Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Biuletyn Informacji Publicznej
bip.gov.pl
Aktualności

wyszukiwarka zaawansowana
ZO/1/2022 - dostawa filtrów oddechowych, wymienników ciepła i wilgoci, zestawów do cewnikowania żył centralnych, rur karbowanych.
Nr sprawy: ZO/1/2022                                                    Jasło, dn. 2022-01-11
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości szacunkowej nie przekraczającej 
130 000 zł netto
zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021r. poz. 1129).
 
            Szpital Specjalistyczny w Jaśle zwraca się z prośbą o złożenie oferty w trybie zapytania ofertowego na dostawę filtrów oddechowych, wymienników ciepła i wilgoci, zestawów do cewnikowania żył centralnych, rur karbowanych.           
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia – dostawa: filtrów oddechowych elektrostatycznych (Pakiet 1), filtrów oddechowych mechanicznych (Pakiet 2), wymienników ciepła i wilgoci (Pakiet 3), zestawów do cewnikowania żył centralnych (Pakiet 4), rur karbowanych (Pakiet 5), zestawów 3 rur oddechowych
  (Pakiet 6).
 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne Pakiety.
 3. Termin realizacji zamówienia – 12 m-cy od dnia podpisania umowy.
 4. Sposób składania oferty:
 • ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18-01-2022r. do godziny 12:00 za pomocą e-maila zamowienia@szpital.jaslo.pl (skanowany dokument podpisany przez osobę upoważnioną lub podpis elektroniczny).
 • Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez wykonawcę na piśmie.
 • Cena oferty winna być podana w polskich złotych z obowiązującym systemem monetarnym zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku. W cenie zawarte będą upusty oraz wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 1. Dokumenty wymagane od wykonawców:
 • Pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeżeli dotyczy.
 • Formularz ofertowy - druk nr 1.
 1. Kryterium oceny ofert - cena 100%.
 2.  Tryb udzielania wyjaśnień:
 • Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytanie na piśmie.
 • Telefon do kontaktu: 13 44 37 675.
8 Termin związania ofertą - 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9. Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy - zgodnie z projektem umowy druk nr 2.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do wybranego wykonawcy umowę do podpisania
i zwrotu jednego egzemplarza.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie przed podpisaniem umowy bez podawania przyczyn.Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Formularz ofertowy - druk nr 1 formularz ofertowy druk nr 1.xls 56832 bajtów 19
2. Formularz ofertowy - druk nr 1-po zmianie 1 formularz ofertowy druk nr 1-po zmianie.xls 58368 bajtów 15
3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Druk nr 3 klauzula informacyjna z art. 13 RODO.docx 17678 bajtów 6
4. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 868667 bajtów 13
5. projekt umowy - druk nr 2 Druk nr 2 projekt umowy .doc 60416 bajtów 7
6. WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO wyjaśnienie 1.doc 278528 bajtów 12
7. Zawiadomienie o wyborze oferty Zawiadomienie o wyborze ofert.pdf 583818 bajtów 7
powrót
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłDranka Łukasz 2022-01-11
PublikującyDranka Łukasz 2022-01-11 11:13:41
Data wygaśnięcia: Dranka Łukasz 2023-01-11
Ostatnio dodane
Aktualności
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2022-04-01
Newsletter
Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Szpital Specjalistyczny w Jaśle, ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło , tel. (0-13) 44-620-41 , e-mail: szpital@szpital.jaslo.pl
Wygenerowano: 24 maja 2022r. 23:23:43
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.