Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Biuletyn Informacji Publicznej
bip.gov.pl
Aktualności

wyszukiwarka zaawansowana
ZO/30/2018 dostawa owoców i warzyw dla Szpitala Specjalistycznego w Jasle


Nr sprawy: ZO/ 30 /2018                                             Jasło, dn. 2018-10-10
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro
zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 
      Szpital Specjalistyczny w Jaśle zwraca się z prośbą o złożenie oferty w trybie zapytania ofertowego na dostawę owoców i warzyw.
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia: dostawa owoców i warzyw zgodnie z Formularzem ofertowym Załącznik nr 1.
 2. Termin realizacji zamówienia –od podpisania umowy do 16-02-2019r.  
 3. Sposób składania oferty:
 • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12-10-2018r. do godz. 14:00. Przekazaną za pomocą faksu na nr 13 4437 655, e-maila zamowienia@szpital.jaslo.pl (skanowany dokument podpisany przez osobę upoważnioną), uważa się za złożoną w terminie. Oryginał należy przesłać pocztą.
 • Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez wykonawcę na piśmie.
 • Cena oferty winna być podana w polskich złotych z obowiązującym systemem monetarnym zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku. W cenie zawarte będą upusty oraz wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 
 1. Dokumenty wymagane od wykonawców:
 • Pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeżeli dotyczy.
 • Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.
 
 1. Kryterium oceny ofert - cena 100%.
 
 1. Tryb udzielania wyjaśnień:
 • Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytanie na piśmie.
 • Telefon i osoba do kontaktu: 13 44 376 75 Krystyna Tuchowska.
 
7. Termin związania ofertą - 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy - zgodnie z projektem umowy Załącznik nr 2.
9. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do wybranego wykonawcy umowę do podpisania i zwrotu jednego egzemplarza.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie przed podpisaniem umowy bez podawania przyczyn.
                                                                                                   
 
                                                                                                     Z - ca Dyrektora
ds. Administracyjno- Ekonomicznych
Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
   mgr Zbigniew Betlej
 
 
 
Załączniki:
 1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1)
 2. Projekt umowy (Załącznik nr 2) 
 3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO                
 
 
1. Zamieszczono na tablicy ogłoszeń.
2. Zamieszczono na stronie internetowej: www.szpital.jaslo.pl
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. INFORMACJA O WYBORZE OFERT informacja o wyborze oferty.pdf 186276 bajtów 35
2. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO OŚWIADCZENIE RODO.docx 54920 bajtów 10
3. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ogłoszenie.doc 249856 bajtów 31
4. ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY Formularz OFERTOWY.xls 51712 bajtów 19
5. ZAŁĄCZNIK NR 2 - PROJEKT UMOWY projekt umowy - druk nr 2.doc 75776 bajtów 6
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Wytworzył:
powrót
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłPodgórska Agata 2018-10-10
PublikującyPodgórska Agata 2018-10-10 14:10:39
Data wygaśnięcia: Podgórska Agata 2019-10-10
Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Szpital Specjalistyczny w Jaśle, ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło , tel. (0-13) 44-620-41 , e-mail: szpital@szpital.jaslo.pl
Wygenerowano: 01 października 2020r. 02:27:45
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.