Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Biuletyn Informacji Publicznej
bip.gov.pl
Aktualności

wyszukiwarka zaawansowana
ZO/58/2021 - dostawa zestawów do wykonywania appendektomii laparoskopowych i zestawów do wykonywania zabiegów naczyniowych.
Nr sprawy: ZO/58/2021                                                Jasło, dn. 2021-12-20
 
                                                       
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości szacunkowej nie przekraczającej 
130 000 zł netto
zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021r. poz. 1129).
                       
Szpital Specjalistyczny w Jaśle zwraca się z prośbą o złożenie oferty w trybie zapytania ofertowego na dostawę zestawów do wykonywania appendektomii laparoskopowych i  zestawów do wykonywania zabiegów naczyniowych.


 1. Opis przedmiotu zamówienia: dostawa do wykonywania appendektomii laparoskopowych, zestawów do wykonywania zabiegów naczyniowych - zgodnie z formularzem ofertowym druk nr 1.
Pakiet 1 – zestaw do wykonywania appendektomii laparoskopowych – laparoskop firmy STORZ
Pakiet 2 – zestawów do wykonywania appendektomii laparoskopowych– laparoskop firmy OLYMPUS,
Pakiet 3 -  zestawów do wykonywania zabiegów naczyniowych.
 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne Pakiety.
3.  Termin realizacji zamówienia: Pakiet 1 - od momentu podpisania umowy do 8 tygodni, Pakiet 2 - od momentu podpisania umowy do 4 tygodni, Pakiet 3 - od momentu podpisania umowy do 8 tygodni.
4. Sposób składania oferty:
 • ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28-12-2021r. do godziny 12:00 za pomocą e-maila zamowienia@szpital.jaslo.pl (skanowany dokument podpisany przez osobę upoważnioną lub podpis elektroniczny).
 • Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez wykonawcę na piśmie.
 • Cena oferty winna być podana w polskich złotych z obowiązującym systemem monetarnym zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku. W cenie zawarte będą upusty oraz wszelkie koszty związane
  z realizacją przedmiotu zamówienia.
5. Dokumenty wymagane od wykonawców:
 • Pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeżeli dotyczy.
 • Formularz ofertowy - druk nr 1.
6.  Kryterium oceny ofert - cena 100%.
7. Tryb udzielania wyjaśnień
 • Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytanie na piśmie.
 • Telefon i osoba do kontaktu: 13 44 376 75 Krystyna Tuchowska.
8. Termin związania ofertą - 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania  ofert.
9. Warunki i ustalenia, które będą  wprowadzone  do umowy - zgodnie z projektem umowy – druk nr 2.
10. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do wybranego wykonawcy umowę do podpisania i zwrotu jednego egzemplarza.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie przed podpisaniem umowy bez podawania przyczyn.Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Formularz ofertowy - druk nr 1 formularz ofertowy-Druk nr 1.xls 77312 bajtów 12
2. Formularz ofertowy - druk nr 1-po zmianie formularz ofertowy po zmianie 1-Druk nr 1.xls 82944 bajtów 4
3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Druk nr 3 klauzula informacyjna z art. 13 RODO.docx 17710 bajtów 2
4. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 954369 bajtów 7
5. projekt umowy - druk nr 2 Druk nr 2 projekt umowy .doc 56832 bajtów 2
6. SPROSTOWANIE DO ZAWIADOMIENIA O WYBORZE OFERTY Sprostowanie do zawiadomienia.pdf 512800 bajtów 1
7. WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO Wyjaśnienie 1.pdf 4077242 bajtów 8
8. Zawiadomienie o wyborze ofert zawiadomienie o wyborze.pdf 63267 bajtów 5
powrót
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłDranka Łukasz 2021-12-20
PublikującyDranka Łukasz 2021-12-20 14:45:21
Data wygaśnięcia: Dranka Łukasz 2022-12-20
Ostatnio dodane
Aktualności
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2022-04-01
Newsletter
Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Szpital Specjalistyczny w Jaśle, ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło , tel. (0-13) 44-620-41 , e-mail: szpital@szpital.jaslo.pl
Wygenerowano: 25 maja 2022r. 00:16:38
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.