021.docx
2020-12-23 10:04:50: Dodano plik OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843),
zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
którego przedmiotem jest:
 
dostawa materiałów opatrunkowych
dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych,
numer ogłoszenia: 770667-N-2020 z dnia 2020-12-23.
Data składania ofert:
2021-02-10 11:00:00
więcej
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłPodgórska Agata 2020-12-23 10:04:00
PublikującyAgata Podgórska 2020-12-23 10:04:00
Modyfikował(a) Agata Podgórska 2021-01-12 14:12:56
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 232.64 KbPlik pdf
2. SIWZ 119.63 KbPlik doc
3. FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 5 72.50 KbPlik xls
4. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ 194.52 KbPlik pdf
5. ZMIANA TREŚCI SIWZ 229.18 KbPlik pdf
6. FORMULARZ CENOWY - PO ZMIANIE 73.00 KbPlik xls
7. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 867.06 KbPlik pdf
8. ZMIANA TREŚCI SIWZ 305.45 KbPlik pdf
9. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 148.58 KbPlik pdf
10. FORMULARZ CENOWY - PO ZMIANIE 74.50 KbPlik xls
11. PROJEKT UMOWY DOSTAWY - PO ZMIANIE 34.72 KbPlik doc

Rejestr zmian
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843),
zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
którego przedmiotem jest:
 
usługa:
odbioru i przekazania do zagospodarowania niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych
oraz odbierania i przekazywania do instalacji odzysku lub unieszkodliwienia selektywnie zebranych odpadów komunalnych
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych,
numer ogłoszenia:  7715221-N-2020z dnia 2020-12-28.
Data składania ofert:
2021-02-01 10:00:00
więcej
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłGałuszka-Hendzel Aneta 2020-12-28 14:41:00
PublikującyAneta Gałuszka-Hendzel 2020-12-28 14:41:00
Modyfikował(a) Aneta Gałuszka-Hendzel 2020-12-28 14:42:45
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 390.52 KbPlik pdf
2. SIWZ 163.82 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2021-01-22 14:27:40: Dodano plik 20210122142704584.pdf
2021-01-22 14:24:21: Dodano plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
Więcej >>>
2021-01-22 14:19:16: Dodano plik 20210122141700523.pdf
2021-01-04 14:28:22: Dodano plik projekt umowy - po zmianie.docx
2021-01-04 14:27:25: Dodano plik formularz ofertowy - poz mianie.docx
2021-01-04 14:26:32: Dodano plik FORMULARZ CENOWY - po zmianie.xlsx
2021-01-04 14:25:49: Dodano plik ZMIANA TREŚCI.pdf
2021-01-04 14:25:23: Dodano plik ODPOWIEDZI NA PYTANIA.pdf
2020-12-22 10:04:20: Dodano plik JEDZ Załącznik nr 4.doc
2020-12-22 10:03:36: Dodano plik FORMULARZ CENOWY.xlsx
2020-12-22 10:02:42: Dodano plik SIWZ LEKI Z PROGRAMU 2020.docx
2020-12-22 10:02:25: Dodano plik OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE.pdf
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 214 000 euro
 
 
którego przedmiotem jest:
 
dostawa leków  z  programu terapeutycznego
dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
2020/S 249-620014 z dnia 22/12/2020
Data składania ofert:
2021-01-22 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-01-22 10:00:00
więcej
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłPodgórska Agata 2020-12-22 10:01:00
PublikującyAgata Podgórska 2020-12-22 10:01:00
Modyfikował(a) Agata Podgórska 2021-01-22 14:27:40
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 3.11 MBPlik pdf
2. SIWZ 123.83 KbPlik doc
3. FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 16.67 KbPlik xls
4. JEDZ - ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ 238.00 KbPlik doc
5. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ 640.55 KbPlik pdf
6. ZMIANA TREŚCI SIWZ 242.77 KbPlik pdf
7. FORMULARZ CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 1 - PO ZMIANACH 16.76 KbPlik xls
8. FORMULARZ OFERTOWY - PO ZMIANIE - ZAŁĄCZNIK NR 2 34.42 KbPlik doc
9. PROJEKT UMOWY DOSTAWY - PO ZMIANIE - ZAŁĄCZNIK NR 3 36.96 KbPlik doc
10. OŚWIADCZENIE w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej 74.00 KbPlik doc
11. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 229.78 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2021-01-15 13:36:16: Dodano plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
2021-01-15 13:35:47: Dodano plik informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2020-12-31 12:00:18: Dodano plik FORMULARZ CENOWY po zmianie 2.xls
2020-12-31 11:59:06: Dodano plik wyjasnienie SIWZ 2.pdf
2020-12-29 14:54:33: Dodano plik Załącznik nr 3 projekt umowy po zmianie.doc
2020-12-29 14:53:52: Dodano plik FORMULARZ CENOWY po zmianie.xls
2020-12-29 14:53:18: Dodano plik wyjaśnienie treści SIWZ 1.pdf
2020-12-18 15:19:12: Dodano plik FORMULARZ CENOWY.xls
2020-12-18 15:18:41: Dodano plik SIWZ dezynfekcja.doc
2020-12-18 15:17:51: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu.pdf
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
 
którego przedmiotem jest:
 
