Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Biuletyn Informacji Publicznej
bip.gov.pl
Aktualności

wyszukiwarka zaawansowana
ZO/47/2021 dostawa sterylnych serwet operacyjnych
Nr sprawy: ZO/47/2021                                                                                                         Jasło, dn. 2021-09-30
                                                       
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000 zł netto
zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129).
 
 
Szpital Specjalistyczny w Jaśle zwraca się z prośbą o złożenie oferty w trybie zapytania ofertowego
na dostawę sterylnych serwet operacyjnych.
 
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia – dostawa sterylnych serwet operacyjnych zgodnie z Formularzem ofertowym-Druk nr 1.
 2. Termin realizacji zamówienia – od momentu podpisania umowy do 26.03.2022r.
 3. Sposób składania oferty:
 • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07-10-2021r. do godz.13:00 za pomocą e-maila: zamowienia@szpital.jaslo.pl (skanowany dokument podpisany przez osobę upoważnioną lub podpis elektroniczny).
 • Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez wykonawcę na piśmie.
 • Cena oferty winna być podana w polskich złotych z obowiązującym systemem monetarnym zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku. W cenie zawarte będą upusty oraz wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 1. Dokumenty wymagane od wykonawców:
 • Pełnomocnictwo do podpisania oferty - jeżeli dotyczy.
 • Formularz ofertowy - Druk nr 1.
 • Próbka.
 • Deklaracja zgodności CE wystawiona przez wytwórcę lub certyfikat jednostki notyfikowanej
  w obszarze wyrobów medycznych – wymagane prawem.
 1. Kryterium oceny ofert - cena 100%.
 2. Tryb udzielania wyjaśnień:
 • Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytanie na piśmie.
 • Telefon i osoba do kontaktu: 13 44 37 675 Krystyna Tuchowska.
 1. Termin związania ofertą - 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy - zgodnie z projektem umowy druk nr 2.
 • Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do wybranego wykonawcy umowę
  do podpisania i zwrotu jednego egzemplarza.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie przed podpisaniem umowy bez podawania przyczyn.
 
 
Załączniki:
 1. Formularz oferty (druk nr 1)
 2. Projekt umowy (druk nr 2)
 3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO (druk nr 3)
 
 
Zamieszczono na stronie internetowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Druk nr 1 - FORMULARZ OFERTY Druk nr 1 Formularz ofertowy.xls 35328 bajtów 9
2. Druk nr 2 - projekt umowy Druk nr 2 projekt umowy .doc 55296 bajtów 5
3. Druk nr 3 - klauzula informacyjna RODO Druk nr 3 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.docx 17458 bajtów 4
4. WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO WYJASNIENIE.pdf 495568 bajtów 9
5. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY zawiadomienie o wyborze ofert.pdf 472296 bajtów 3Wytworzył:Wytworzył:
powrót
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłGałuszka-Hendzel Aneta 2021-09-30
PublikującyGałuszka-Hendzel Aneta 2021-09-30 14:54:48
Data wygaśnięcia: Gałuszka-Hendzel Aneta 2022-09-30
Ostatnio dodane
Aktualności
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
Newsletter
Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Szpital Specjalistyczny w Jaśle, ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło , tel. (0-13) 44-620-41 , e-mail: szpital@szpital.jaslo.pl
Wygenerowano: 08 grudnia 2021r. 10:43:14
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.