Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Biuletyn Informacji Publicznej
bip.gov.pl
Aktualności

wyszukiwarka zaawansowana
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym wraz z Izbą Przyjęć (obszary: segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć, wstępnej intensywnej terapii, terapii natychmiastowej, obserwacji i konsultacyjny )
Ogłoszenie
konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
 
na podstawie art. 26, art. 26 a i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( t. j.: Dz.U.               z 2021r.,poz. 711) oraz art. 140, art.141, art.146 ust.1, art.147, art.148 ust.1, art.149, art.150, art.151 ust. 1,2           i 4-6, art. 152, art.153 i art. 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021r., poz.1285)
 
DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, ul. Lwowska 22,  38-200 Jasło
 

zaprasza

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w  zakresie zabezpieczenia świadczeń lekarskich w:
 
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym wraz z Izbą Przyjęć (obszary: segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć, wstępnej intensywnej terapii, terapii natychmiastowej, obserwacji i konsultacyjny )
 
Umowa zostanie zawarta na czas określony od 01.01.2022r. do 31.12.2023r.
 
 
  1. Oferty mogą składać podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz oferenci dysponujący odpowiednimi kwalifikacjami, uprawnieniami do wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia w zakresie objętym postępowaniem konkursowym.
  2. Usługi objęte niniejszym konkursem świadczone będą w siedzibie Udzielającego zamówienia.
  3. Wymagane kwalifikacje zawodowe zawierają Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.
  4. Formularz ofertowy , Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz materiały informacyjne o przedmiocie konkursu są dostępne na stronie internetowej: bip.szpital.jaslo.pl  w zakładce „Ogłoszenia”.
  5. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej  pieczątką oferenta oraz  napisem: „Oferta na konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z Izbą Przyjęć (obszary: segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć, wstępnej intensywnej terapii, terapii natychmiastowej, obserwacji i konsultacyjny )" w Sekretariacie Szpitala Specjalistycznego w Jaśle ul. Lwowska 22  do dnia 07 grudnia 2021r. do godz. 8.30
  6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Szpitala Specjalistycznego w Jaśle ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło  dnia 07 grudnia 2021r. o godz. 10.30
  7. Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej: bip.szpital.jaslo.pl w zakładce „Ogłoszenia” oraz przesłane do Oferentów drogą elektroniczną. 
  8. Po upływie terminu składania ofert, oferent jest związany ofertą do czasu rozstrzygnięcia postępowania.  
  9. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert oraz  przesunięcia  terminu składania ofert.
  10.  Oferent ma prawo składania środków odwoławczych i skarg na zasadach określonych w art. 153 i art. 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 
 
 
 


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. rozstrzygnięcie konkursu ofert Rozstrzygnięcie konkursu ofert.pdf 335900 bajtów 5
powrót
Podmiot publikującySzpital Specjalistyczny w Jaśle
WytworzyłCzarnecka-Dykas Mariola 2021-11-29
PublikującyCzarnecka-Dykas Mariola 2021-11-29 14:38:57
ModyfikacjaMariola Czarnecka-Dykas 2021-12-01
Data wygaśnięcia: Czarnecka-Dykas Mariola 2021-12-31
Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Szpital Specjalistyczny w Jaśle, ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło , tel. (0-13) 44-620-41 , e-mail: szpital@szpital.jaslo.pl
Wygenerowano: 10 sierpnia 2022r. 20:19:42
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.