Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Biuletyn Informacji Publicznej
bip.gov.pl
Aktualności

wyszukiwarka zaawansowana
ZO/35/2020 - Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do ciągłej terapii nerko zastępczej.
Nr sprawy: ZO/35/2020                                                                                                         Jasło, dn. 2020-08-13
 
                                                       
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro
zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 
Szpital Specjalistyczny w Jaśle zwraca się z prośbą o złożenie oferty w trybie zapytania ofertowego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do ciągłej terapii nerko zastępczej.
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia – dostawa zestawu do ciągłej hemodializy do posiadanego aparatu typu Prismax  firmy Baxter - zgodnie z formularzem ofertowym-druk nr 1.
 2. Termin realizacji zamówienia – od momentu podpisania umowy przez okres 12 miesięcy.
 3. Sposób składania oferty:
 • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17-08-2020r. do godz.12:00 Przekazaną za pomocą e-maila zamowienia@szpital.jaslo.pl (skanowany dokument podpisany przez osobę upoważnioną lub podpis elektroniczny), uważa się za złożoną w terminie.
 • Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez wykonawcę na piśmie.
 • Cena oferty winna być podana w polskich złotych z obowiązującym systemem monetarnym zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku. W cenie zawarte będą upusty oraz wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 1. Dokumenty wymagane od wykonawców:
 • Pełnomocnictwo do podpisania oferty - jeżeli dotyczy.
 • Formularz ofertowy - druk nr 1.
 1. Kryterium oceny ofert - cena 100%.
 2. Tryb udzielania wyjaśnień:
 • Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytanie na piśmie.
 • Telefon i osoba do kontaktu: 13 44 37 675 Krystyna Tuchowska.
 1. Termin związania ofertą - 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy - zgodnie z projektem umowy druk nr 2.
 • Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do wybranego wykonawcy umowę do podpisania i zwrotu jednego egzemplarza.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie przed podpisaniem umowy bez podawania przyczyn.Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Formularz ofertowy - druk nr 1 Formularz ofertowy - druk nr 1.doc 57856 bajtów 8
2. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Druk nr 3 klauzula informacyjna z art. 13 RODO.docx 17100 bajtów 1
3. Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 294178 bajtów 5
4. projekt umowy - druk nr 2 Druk nr 2 projekt umowy .doc 54272 bajtów 2
5. Zawiadomienie o wyborze oferty Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf 482787 bajtów 1
powrót
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłDranka Łukasz 2020-08-13
PublikującyDranka Łukasz 2020-08-13 11:05:56
ModyfikacjaŁukasz Dranka 2020-08-13
Data wygaśnięcia: Dranka Łukasz 2020-08-17
Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Szpital Specjalistyczny w Jaśle, ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło , tel. (0-13) 44-620-41 , e-mail: szpital@szpital.jaslo.pl
Wygenerowano: 01 października 2020r. 04:18:09
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.