Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Biuletyn Informacji Publicznej
bip.gov.pl
Aktualności

wyszukiwarka zaawansowana
ZO/21/2020 dostawa i montaż kontenerów socjalnych dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
ZO/21/2020                                                                        Jasło, dn. 2020-04-14
                                                                                        
OGŁOSZENIE
 
      Szpital Specjalistyczny w Jaśle zwraca się z prośbą o złożenie oferty w trybie zapytania ofertowego na: dostawę i montaż kontenerów socjalnych.
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia – dostawa i montaż kontenerów socjalnych dla dwóch osób o powierzchni ok. 20m2 – w ilości 2 szt. i dla trzech osób o powierzchni ponad 20m2- w ilości 2szt Kontenery przeznaczone będą dla zespołów ratownictwa medycznego przy Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – Druk nr 2.
 2.  Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
 3. Termin realizacji zamówienia – do 3 tygodni od podpisania umowy.
 4. Sposób składania oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15-04-2020r. do godz. 14:00 -przy użyciu środków komunikacji elektronicznej - pocztą elektroniczną (e-mail: zamowienia@szpital.jaslo.pl (skanowany dokument podpisany przez osobę upoważnioną)).
Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez wykonawcę na piśmie.
 1. Cena oferty winna być podana w polskich złotych z obowiązującym systemem monetarnym zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku. W cenie zawarte będą upusty oraz wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 2. Dokumenty wymagane od wykonawców:
 1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeżeli dotyczy.
 2. Formularz ofertowy - druk nr 1.
 3. Opis przedmiotu zamówienia – druk 2, wraz z:
 • szkicem kontenerów z podaniem wymiarów,
 • propozycją usytuowania 4 szt. kontenerów na terenie Szpitala Specjalistycznego w Jaśle,
 • opisami  i  zdjęciami kontenerów oraz wyposażenia.
 1. Kryterium oceny ofert - cena 100%.
 2. Tryb udzielania wyjaśnień
 • Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytanie na piśmie.
 • Telefon i osoba do kontaktu: 887766116 - Krystyna Tuchowska.
8.  Termin związania ofertą - 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9.  Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy - zgodnie z projektem umowy druk nr 3
10. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do wybranego wykonawcy umowę do
   podpisania i  zwrotu jednego egzemplarza.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie przed
      podpisaniem  umowy bez podawania przyczyn.
 
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
lek. med. Dariusz Kowalski
 spec. chorób wewnętrznych
 
Załączniki:
 1. Formularz oferty (druk nr 1)
 2. Opis przedmiotu zamówienia (druk nr 2)
 3. Projekt umowy (druk nr 3)
 4. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  (druk nr 4)            


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Klauzula informacyjna z art. 13 RODO - .docx 17415 bajtów 5
2. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA unieważnienie.pdf 136286 bajtów 20
3. ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY Zał. nr 1 Formularz ofertowy 14.04.doc 51712 bajtów 5
4. ZAŁĄCZNIK NR 2 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 2 opis przedmiotu zamówienia 14.04.docx 16158 bajtów 20
5. ZAŁĄCZNIK NR 3 - PROJEKT UMOWY Zał. nr 3 Projekt umowy.docx 52312 bajtów 9
ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY


Wytworzył:
ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Wytworzył:
powrót
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłPodgórska Agata 2020-04-14
PublikującyPodgórska Agata 2020-04-14 20:34:24
Data wygaśnięcia: Podgórska Agata 2021-04-14
Ostatnio dodane
Aktualności
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2019-09-23
Newsletter
Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Szpital Specjalistyczny w Jaśle, ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło , tel. (0-13) 44-620-41 , e-mail: szpital@szpital.jaslo.pl
Wygenerowano: 27 stycznia 2021r. 23:03:21
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.