„dostawa środków dezynfekcyjnych
dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych,
numer ogłoszenia: 768954-N-2020 z dnia 2020-12-18.
Data składania ofert:
2021-01-15 11:00:00
więcej
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłGałuszka-Hendzel Aneta 2020-12-18 15:15:00
PublikującyAneta Gałuszka-Hendzel 2020-12-18 15:15:00
Modyfikował(a) Aneta Gałuszka-Hendzel 2021-01-15 13:36:16
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 409.01 KbPlik pdf
2. SIWZ 423.50 KbPlik doc
3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz cenowy 143.50 KbPlik xls
4. wyjaśnienia treści SIWZ 715.54 KbPlik pdf
5. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz cenowy po zmianie 145.00 KbPlik xls
6. Załącznik nr 3 do SIWZ - projekt umowy po zmianie 88.50 KbPlik doc
7. wyjaśnienia treści SIWZ 2 701.35 KbPlik pdf
8. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz cenowy po zmianie 2 151.50 KbPlik xls
9. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 233.86 KbPlik pdf
10. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 73.50 KbPlik doc

Rejestr zmian
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843),
zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
 
którego przedmiotem jest:
 
dostawa środków  kontrastowych dla Szpitala Specjalistycznego
 w Jaśle
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych,
numer ogłoszenia: 768984-N-2020 z dnia 2020-12-18.
Data składania ofert:
2021-01-13 11:00:00
więcej
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłPodgórska Agata 2020-12-18 14:26:00
PublikującyAgata Podgórska 2020-12-18 14:26:00
Modyfikował(a) Agata Podgórska 2021-01-13 13:06:12
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 224.78 KbPlik pdf
2. SIWZ 117.73 KbPlik doc
3. FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 2 28.50 KbPlik xls
4. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 160.61 KbPlik pdf
5. OŚWIADCZENIE w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej 73.50 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2021-01-08 14:49:27: Dodano plik oświadczenie o grupie kapitałowej.doc
2021-01-08 14:48:55: Dodano plik informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2020-12-28 14:30:51: Dodano plik FORMULARZ CENOWY 2020 po zmianie 2.xls
2020-12-28 14:30:21: Dodano plik wyjaśnienie treści SWIZ 2.pdf
2020-12-23 11:55:52: Dodano plik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2020-12-23 11:55:20: Dodano plik zmiana treści SIWZ.pdf
2020-12-23 11:54:09: Dodano plik Załącznik nr 3 projekt umowy po zmianie.docx
2020-12-23 11:53:32: Dodano plik FORMULARZ CENOWY 2020 po zmianie.xls
2020-12-23 11:52:55: Dodano plik wyjaśnienia do SIWZ.pdf
2020-12-16 14:42:48: Dodano plik FORMULARZ CENOWY 2020.xls
2020-12-16 14:39:54: Dodano plik SIWZ drobny sprzęt med 1xużytku 2020.docx
2020-12-16 14:38:31: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu.pdf
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), zwanej w treści SIWZ „PZP”
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
 
 
którego przedmiotem jest:
 
„dostawa drobnego sprzętu medycznego 1xużytku dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
                                                                                                                          
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych,
numer ogłoszenia:767179-N-2020 z dnia 2020-12-16.
Data składania ofert:
2021-01-08 11:00:00
więcej
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłGałuszka-Hendzel Aneta 2020-12-16 14:37:00
PublikującyAneta Gałuszka-Hendzel 2020-12-16 14:38:00
Modyfikował(a) Aneta Gałuszka-Hendzel 2021-01-08 14:49:27
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 418.29 KbPlik pdf
2. SIWZ 138.67 KbPlik doc
3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz cenowy 149.00 KbPlik xls
4. wyjaśnienia treści SIWZ 2.82 MBPlik pdf
5. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz cenowy po zmianie 154.00 KbPlik xls
6. Załącznik nr 3 do SIWZ - projekt umowy po zmianie 34.92 KbPlik doc
7. zmiana treści SIWZ 310.08 KbPlik pdf
8. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 197.79 KbPlik pdf
9. wyjaśnienia treści SIWZ 2 717.91 KbPlik pdf
10. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz cenowy po zmianie 2 153.00 KbPlik xls
11. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 379.80 KbPlik pdf
12. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 73.50 KbPlik doc

Rejestr zmian
Ostatnio dodane
Aktualności
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2019-09-23
Newsletter
Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Szpital Specjalistyczny w Jaśle, ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło , tel. (0-13) 44-620-41 , e-mail: szpital@szpital.jaslo.pl
Wygenerowano: 28 stycznia 2021r. 00:05:04
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.